Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę

aktualizacja: 2022-12-15 13:05:50

Osiągnięte przez gminę Stepnica poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 

2012 r.

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

5,1

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

13,21

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

-

2013 r.

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

77,5

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

14,49

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100

2014 r.

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

87,7

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

25,6

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

-

2015 r.

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

65,5

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

23,3

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

-

2016 r.

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

28,84

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

-

2017 r.

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

22,92

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100

2018 r.

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

25,39

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100

2019  %
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 22,88
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 72,16
2020 %
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 43,46
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0
2021 r. %
Osiągnięty  przez gminę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych ( wymagane co najmniej 20 % ) 28,47

Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. został zniesiony obowiązek osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych ( BiR ) stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70 % wagowo

 

Osiągnięty  przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

( wymagane nie więcej niż 35 % )

0
Osiągnięty przez gminę poziom składowania  ( wymagane nie więcej niż 30 %) 21,49