Rada Miejska

aktualizacja: 2020-04-23 11:22:40

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Jej kadencja trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.

Podstawy prawne i zakres działania Rady Miejskiej w Stepnicy określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz ustawy i akty wykonawcze związane z działalnością administracji.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady określa Statut Gminy Stepnica uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/297/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018 r.

RADNI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY
KADENCJA 2018- 2023

 • Agnieszka Makowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy
 • Marek Kleszcz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy
 • Andrzej Nowak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

Komisja ds. Gospodarki i Budżetu

 1. Kleszcz Marek - Przewodniczący Komisji
 2. Bogacki Rajmund - Członek
 3. Bojko Paweł - Członek
 4. Chmurowski Ryszard - Członek
 5. Kordzielewski Sasza - Członek
 6. Kierzynkowska Barbara - Członek
 7. Wrzosek Krystyna - Członek
 8. Marszałek Joanna - Członek

Komisja ds. Społecznych

 1. Bochniarz - Mutkowska Anna - Przewodnicząca Komisji
 2. Dąbrowska Aneta - Członek
 3. Kaliska Anna - Członek
 4. Kędzierski Zdzisław - Członek
 5. Ławicki Ryszard - Członek do dnia 31.12.2018 r.
 6. Nowak Andrzej - Członek
 7. Makowska Agnieszka - Członek
 8. Paulina Milkiewicz Członek od dnia 19.05.2019 r. 

Komisja Rewizyjna

 1. Wrzosek Krystyna - Przewodnicząca Komisji
 2. Bogacki Rajmund - Członek
 3. Dąbrowska Aneta - Członek
 4. Kierzynkowska Barbara - Członek
 5. Kordzielewski Sasza - Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Bojko Paweł - Przewodniczący Komisji
 2. Chmurowski Ryszard - Członek
 3. Kaliska Anna - Członek
 4. Kędzierski Zdzisław - Członek
 5. Marszałek Joanna - Członek

RADNI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY
KADENCJA 2014- 2018

 • Ryszard Ławicki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy  kontakt email: przewodniczacy-rada.miejska@stepnica.pl 
 • Alicja Idczak- Warchoł - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy do 31-12-2016 r.
 • Andrzej Nowak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy
 • Agnieszka Makowska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy

Komisja ds. Gospodarki i Budżetu:

 1. Kleszcz Marek - Przewodniczący Komisji
 2. Krystyna Wrzosek  Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Barbara Kierzynowska
 4. Aneta Meszyńska
 5. Andrzej Nowak
 6. Anna Potomska
 7. Rafał Strzelczyk

Komisja ds. Społecznych:

 1. Agnieszka Makowska - Przewodnicząca Komisji
 2. Teresa Mutkowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Aneta Dąbrowska
 4. Aurelia Foremniak
 5. Joanna Gidokeit
 6. Alicja Idczak-Warchoł do dnia 31-12-2016 r.
 7. Jacek Jacewicz
 8. Ryszard Ławicki
 9. Zdzisław Kędzierski

Komisja Rewizyjna:

 1. Anna Potomska - Przewodnicząca Komisji
 2. Aneta Dąbrowska –Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Teresa Mutkowska
 4. Barbara Kierzynkowska
 5. Krystyna Wrzosek 

RADNI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY
KADENCJA 2010 - 2014

 • Ryszard Ławicki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy od dnia 20-05-2013 r.
 • Ewa Karmazyn - Przewodnicząca Rady Gminy Stepnica w okresie od 30-11-2010r. do 20-05-2013r.
 • Anna Potomska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejksiej w Stepnicy
 • Andrzej Nowak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

Komisja ds. Gospodarki i Budżetu:

 1. Kleszcz Marek - Przewodniczący Komisji
 2. Agnieszka Makowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Ewa Karmazyn
 4. Barbara Kierzynowska
 5. Andrzej Małańczak
 6. Andrzej Nowak
 7. Anna Potomska

Komisja ds. Społecznych:

 1. Elżbieta Weryszko - Przewodnicząca Komisji
 2. Teresa Mutkowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Aneta Dąbrowska
 4. Aurelia Foremniak
 5. Karol Kania
 6. Ryszard Ławicki
 7. Bogusław Nowak
 8. Jarosław Waluś

Komisja Rewizyjna:

 1. Agnieszka Makowska - Przewodnicząca Komisji
 2. Teresa Mutkowska
 3. Barbara Kierzynkowska
 4. Nowak Bogusław
 5. Jarosław Waluś