Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów

aktualizacja: 2015-11-24 22:38:54

Koło Polskiego  Związku Emerytów Rencistów  i Inwalidów w Stepnicy powstało w 2009r. Z pomysłem utworzenia Koła w Stepnicy i otrzymania pomieszczenia na naszą działalność wystąpiła do Wójta Gminy Pana  Andrzeja Wyganowskiego, Pani Barbara Sandecka. Pan Wójt szybko podjął pomysł i udzielił pomocy pomysłodawczyni.  Otrzymane z Zarządu Rejonowego w Goleniowie   15 kartotek z nazwiskami osób pochodzących z terenu Gminy Stepnica (oczywiście za ich zgodą) to początki koła.  Inicjatorka Pani Barbara Sandecka sprawnie zaczęła powiększać grono swoich związkowców. I tak do końca 2009 r. zgłosiło się 50 osób. W roku 2010 ilość osób wzrosła do 80 osób. W 2011 r. był moment, że było 110 osób.  W chwili obecnej nasze stepnickie koło liczy  124 osoby.

W czasie swojej  działalności koło zorganizowało:

  • spotkanie noworoczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy,
  • corocznie "Światowy Dzień Inwalidy",
  • pikniki integracyjne w Ośrodku Przyrodniczym "Kotlinka", m. in.  piknik pt. Bezpieczna jesień życia z symulatorem dachowania,
  • wyjazd do Barzkowic na Wojewódzkie Targi Rolne,
  • dla osób starszych kurs nauki Tańca Towarzyskiego,
  • warsztaty Koła Recytatorskiegopt." Za pan brat z poezją" zakończone spektaklem pt. "Poetycki luz",
  • warsztaty rękodzielnicze pt. "Igłą malowane" ( haft krzyżykowy) finałem tych poczynań będzie wystawa prac uczestniczek w/w warsztatów,
  • w 2011r czterokrotnie wydawaliśmy żywność dla naszych członków związku jak i dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, razem wydano 7 754 kg  żywności.