Aktualności

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

dodano: 2018-04-30 14:58:59

logo projektu Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza na szkolenie dla stowarzyszeń, klubów oraz fundacji, które odbędzie się 7-8 maja 2018 r. w Hotelu Jan w Darłówku. Tematyka szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia: proces stanowienia prawa (w tym jawność oraz dostęp do informacji publicznej). Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Szczegóły dotyczące szkolenia, rekrutacji dostępne są na stronie www.prawonawsi.pl

czytaj więcej » Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

dodano: 2018-06-06 13:57:53

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej – Lokalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Zadanie: Wakacyjny festyn – Bezpieczne wakacje.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

czytaj więcej » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

dodano: 2018-05-17 14:40:40

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

dodano: 2018-05-07 12:52:15

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Stepnicy ul. B. Krzywoustego 26, 72-112 Stepnica. Zadanie: Turniej MDP.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

czytaj więcej » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

dodano: 2018-04-23 14:30:50

Uproszczona Oferta Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Stepnicy ul. B. Krzywoustego 26, 72-112 Stepnica. Zadanie: Gminny Dzień Strażaka.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

czytaj więcej » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Otwarty KONKURS OFERT

dodano: 2018-04-17 10:49:51

Otwarty konkurs ofert.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2018, poz.450) oraz na podstawie uchwały Nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018 Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Stepnica.

Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

1. Wzór oferty

2. Wzór sprawozdania

3. Ramowy wzór umowy

czytaj więcej » Otwarty KONKURS OFERT

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2018-01-03 10:26:27

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 styczna 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2018 r. 

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert