Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na odbiór odpadów

aktualizacja: 2019-11-29 10:14:53

PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie
ul. Marii Konopnickiej 12
72-100 Goleniów

SUEZ Jantra Sp z  o. o.
ul. Księżnej Anny 11
70-670 Szczecin

 

PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie
ul. Marii Konopnickiej 12
72-100 Goleniów

Usługi Asenizacyjne
Adam Czajkowski
ul. Graniczna 8
72-510 Wolin

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul.I Brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul.Szybowa 2
41-808 Zabrze

TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa