Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na odbiór odpadów

aktualizacja: 2017-02-21 11:57:25

PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie
ul. Marii Konopnickiej 12
72-100 Goleniów

SUEZ Jantra Sp z  o. o.
ul. Księżnej Anny 11
70-670 Szczecin

 

PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie
ul. Marii Konopnickiej 12
72-100 Goleniów

Usługi Asenizacyjne

Adam Czajkowski

ul. Graniczna 8

72-510 Wolin