Aktualności

Terminarz wymiany kotłów w województwie zachodniopomorskim

dodano: 2023-11-23 10:54:44

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 roku na terenie województwa od 1 maja 2019 roku zakazane jest stosowanie paliw stałych, tj.: mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego,

Docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie instalacji na paliwo stałe spełniające minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości sprawności cieplnej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.

Do 1 stycznia 2024 wymienić należy kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe, tzw. kopciuchy).

Do 1 stycznia 2028 wymienić należy kotły poniżej klasy 5.

Aby ułatwić proces wymiany kopciuchów, w UMiG utworzony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze. Przy minimum formalności można tu złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę kotła jak i wykonanie termomodernizacji budynku.

czytaj więcej » Terminarz wymiany kotłów w województwie zachodniopomorskim

Gmina Stepnica złożyła wniosek o dofinansowanie likwidacji "kopciuchów" w budynkach wielorodzinnych

dodano: 2023-11-23 08:34:59

W ramach Programu Ciepłe Mieszkanie Gmina Stepnica złożyła wniosek do WFOŚiGW w Szczecinie o wymianę kotłów w 21 mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Oprócz likwidacji "kopciuchów" możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Beneficjentem Programu może być właściciel lub najemca mieszkania w budynku wielorodzinnym liczącym od 3 do 7 mieszkań.

WAŻNE:   Do momentu podpisania umowy z Gminą Stepnica beneficjent nie może rozpocząć inwestycji i ponosić kosztów.  

Termin rozpoczęcia naboru wniosków dla mieszkańców Gminy Stepnica uzależniony jest od wyniku weryfikacji wniosku przez WFOŚiGW w Szczecinie.  

Ruszył nabór dla gmin w nowym programie „Ciepłe Mieszkanie” - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

czytaj więcej » Gmina Stepnica złożyła wniosek o dofinansowanie likwidacji "kopciuchów" w budynkach wielorodzinnych

Komunikat NFOŚiGW w sprawie nieuczciwych firm instalacyjnych

dodano: 2023-11-23 08:16:53

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

 

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

czytaj więcej » Komunikat NFOŚiGW w sprawie nieuczciwych firm instalacyjnych

Uwaga na nieuczciwe firmy

dodano: 2023-10-31 15:23:09

naciągacze w PP CPW dniu 26.10.2023 r. w Rzeczpospolitej, zarówno w wersji papierowej  jak i wersji online https://klimat.rp.pl/smog/art39322481-czyste-powietrze-uwaga-na-naciagaczy-na-drogie-pompy-ciepla  zawarto pierwszy materiał traktujący o nieuczciwych praktykach firm oferujących pompy ciepła. 

 

czytaj więcej » Uwaga na nieuczciwe firmy

Aktualne dane o wdrażaniu Programu w gminach prowadzących na swym terenie punkty konsultacyjno- informacyjne

dodano: 2023-07-11 10:09:12

Liczba złożonych wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze z terenu Gminy Stepnica stan na 30.06.2023 r   

88 wniosków złożonych 

67 zawartych umów 

42 zrealizowanych przedsięwzięć 

523 581,20 zł  kwota wypłaconych dotacji.

czytaj więcej » Aktualne dane o wdrażaniu Programu w gminach prowadzących na swym terenie punkty konsultacyjno- informacyjne

Wkrótce wystartuje kolejny nabór w programie "Moja Woda"

dodano: 2023-08-01 10:22:34

moja woda Z uwagi na zainteresowanie mieszkańców naszej gminy dofinansowaniem zbierania deszczówki informujemy, że w najbliższych dniach uruchomiony zostanie kolejny nabór w programie "Moja Woda". Celem programu "Moja Woda", który jak na razie miał dwie edycje, jest zwiększenie retencji wody na terenach prywatnych posesji oraz wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program został przewidziany na lata 2020-2024. W dotychczasowych naborach właściciele domów mogli otrzymać dotacje (do 5 tys. zł) na budowę np. przewodów odprowadzających wody opadowe, zbiornika retencyjnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej czy nawadniającej. 

czytaj więcej » Wkrótce wystartuje kolejny nabór w programie "Moja Woda"

Sprawdź jakość powietrza w Stepnicy

dodano: 2023-05-05 10:04:02

ledNa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy został zainstalowany ekran LED połączony z sensorem i prezentujący wyniki jakości powietrza w Stepnicy. Wyniki są podawane w czasie rzeczywistym. Możecie je Państwo odczytywać za pośrednictwem strony internetowej  naszepowietrze.pl oraz aplikacji mobilnej Syngeos – dostępnej w sklepie Play na urządzenia z systemem Android oraz iOS lub za pośrednictwem strony internetowej urzędu – po lewej stronie w zakładce „Jakość powietrza"

Sensor do pomiaru jest niezwykle czułym urządzeniem zapewniającym  bardzo dokładny pomiar. Dzięki niemu dowiemy się jakie jest aktualnie stężenie pyłów PM PM1, PM 2,5 i PM 10, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, temperatura powietrza i to wszystko będzie widoczne na ekranie LED. Ekran będzie też prezentował informację dotyczące udziału naszej gminy w Programie Czyste Powietrze.  

czytaj więcej » Sprawdź jakość powietrza w Stepnicy