Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

aktualizacja: 2016-09-16 11:10:47

profil zaufany logo W Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica  funkcjonuje punkt potwierdzania profili zaufanych. Punkt znajduje się na parterze budynku,  w pokoju nr 19 i jest otwarty w godzinach pracy Urzędu. Aby potwierdzić profil zaufany wystarczy wcześniej założyć konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) i złożyć wniosek o profil zaufany. Proszę pamiętać, że do potwierdzenia profilu potrzebny jest tylko dowód osobisty.

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany to bezpłatna alter­natywa dla podpisu elektroniczne­go. Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych - np. założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Aby uzyskać profil zaufany na­leży założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać wniosek o nada­nie profilu zaufanego. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku, należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z urzędów pełnią­cych rolę Punktu Potwierdzającego – niezależnie od miejsca zameldo­wania – mieszkańcy Gminy Stepnica w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy pokój numer 19. Potwierdzenie tożsamości w urzędzie zajmuje zwykle nie wię­cej, niż kilka lub kilkanaście minut.

Profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres 3 lat. Ważność profilu zaufanego ePUAP może być przedłużana na okres kolejnych 3 lat samodzielnie na ePUAP albo przedłużenia dokonać można w wybranym punkcie potwierdzającym.

Schemat postępowania przy zakładaniu profilu zaufanego

Sposób działania 

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.

 

 

Czym jest ePUAP?

Głównym zadaniem ePUAP jest udostępnienie obywatelom jednego miejsca w Internecie, dzięki które­mu możliwe jest załatwianie spraw administracyjnych bez konieczności wizyty w urzędzie. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

 

Co można załatwić na ePUAP?

Za pośrednictwem ePUAP można załatwić wiele spraw urzędowych. Wystarczy zalogować się na stro­nę www.epuap.gov.pl i wybrać interesującą sprawę. Następnie wypełnia się wniosek, podpisuje go profilem zaufanym i wysyła do wybranego urzędu.

Schemat postępowania w przypadku załatwiania spraw elektronicznie.