Granty PGR - przypominamy o terminie złożenia sprawozdania do 31.07.2024 r.

aktualizacja: 2024-07-08 11:29:04

granty sprawozdanie Przypominamy wszystkim grantobiorcom, którzy otrzymali komputery w ramach Grantów PGR o terminowym złożeniu sprawozdania zgodnie z procedurą monitorowania efektów projektu.

  1. Celem procedury monitoringowej jest sprawdzenie czy osiągnięte zostały wszystkie założone cele projektu i utrzymane wskaźniki projektu.
  2. Utrzymanie efektów projektu ma być monitorowane poprzez składanie przez Obdarowanego (bądź Rodzica/Opiekuna/Kuratora za Obdarowanego jeśli dotyczy ucznia, który nie ukończył 18 roku życia) sprawozdań z zachowania trwałości.
  3. Obowiązkiem Obdarowanego (bądź Rodzica/Opiekuna/Kuratora za Obdarowanego jeśli dotyczy ucznia, który nie ukończył 18 roku życia) jest składanie sprawozdań półrocznych w terminie:
  • do 31.01.2023 r. za II półrocze 2022 r.
  • do 31.07.2023 r. za I półrocze 2023 r.
  • do 31.01.2024 r. za II półrocze 2023 r.
  • do 31.07.2024 r. za I półrocze 2024 r.
  • do 31.01.2025 r. za II półrocze 2024 r.

     Wzór sprawozdania z trwałości stanowi załącznik do umowy darowizny, można go również pobrać pod tym linkiem 

Sprawozdania należy składać:

-  listownie w formie pisemnej przesyłając na adres siedziby Urzędu Miasta i Gminy Stepnica ul T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica  

lub

- elektronicznie w formie podpisanego i zeskanowanego dokumenty PDF na adres e-mail sekretariat@stepnica.pl

lub

- elektronicznie poprzez ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.   ESP ePUAP/3q8u1mx0rk/SkrytkaESP