Aktualności

"Ciepłe Mieszkanie" - Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w budynkach wielorodzinnych

dodano: 2024-05-13 10:41:13

nabóe wniosków W ramach Programu Ciepłe Mieszkanie można otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła lub pieca, wymiany stolarki okiennej i drzwi, instalacji CO w mieszkaniu znajdującym się w budynku wielorodzinnym. Przypomnijmy, że Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych Funduszowi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.
Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16.500 zł,

– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27.500 zł,

– najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41.000 zł.

ciepłe mieszkanie slajd1  slajd2 

Regulamin naboru wniosków 

Wniosek o dofinansowanie 

Oświadczenie współwłaściciela 

Oświadczenie współmałżonka

Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu 

czytaj więcej » "Ciepłe Mieszkanie" - Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w budynkach wielorodzinnych

"Ciepłe Mieszkanie" - jest umowa o dofinansowanie

dodano: 2024-04-25 13:22:58

ciepłe mieszkanie W czwartek 25.04.2024 r Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podpisał z Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Waldemarem Miśko umowę dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Na mocy tej umowy mieszkańcy naszej gminy będą mogli wymienić piece i kotły w budynkach wielorodzinnych i z tego tytułu otrzymać dofinansowanie.  

Od kilku miesięcy zauważamy wzrost zainteresowania wymianą źródła ciepła przez osoby zamieszkujące w budynkach wielorodzinnych. Program „Czyste Powietrze” dedykowany jest dla właścicieli budynków jednorodzinnych dlatego osoby zamieszkujące budynki wielorodzinne nie mogą otrzymać dofinansowania za wymianę kotłów i pieców.  Dlatego jeszcze w październiku 2023 r. Gmina Stepnica złożyła do WFOŚiGW w Szczecinie wniosek o dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w budynkach wielorodzinnych. Wszyscy, którzy mieszkają w budynkach wielorodzinnych od 3 do 7 mieszkań mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości od 30% do 90% wartości inwestycji. Kwota dofinansowania uzależniona jest od dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Mieszkańcy Gminy Stepnica będą mogli składać wnioski o przyznanie dofinansowania po opracowaniu niezbędnych dokumentów jakimi są m in. regulamin naboru wniosków, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy, wniosek o płatność itp.

Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 13 maja 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG w Stepnicy w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym Programu Czyste Powietrze. tel 91 4188521 wew. 30. sprawę prowadzi Maciej Herman. 

czytaj więcej » "Ciepłe Mieszkanie" - jest umowa o dofinansowanie

PGNiG - Program dofinansowań

dodano: 2024-04-23 08:49:31

pgnigTrwa nabór zgłoszeń do „Programu dofinansowań do wymiany urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na rok 2024”

PGNiG dofinansuje wymianę urządzeń służących do celów grzewczych lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Program skierowany jest do konsumentów mieszkających w budynkach jednorodzinnych lub innych budynkach mieszkalnych, którzy dokonują zakupu paliw lub energii na własny użytek. Szczegóły Programu na stronie PGNiG 

 

czytaj więcej » PGNiG - Program dofinansowań

Od 22 kwietnia nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”. W trosce o beneficjentów

dodano: 2024-04-22 11:49:35

zmiany w CP

INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 22 kwietnia 2024 r.

Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi – to nowości, które od 22.04.2024 r. czekają na osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze”.

„Zmieniliśmy program „Czyste Powietrze”, kierując się troską o naszych beneficjentów. Aktualne zasady mają chronić wnioskodawców i ograniczać nieuczciwe praktyki związane m.in. ze sprzedażą nieefektywnych urządzeń, które bez termomodernizacji domu, zamiast obniżać, to podwyższają rachunki za ogrzewanie” – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Ale to nie koniec nowości w „Czystym Powietrzu”, bo program zyskał właśnie nowe finansowanie.

czytaj więcej » Od 22 kwietnia nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”. W trosce o beneficjentów

Zapraszamy na webinar o zmianach w programie „Czyste Powietrze”

dodano: 2024-04-19 13:45:05

webinar #AkademiaCzystegoPowietrza2024 – 25 kwietnia o godz. 10:00. Zapraszamy na 2. webinar o zmianach w programie „Czyste Powietrze”

O nowościach w zmienionym właśnie programie „Czyste Powietrze” będziemy opowiadać już w najbliższy czwartek, 25 kwietnia o godz. 10:00 w ramach cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024. Na nasze spotkanie online można się już rejestrować pod linkiem: https://forms.office.com/e/xVwryuvD6P.

Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB) przedstawią najważniejsze informacje dotyczące nowych zasad w programie „Czyste Powietrze”, który zmienia się 22 kwietnia 2024 r.

Usłyszymy o obowiązkach związanych z listą zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) – zarówno pod kątem wnioskodawców, jak i producentów czy importerów urządzeń, a także o innych, istotnych nowościach, jak np. jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, czy doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa.

W czasie spotkania, przewidujemy możliwość zadawania pytań za pomocą aktywnego czatu.

Formularz rejestracyjny na najbliższy webinar – https://forms.office.com/e/xVwryuvD6P – dostępny będzie dla wszystkich zainteresowanych do 24.04.2024 r. do godz. 12:00. Link do spotkania, po rejestracji, wysyłany będzie dzień przed webinarem, na adres mailowy podany w formularzu.

Cykl „Akademia Czystego Powietrza” – baza praktycznej wiedzy o ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze” – jest realizowany od 2020 r. przez NFOŚiGW, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polskim Alarmem Smogowym.

czytaj więcej » Zapraszamy na webinar o zmianach w programie „Czyste Powietrze”

Aktualizacja liczby złożonych wniosków na dzień 31.03.2024 r.

dodano: 2024-04-12 12:25:42

Dane zawierające liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbę zawartych umów, liczbę zrealizowanych przedsięwzięć oraz kwotę wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu gminy – uwzględniono dane od początku programu do dnia 31.03.2024r.

„Liczba złożonych wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze z terenu Gminy Stepnica stan na 31.03.2024 r 

116 wniosków złożonych

86 zawartych umów

48 zrealizowanych przedsięwzięć

857 571,36 zł  kwota wypłaconych dotacji.”

czytaj więcej » Aktualizacja liczby złożonych wniosków na dzień 31.03.2024 r.

Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”

dodano: 2024-03-21 08:03:09

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.

Podobne rozwiązanie dotyczy kotłów zgazowującego drewno oraz kotłów na pellet drzewny, przy czym tutaj nie planuje się zmiany wymogów w programie „Czyste Powietrze”, a jedynie obowiązkowy wybór tych urządzeń z listy ZUM.

 

czytaj więcej » Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”