Park Natury Zalewu Szczecińskiego

aktualizacja: 2015-11-24 23:48:31

Położenie

Park Natury Zalewu Szczecińskiego rozpościera się w pobliżu miejscowości Czarnocin, za Kanałem Czarnocińskim. Park ten został utworzony z inicjatywy przyrodników, pasjonatów – Polaków i Holendrów w wyniku wspólnego projektu. Jego ideą było wypracowanie modelu zarządzania ochroną przyrody na obszarze cennym przyrodniczo i unikatowym w skali Europy. Park Natury Zalewu Szczecińskiego powstał na mocy porozumienia między Stowarzyszeniem na Rzecz Wybrzeża, Urzędem Morskim w Szczecinie i Nadleśnictwem Goleniów. Porozumienie to sankcjonuje fakt, że park ten obejmuje obszar około 4000 ha, na który składają się łąki i pastwiska stanowiące własność Stowarzyszenia, lasy Puszczy Goleniowskiej należące do Nadleśnictwa i wody Zalewu Szczecińskiego zarządzane przez Urząd Morski w Szczecinie. Park umiejscowiony jest na obszarze tzw. Łąk Skoszewskich - terenu włączonego do Europejskiej Sieci Natura 2000 jako ostoja ptasia. 

Park - tablica z nazwą przy wejściu. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Wejście na  teren Parku Natury Zalewu Szczecińskiego  (fot. M. Kwiryng)

Mieszkańcy

Do Parku sprowadzono koniki polskie i krowy rasy Scottish Highland, które stanowią dużą atrakcję dla odwiedzających to miejsce osób. Wczesną wiosną pojawiają się tu czajki, pośród traw żerują stada gęsi, później pojawiają się krwawodzioby także trznadle, pliszki szare i żółte. Oprócz tych ptaków żyją tutaj min.: bekasy, skowronki, derkacze i żurawie. Jednak największą popularnością wśród odwiedzających Park osób cieszy się orzeł bielik. Jego okazała sylwetka wyróżnia go spośród innych ptasich drapieżników zamieszkujących to miejsce.

Konie Scottish Highland. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Koniki Polskie (fot. M. Kwiryng)

Koń w przybliżeniu. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Koniki polskie (fot. M. Kwiryng)

Edukacja

Teren Parku został tak zagospodarowany, by odwiedzający mogli możliwie wnikliwie zapoznać się z jego walorami. Temu służy punkt edukacyjny umiejscowiony przy wejściu na jego teren. Znajdują się tu tablice edukacyjne, omawiające jego walory przyrodnicze. Oprócz tego także mapa z zaznaczonymi miejscami występowania poszczególnych gatunków zwierząt i roślin. Pod zadaszeniem znajdują się stoły i ławy. Przez teren Parku biegnie droga, częściowo utwardzona. Zwierzęta nie są od niej odgrodzone płotem, co umożliwia im swobodne przemieszczanie. Na terenie Parku znajduje się punkt widokowy w postaci drewnianej wieży obserwacyjnej, na której również nie brak ciekawych tablic informacyjnych.

Mechaniczne pojazdy należy zostawiać  na zaaranżowanym parkingu przed Parkiem, zaś ruch po jego terenie odbywa się pieszo, konno, lub na rowerach. Oferta Parku skierowana jest przede wszystkim do miłośników przyrody. Zgromadzone w nim walory mogą także spełniać funkcje terapeutyczne. 

Krowy Scottish Highland. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Krowy rasy Scottish Highland (fot. M. Kwiryng)

Krajobraz parku. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

 

Widok z wieży (Fot. M. Kwiryng)