Aktualności

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2023-01-04 10:39:31

NGO Otwarty konkurs ofertZarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku w Gminie Stepnica

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2022-12-29 12:24:11

NGO Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr  98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku w Gminie Stepnica

Do pobrania treść Zarządzenia Nr 98/2022

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2022-12-29 12:11:34

NGO Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2023 r.

Do pobrania treść Zarządzenia Nr 97/2022

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2022-12-02 13:49:02

NGO Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie Nr 84/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2023 r.

 

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2022-12-02 12:50:55

NGO Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie Nr 83/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica
z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku w Gminie Stepnica

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Informacja o wynikach konsultacji

dodano: 2022-09-28 12:28:43

logo NGO

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Informacja o wynikach przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

czytaj więcej » Informacja o wynikach konsultacji

Konsultacje - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

dodano: 2022-09-13 11:53:16

NGO logo

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

 

czytaj więcej » Konsultacje - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok