Ciepłe Mieszkanie - nabór trwa

aktualizacja: 2024-07-11 07:49:23

ciepłe mieszkanie Przypominamy, że w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie można otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła lub pieca, wymiany stolarki okiennej i drzwi, instalacji CO w mieszkaniu znajdującym się w budynku wielorodzinnym. Program realizowany w formie dotacji skierowany do gmin, które w ramach Programu po uzyskaniu dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielają dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

regulamin i niezbędne dokumenty