Straż Miejska

aktualizacja: 2024-01-26 15:09:42

Straż Miejska

Siedziba: Urząd Miasta i Gminy (II piętro)
ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

Komendant Straży Miejskiej w Stepnicy:
tel. 91 418 85 21 w. 37, tel. kom. 510 253 280 , fax. 91 418 85 80

e-mail: strazmiejska@stepnica.pl

Dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy Uchwałą Nr XXII 201/2009 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie utworzenia straży gminnej powołano Straż Gminną, a następnie w związku z nadaniem z dniem 01-01-2014 r. miejscowości Stepnica statusu miasta  Straż gminna otrzymała nazwę „Straż miejska”, gdyż ustawa  o strażach gminnych stanowi, że w gminach, w których organem wykonawczym jest burmistrz, straż nosi nazwę „straż miejska”.  W tej sprawie podjęto więc uchwałę Nr XXVI/291/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia straży miejskiej.

Głównym aktem normatywnym, który reguluje tworzenie, funkcjonowanie i kompetencje straży gminnych jest: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych, zgodnie z którą straż gminna strzegąc porządku na terenie gminy spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Straż Miejską