Zabytki

aktualizacja: 2019-03-05 15:14:15

Kościół parafialny pw. Św. Jacka Odrowąża z 1741 r.

Jest on budowlą o konstrukcji ryglowej, otynkowaną w 1840 r., na planie greckiego (równoramiennego) krzyża. Całkowita długość ramion wynosi 19 m (długość każdego z ramion po 4,5 m, szerokość 10 m). Wnętrze świątyni przykrywa podwyższony, odeskowany strop. Wyposażenie wnętrza jest barokowe: ołtarz i ambona z 1740 r., empory boczne, chóru oraz ławki z poł. XVIII w. Barokowy hełm, spłonął w pożarze wieży w 1997 r.

Nr i data wpisu do rejestru zabytków KI.20/41/63 z dnia 05.12.1963 r.

Kościół parafialny pw. Św. Jacka Odrowąża z 1741 r. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Budynek mieszkalny (Leśniczówka) i gospodarczy wraz z przyległą posesją (XVIII w).

Budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny, wolnostojący z dwuspadowym dachem, wzniesiony w konstrukcji ryglowej. Pola pomiędzy reglami wypełnione cegłą oraz tynkiem. Wnętrze częściowo przebudowane w XIX w.

Budynek gospodarczy (inwentarski) wzniesiony w 2-giej ćwierci XIX w. wolnostojący, usytuowany w północnej części podwórza, o konstrukcji ryglowej, o rzucie prostokąta z dachem dwuspadowym.

Ochronie podlega również teren posesji z licznym drzewostanem.

Nr i data wpisu leśniczówki do rejestru zabytków KI.9801/1/72 z dnia 24.03.1972 r. Nr i data wpisu, przyległego do leśniczówki terenu, do rejestru zabytków PSOZ/Szn/III/5340/88/92 z dnia 18.11.1992 r.

Budynek mieszkalny (Leśniczówka) i gospodarczy wraz z przyległą posesją (XVIII w) z loty ptaka. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Budynek mieszkalny (Leśniczówka) i gospodarczy wraz z przyległą posesją (XVIII w) z loty ptaka z inne perspektywy. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

 

Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla wraz z terenem dawnego cmentarza przykościelnego w miejscowości Żarnowo

Na terenie nieruchomości ochroną prawną objęte są także:

- Mur ceglany od strony zachodniej, południowej i wschodniej

- Ceglane słupki bram wejściowych od strony zachodniej i południowej

- Starodrzew z gatunku: Świerk srebrny

Kościół neogotycki, orientowany, nietynkowany, murowany z cegły ceramicznej, posadowiony na kamiennym fundamencie. Korpus jednonawowy, założony na planie wydłużonego prostokąta, kryty dachem dwuspadowym. Od zachodu do nawy przylega czworoboczna w rzucie wieża, zakończona spiczastym hełmem i zwieńczona metalowym krzyżem. Na wieży znajdują się dwa dzwony z II połowy XIX wieku. Okna witrażowe, podzielone stalowymi szczeblinami na cztery pola. Obramienia okien oraz parapety ceglane.

Drzwi do kościoła z dekoracją maswerkową o formie gotyckich, podwójnych, ostrołukowych arkadek oraz prostokątnych płycin z motywem trój i czwórliści.

Na środkowej osi elewacji znajdują się ostrołukowe otwory okienne, wypełnione drewnianymi żaluzjami. Ponad oknami okrągłe blendy, w których umieszczono tarcze zegarowe.

Od północy znajduje się dawny cmentarz przykościelny wyznaczony współczesną, metalową siatką. Od strony południowej, wschodniej i zachodniej parcela otoczona jest murem ogrodzeniowym z czasów budowy kościoła. Na teren parceli prowadzą dwa wejścia. Wejście, zlokalizowane w południowej części muru ogrodzeniowego, ceglane słupy pomiędzy którymi umieszczono dwuskrzydłową, metalową bramę kutą o formach neobarokowych. Drugie wejście na teren znajduje się w ogrodzeniu od strony zachodniej i prowadzi przez metalową furtkę, ujętą dwoma ceglanymi słupkami. Teren dawnego cmentarza przykościelnego został współcześnie zagospodarowany murawą oraz ozdobnymi nasadzeniami. W północno-zachodniej części działki znajduje się okazałe drzewo z gatunku świerk srebrny.

Kościół z uwagi na historyczną bryłę, drewniany strop belkowy oraz żebrowe sklepienia prezbiterium, kompozycję elewacji, zachowany ceglany detal architektoniczny oraz wyżej opisane elementy pierwotnego wyposażenia kościoła, stanowi interesujący przykład budowli neogotyckiej z połowy XIX wieku.

XIX - wieczny, neogotycki kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla w miejscowości Żarnowo. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Polecamy stronę : http://stara.stepnica.org/