Termomodernizacja Budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy

aktualizacja: 2020-07-03 12:35:23

Gmina Stepnica w 2018 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Umowę o dofinansowanie projektu Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski podpisał w dniu 31.01.2020 r. Zakres projektu obejmuje m.in.

  1. wykonanie ocieplenia ścian elewacyjnych styropianem wraz z wyprawą i zachowaniem elementów ozdobnych ściany frontowej,
  2. remont drzwi frontowych,
  3. montaż okien PCV,
  4. docieplenie dachu styropapą,
  5. wymiana (kotła gazowego) i montaż dwóch kotłów gazowych wraz z osprzętem i podłączenie do instalacji grzewczej,

W wyniku przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.02.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą - firmą KDI Sp. z o.o. ze Szczecina na prace termomodernizacyjne, które mają się zakończyć do dnia 15.06.2020 r. Projekt w 85% finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt robót określonych w umowie z wykonawcą wynosi 274.670,67 zł.

Przed przystąpieniem do wykonania robót został wykonany audyt energetyczny, który określił zakres robót koniecznych do wykonania oraz planowane oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii cieplnej i ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.

Dzięki temu Gmina Stepnica mogła złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectwa efektywności energetycznej. Dzięki poprawie efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji CO2 będziemy mogli nasze oszczędności sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii w ramach tzw Białych Certyfikatów.

logo rpo

Galeria zdjęć