Oferta inwestycyjna

aktualizacja: 2016-11-22 15:16:48

OFERTA INWESTYCYJNA

1. Poszukiwani inwestorzy - Inwestorzy z branży turystycznej,  usługi hotelarskie, gastronomiczne- z branży portowej, logistycznej, składowo-magazynowej, z nieuciążliwą produkcją, usługami,- branża mieszkaniowa z usługami w tym przemysł nieuciążliwy, fotowoltaika
2. Oferowane tereny

1) zabudowana działka w Stepnicy o powierzchni 0,6743 ha,  w bezpośrednim sąsiedztwie  plaży i kąpieliska w Stepnicy, z dostępem do  infrastruktury technicznej, przy drodze gminnej z dogodnym dojazdem do drogi wojewódzkiej Nr 111. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego, w którym przewiduje się częściowo usługi turystyczne, zabudowę rekreacji indywidualnej oraz zabudowę pensjonatową z usługami hotelarskimi i gastronomicznymi. FOTO 

2)  działki : o pow. 0,4332 ha i  0,1751 mieszczące się w pobliżu Portu Morskiego w Stepnicy i  stacji benzynowej, z dostępem do infrastruktury technicznej oraz drogi gminnej, z niej do drogi wojewódzkiej Nr 111. Działki z przeznaczeniem pod nieuciążliwą produkcję i  usługi  składowo-magazynowe.

3) niezabudowane działki o pow. 3,0361 ha oraz 0,9294 przy wjeździe do Stepnicy z dostępem do infrastruktury technicznej oraz bezpośrednio przylegające do drogi wojewódzkiej Nr 111. Tereny o łącznej pow. 3,97 ha z przeznaczeniem pod usługi, w tym przemysł nieuciążliwy. FOTO

4) niezabudowana działka o pow. 0,7748 ha  przy wjeździe do Stepnicy od strony wschodniej, z dostępem do utwardzonej drogi gruntowej, gminnej ok. 200 m od drogi powiatowej,  z dostępem do wody i kanalizacji, działka pod zabudowę mieszkaniową z usługami, nieuciążliwą produkcję i usługi składowo-magazynowe. FOTO 

5) działki w obrębie Miłowo,   o pow.  17,05 ha zabudowana wieżą telefonii komórkowej oraz niezabudowana  działka o pow. 4,63 ha, z dostępem do energii elektrycznej,  do drogi powiatowej ok 1,5 km drogą  gruntową, ok 3 km do drogi wojewódzkiej nr 111. Tereny o łącznej  pow. 21,68 ha z przeznaczeniem  pod  fotowoltaikę oraz przemysł nieuciążliwy.
3. Dodatkowe udogodnienia Pomoc w uzyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń. 
4. Komunikacja (drogowa, wodna, kolejowa, lotnicza Przez gminę Stepnica przebiega droga wojewódzka Nr 111 – alternatywna trasa  nad morze. Stepnica położona jest ok. 18 km od drogi krajowej A3 i ok. 35 km od portu lotniczego Szczecin – Goleniów. W Stepnicy znajduje się Port Morski z pełną  infrastrukturą portową, a do Stepnicy można dopłynąć Międzynarodową Drogą Wodną E-30.
5. Kontakt w sprawie  Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica mgr Andrzej Wyganowski tel. 91 418 85 21 fax. 91 418 85 80 w. 13  email: burmistrz@stepnica.pl