Mobilny Urzędnik

aktualizacja: 2024-07-05 09:33:11

plakat mobilny urzędnik Od 1 marca 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica wprowadziliśmy nową usługę pod nazwą Mobilny Urzędnik, polegającą na obsłudze Klientów poza siedzibą urzędu.

Jest ona skierowana do mieszkańców gminy, którzy z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub wieku doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. Zakres spraw, jakie można załatwić w ramach działania Mobilnego Urzędnika:

Z usługi Mobilnego Urzędnika skorzystać można w zakresie spraw prowadzonych w ramach:

  1. Referatu Organizacyjno-Społecznego

- przyjęcie wniosku/skargi,

- wpis, zmiana, wykreślenie, wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej,

- wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu,

  1. Referatu Finansowego

- informacje/deklaracje w sprawie podatków,

- podanie i umorzenie, rozłożenie na raty zaległości, wnioski o udzieleni ulg,

zwrot podatku akcyzowego,

  1. Referatu Architektury i Ochrony Środowiska 

- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa,

- złożenie wniosku o wycinkę drzewa,

- złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- złożenie wniosku o przydział lub zamianę lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica,

  1. Urzędu Stanu Cywilnego

- wydawanie odpisów skróconych, zupełnych lub wielojęzycznych z rejestru stanu cywilnego,

- sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego,

  1. Ewidencji ludności i dowodów osobistych

- wniosek o zameldowanie/wymeldowanie,

- wniosek o nadanie numeru PESEL,

- wniosek o unieważnienie dowodu osobistego w związku z utratą lub uszkodzeniem,

- udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

- pełnomocnictwo do głosowania;

- potwierdzenie profilu zaufanego,

- zastrzeżenie numeru PESEL.

Regulaminie usługi dostępny jest tutaj  

Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić się w wybrany sposób do Sekretariatu :

  • telefonicznie – 91 418 85 21;
  • wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres:  sekretariat@stepnica.pl ;
  • poprzez kontakt osobisty (np. opiekun osoby, która chce skorzystać z pomocy, sąsiad, członek rodziny);

W zgłoszeniu wystarczy poinformować o potrzebie skorzystania z pomocy „Mobilnego urzędnika”, krótko wyjaśnić czego sprawa dotyczy, podać numer telefonu do kontaktu. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy skontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla osoby zgłaszającej termin wizyty. Urzędnik dostarczy potrzebne dokumenty do domu i pomoże w ich wypełnieniu.

Usługa jest realizowana w granicach administracyjnych Gminy Stepnica.