Oferta inwestycyjna

aktualizacja: 2023-03-28 10:46:58

OFERTA INWESTYCYJNA

1. Poszukiwani inwestorzy - Inwestorzy z branży turystycznej,  usługi hotelarskie, gastronomiczne- z branży portowej, logistycznej, składowo-magazynowej, z nieuciążliwą produkcją, usługami,- branża mieszkaniowa z usługami w tym przemysł nieuciążliwy, fotowoltaika
2. Oferowane tereny

1) Działka: 566/1 obręb geodezyjny Stepnica-1, miasto Stepnica o pow. 1,0807 ha, nieruchomość niezabudowana o kształcie nieregularnym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren całej nieruchomości położony jest w strefie funkcji mieszkaniowej z usługami – M.U., użytki zielone średnio korzystne, grunty orne niekorzystne. Dostęp do działki z drogi publicznej gminnej przez drogę  gruntową. FOTO

2)  działki : nr 429/4 o pow. 0,4332 ha i dz. nr 431/7 o pow.   0,1751 ha mieszczące się w pobliżu Portu Morskiego w Stepnicy i  stacji benzynowej, z dostępem do infrastruktury technicznej oraz drogi gminnej, z niej do drogi wojewódzkiej Nr 111. Działki z przeznaczeniem pod nieuciążliwą produkcję i  usługi  składowo-magazynowe. mapa

3) niezabudowane działki nr 130 o pow. 3,0361 ha oraz dz. nr 129 o pow. 0,9294 ha przy wjeździe do Stepnicy z dostępem do infrastruktury technicznej oraz bezpośrednio przylegające do drogi wojewódzkiej Nr 111. Tereny o łącznej pow. 3,97 ha z przeznaczeniem pod usługi, w tym przemysł nieuciążliwy. FOTO

4) niezabudowana działka nr 64/1 o pow. 0,7748 ha  przy wjeździe do Stepnicy od strony wschodniej, z dostępem do utwardzonej drogi gruntowej, gminnej ok. 200 m od drogi powiatowej,  z dostępem do wody i kanalizacji, działka pod zabudowę mieszkaniową z usługami, nieuciążliwą produkcję i usługi składowo-magazynowe. FOTO 

5) działki w obrębie Miłowo,  Nr 322 o pow.  17,05 ha zabudowana wieżą telefonii komórkowej oraz niezabudowana  działka Nr 323 o pow. 4,63 ha, z dostępem do energii elektrycznej,  do drogi powiatowej ok 1,5 km drogą  gruntową, ok 3 km do drogi wojewódzkiej nr 111. Tereny o łącznej  pow. 21,68 ha z przeznaczeniem  pod  fotowoltaikę oraz przemysł nieuciążliwy.

„aktualna oferta inwestycyjna dostępna jest w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH” https://baza.paih.gov.pl/  zrealizowana została w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego”

3. Dodatkowe udogodnienia Pomoc w uzyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń. 
4. Komunikacja (drogowa, wodna, kolejowa, lotnicza Przez gminę Stepnica przebiega droga wojewódzka Nr 111 – alternatywna trasa  nad morze. Stepnica położona jest ok. 18 km od drogi krajowej A3 i ok. 35 km od portu lotniczego Szczecin – Goleniów. W Stepnicy znajduje się Port Morski z pełną  infrastrukturą portową, a do Stepnicy można dopłynąć Międzynarodową Drogą Wodną E-30.
5. Kontakt w sprawie  Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica mgr Andrzej Wyganowski tel. 91 418 85 21 fax. 91 418 85 80 w. 13  email: burmistrz@stepnica.pl