Szlaki i ścieżki

aktualizacja: 2022-02-14 09:06:01

ŚCIEŻKA ROWEROWA BOGUSŁAWIE - WIDZIEŃSKO

Ścieżka wiedzie przez malowniczy las, gdzie można zobaczyć różnorodną roślinność leśną. W Bogusławiu na początku trasy zainstalowane są tablice informacyjne dotyczące przebiegu trasy, mapy itp. Trasa rowerowa o szerokości trzech metrów i długości  11 km zbudowana jest po nasypie kolejki wąskotorowej.  Nawierzchnia trasy jest wyłożona gruntem mineralnym i zagęszczona. Zarówno w Widzieńsku jak i w Bogusławiu znajdują się wiaty z ławkami dla turystów pozwalające odpocząć rowerzystom w przepięknej  scenerii Puszczy Goleniowskiej.

MIĘDZYNARODOWY SZLAK ROWEROWY „WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO R-66

Przez Gminę Stepnica przebiega 35 kilometrowa część odcinka Międzynarodowego Szlaku Kolarskiego "Wokół Zalewu Szczecińskiego”. Szlak rozpoczyna się od Nowego Warpna przez Szczecin, Goleniów, Stepnicę, Kamień Pomorski, Wolin do Świnoujścia, następnie przez teren Niemiec Meklemburgię – Pomorze Przednie, okrąża z drugiej strony Zalew.   Oznakowany kwadratowym białym znakiem z jasnozielonym rowerem, a pod nim jasnozielony napis "R-66". Szlak pozwala na zapoznanie się z urozmaiconymi krajobrazami, przyrodą i zabytkami terenów nad zalewowych. Na większości odcinków poprowadzony ścieżkami rowerowymi, drogami gruntowymi i drogami o niskim natężeniu ruchu. Tylko miejscami występują odcinki o zwiększonym natężeniu ruchu samochodowego. Przez Gminę Stepnica wiedzie drogą asfaltową, od granicy gminy rozpoczynającej się tuż za miejscowością Kąty do Stepnicy. Następnie malowniczą drogą, wzdłuż Zalewu Szczecińskiego przez miejscowości Gąsierzyno i Kopice do Czarnocina. Tam polną drogą przez Rezerwat Czarnocin, wzdłuż kanału w kierunku wschodnim prowadzi do drogi asfaltowej na granicy wsi Żarnowo i Racimierz  i kończy się na drugim końcu gminy w okolicach wsi  Jarszewko.

Ścieżka Edukacyjno-Przyrodnicza Promenada Słońca

Ścieżka znajduje się pomiędzy miejscowościami Kopice i Czarnocin. Ścieżka jest wspaniałym dopełnieniem Parku Natury w Czarnocinie, a jej zadaniem jest zwrócenie uwagi na bogactwo zjawisk przyrodniczych, jakie kryją się w zwykłym z pozoru lesie. Ścieżka pełni rolę  edukacyjną ale również   turystyczno-wypoczynkową, pośrednicząc w propagowaniu zdrowego trybu życia.  

Wzdłuż całej ścieżki zainstalowano 15 szt.  tablic edukacyjnych, drogowskazy, wiatromierz, i budki lęgowe.  Na początku ścieżki w miejscowości Kopice i na końcu ścieżki w miejscowości Czarnocin zamontowano wiaty wyposażone w ławostoły. 

Spacer Ścieżką edukacyjno – przyrodniczą Promenada Słońca to świetna wycieczka,  zapewniająca sporą dawkę ciekawych informacji.  Gmina  Stepnica wybudowała ścieżkę z własnych funduszy z dofinasowaniem 50 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

KRAJOWY SZLAK PIESZY ZIELONY ZP-1007 "Szlak Stepnicki" LUB TZW. ZIELONY SZLAK TURYSTYCZNY   

Przez teren Gminy Stepnica przebiega zielony szlak turystyczny ZP – 1007.  Jest on częścią pieszego ponadgminnego szlaku, z miejsc docelowych takich jak Golczewo do Wolina przez poprzez Buk Kamieński, Czarnogłowy, Rokitę, Rezerwat przyrody „Cisy Rokickie im. prof. Stanisława Króla", Łożnicę,  Dzisnę, Babigoszcz, Widzieńsko Zielonczyn, Stepnicę, Stepniczkę, Gąsierzyno, Kopice Czarnocin, Skoszewo, Zagórze. Na terenie gminy szlak rozpoczyna się w miejscowości Jarszewko prowadząc wałem przeciwpowodziowym nad Zalewem Szczecińskim przechodzi obok kompleksu leśnego zwanego Lasem Świdwie. Wchodząc dalej na tereny Międzynarodowej Unii Ochrony Wybrzeża, gdzie  do dyspozycji zwiedzających są dwie wieże obserwacyjno-widokowe oraz ścieżka dydaktyczna. Atrakcją jest również półnaturalna hodowla konika polskiego prowadzona z myślą o aktywnej ochronie istniejącego ekosystemu Zalewu Szczecińskiego.
Dalej szlak prowadzi na Górę Zielonczyn, stanowiącą punkt widokowy z panoramą na Zalew Szczeciński  i lasy. Kontynuując wędrówkę przechodzimy wzdłuż rzeki Gowienicy, bardzo malowniczej i stosunkowo dzikiej rzeki, która doprowadzi nas do przepięknej miejscowości Widzieńsko z zabytkową leśniczówką  oraz klimatem charakterystycznym dla miejscowości nadrzecznej. Z uwagi na mały ruch samochodowy szlak ten wiodący przez teren  Gminy Stepnica  doskonale  nadaje się do uprawiania Nordic Walking.  Wiecej na temat szlaku na stronie www.szlaki-zachoodniopomorskie.pl

Mapa szlaków. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

LEŚNA DROGA TURYSTYCZNA STEPNICA-GOLENIÓW

Udostępniona dla ruchu kołowego,   oznakowana, wiedzie przez lasy Puszczy Goleniowskiej,  od  miejscowości Stepnica,  a dokładniej  od zjazdu do Ośrodka Edukacji  Przyrodniczo-Leśnej „Kotlinka” na trasie Stepnica -Widzieńsko do Goleniowa.  Część jej trasy pokrywa się ze ścieżką edukacyjną „Kotlinka”, a następnie  przecina drogi turystyczne udostępnione dla ruchu kołowego Widzieńsko-Kąty, Kąty –Wierzchosław, Kąty-Miękowo, Krępsko-Miękowo.  Prowadzi  do podgoleniowskiej miejscowości Żdżary . Trasa znana przez grzybiarzy , polecana do wędrówek pieszych,  a także dla uprawiania Nordic Walking.  

 ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA "Leśna Przygoda"

Zlokalizowana na terenie Leśnictwa Stepnica, tuż obok Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Łowieckiej ,,Kotlinka". Na ścieżce stanowiącą pętlę o długości około 2 km prowadzącej przez typowe dla Puszczy Goleniowskiej drzewostany, zlokalizowano 12 przystanków tematycznych. Na początku ścieżki znajdują się tablice informujące o zasadach obowiązujących przy korzystaniu ze ścieżki, ponadto na całej długości trasy rozmieszczone są tablice informacyjne umożliwiające zapoznanie się z miejscową fauną i florą. Ścieżka adresowana jest głównie do dzieci i młodzieży szkolnej. Można ją zwiedzać samodzielnie lub w zorganizowanych grupach po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym leśniczym. Ścieżka wyposażona jest w infrastrukturę w postaci ławostołów, co umożliwia zorganizowanie odpoczynku.   

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA W PARKU NATURY ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO

Znajdująca się w okolicy miejscowości Czarnocin na terenie Parku Natury Zalewu Szczecińskiego. Skierowana jest przede wszystkim do miłośników przyrody. Rozpoczyna się punktem edukacyjnym umiejscowionym przy wejściu na teren parku. Znajdują się tu tablice edukacyjne, omawiające jego walory przyrodnicze. Oprócz tego także mapa z zaznaczonymi miejscami występowania poszczególnych gatunków zwierząt i roślin. Pod zadaszeniem znajdują się stoły i ławy. Droga, stanowiąca ścieżkę jest częściowo utwardzona, ale zaleca się aby mechaniczne pojazdy były pozostawiane na zaaranżowanym parkingu przed Parkiem, zaś ruch po jego terenie odbywał się pieszo lub na rowerach. Dodatkową atrakcją jest to że zwierzęta sprowadzone koniki polskie i krowy rasy Scottish Highland nie są od niej odgrodzone płotem, co umożliwia im swobodne przemieszczanie, a korzystającym ze ścieżki bezpośredni kontakt z naturą.

POMORSKA DROGA ŚW. JAKUBA

Jeden z wielu szlaków pielgrzymkowych, którego uczestnicy mogą dotrzeć do katedry Santiago de Compostela w Hiszpanii, w której według przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba.

Dzięki środkom unijnym w ramach partnerskiego projektu „RECReate - rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku”  i na terenie Gminy Stepnica pojawiły się charakterystyczne dla Jakubowej Drogi żółte muszle na niebieskim tle. Szlak częściowo pokrywa się z drogą rowerową R-66.  Szlak rozpoczyna się od granic gminy miedzy miejscowościami Skoszewo, a Jarszewkiem, następnie wiedzie drogą wojewódzką przez Łąkę i Racimierz, następnie schodzi z drogi asfaltowej tuż przy  stadionie  i prowadzi  drogą z płyt betonowych w stronę rozległego obszaru Łąk Czarnocińskich, pośród podmokłych łąk i torfowisk. Oznakowanie szlaku jest w tym rejonie bardzo utrudnione, głównie z powodu braku obiektów do umieszczenia znaków. Większość terenu stanowią trawiaste obszary depresyjne, położone kilka centymetrów poniżej poziomu morza. Pośród kanałów i rowów melioracyjnych drogą betonową dociera ostatecznie do ’Czarnocina. Całość tego odcinka przebiega po obszarze objętym ochroną w ramach programu NATURA 2000.  

Z Czarnocina do Stepnicy wiedzie asfaltową drogą powiatową, wzdłuż brzegów zalewu, przez Kopice, Gąsierzyno, Piaski Małe, Stepniczkę. W Stepnicy przebiega główną ulicą, aż do skrzyżowania na Bogusławie. Następnie drogą asfaltową w kierunku Widzieńska, ale wcześniej skręca w prawo w kierunku Ośrodka Edukacji Przyrodniczo, Leśnej i Łowieckiej Kotlinka. Teraz wiedzie drogą leśną  przez teren Puszczy Goleniowskiej do pierwszej miejscowości gminy Goleniów–Kąty.   

Więcej na temat szlaku znaleźć można na stronach:

http://www.re-create.pl/news