Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

aktualizacja: 2019-08-13 12:40:05

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. I Brygady Legionów 17C

72-100 Goleniów  

 

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego odbywa się raz w roku w ramach zbiórki objazdowej według harmonogramu na dany rok.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) znajdującego się na ul. Studziennej w Stepnicy (obok oczyszczalni ścieków).

PSZOK czynny w sobotę w godz. od 9:00 do 14.00