Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę

aktualizacja: 2019-08-13 12:20:42

Osiągnięte przez gminę Stepnica poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 

2012 r.

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

5,1

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

13,21

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

-

2013 r.

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

77,5

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

14,49

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100

2014 r.

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

87,7

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

25,6

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

-

2015 r.

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

65,5

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

23,3

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

-

2016 r.

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

28,84

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

-

2017 r.

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

22,92

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100

2018 r.

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

25,39

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100