Spotkanie z sołtysami

aktualizacja: 2015-12-08 23:25:12

Obrady sołtysów4. grudnia odbyło się ostatnie w tej kadencji  kwartalne spotkanie z sołtysami gminy Stepnica. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście Pani Ewa Rast z Zarządu Dróg Powiatowych w Goleniowie, Pan Adam Wojnarowski z Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Pan Michalski Hubert z KRUS O/Wolin Zgodnie z zaplanowanym porządkiem omówiono problem zimowego utrzymania dróg,  czyszczenia urządzeń melioracyjnych i kanałów, problemów przy odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne przez rolników i członków ich rodzin, zasad współfinasowania organizacji czasu wolnego ze środków GKRPA, omówiono projekt budżetu gminy na 2015 r. Na zakończenie spotkania  Pan Burmistrz Andrzej Wyganowski  podziękował obecnym sołtysom za współpracę,  za wysiłek włożony na rzecz rozwoju naszej gminy i złożył życzenia zdrowia i dalszych sukcesów w życiu osobistym.