Wieża Widokowa na Górze Zielonczyn

aktualizacja: 2015-11-24 22:24:53

Oddana do użytku w kwietniu 2010 r. Wybudowana przez Nadleśnictwo Goleniów dzięki środkom uzyskanym z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn: "Doskonalenie systemu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych Nadleśnictwa Goleniów". Wybudowanie wieży wyniosło ponad 400 tys. zł z czego dotacja z NFOŚiGW stanowiła 300 tys. zł.

Obiekt służy jako dostrzegalnia pożarów oraz jako obiekt turystyczny, gdyż jest na niej taras widokowy.

Parametry budowli:

 • wysokość całkowita: 42,50 m,
 • wysokość od poziomu gruntu do podłogi pomieszczenia obserwatora: 39,00 m,
 • wysokość od poziomu gruntu do podłogi tarasu widokowego: 34,30 m,
 • średnica zewnętrzna: 2,40 m,
 • średnica wewnętrzna: 2,00 m.

Wieża w całej okazałości. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Zdjęcie autorstwa K. Gancarczyka, znajduje się również w Informatorze Turystycznym Województwa zachodniopomrskiego 2012,

Góra Zielonczyn

Góra jest wzniesieniem o wysokości ok. 40 m n.p.m. Jeżeli dodamy do tego wysokość między gruntem a podłogą tarasu widokowego (34,30 m) oraz przeciętny wzrost dorosłego człowieka (ok. 1,70 m) okaże się, że będziemy obserwowali okolicę z wysokości około 76,00 m. n. p. m.

Jak dojechać? Na trasie Stepnica - Wolin,  w miejscowości Zielonczyn jest skrzyżowanie na Widzieńsko. Za skrzyżowaniem po prawej stronie, jest parking i drogowskaz na Górę Zielonczyn. W drodze na górę jest miejsce na odpoczynek i wyznaczone miejsce na ognisko.

Współrzędne: 53° 69.488' N 14° 66.125' E

Telefon kontaktowy, pod który należy dzwonić w celu uzyskania informacji dotyczącej wieży obserwacyjnej 91 418 28 56

Wieża - zbliżenia na szczyt. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Regulamin

Poniżej przedstawiamy regulamin przebywania na terenie wieży przeciwpożarowej na "Górze Zielonczyn" oraz korzystania z tarasu widokowego wieży.

 1. Wieża pełni zarówno funkcję widokową jak i przeciwpożarową.
 2. Taras widokowy wieży udostępniany jest po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w okresie:
  1. od 01.04. do 30.09 - we wszystkie dni tygodnia w czasie pracy dyżurnego przeciwpożarowego; czas pracy dyżurnego uzależniony jest od aktualnej sytuacji zagrożenia pożarowego. Informacja o godzinach pracy dyżurnego przeciwpożarowego udzielana jest przy dokonaniu zgłoszenia telefonicznego,
  2. od 01.01. do 31.03 oraz 01.10 - 31.12 - za zgodą Nadleśniczego lub innej osoby upoważnionej.
 3. Zgłoszenia telefonicznego należy dokonywać pod nr tel. 91-418-28-56 w dni robocze w godzinach 7:00 - 15:00 - co najmniej na 2 dni przed planowaną datą skorzystania z tarasu widokowego wieży.
 4. Zastrzega się możliwość zamknięcia tarasu widokowego:
  1. w czasie prowadzenia akcji w zakresie wykrywania pożaru lub jego gaszenia,
  2. w razie wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych (burze, silne wiatry, śnieżyce, itp.),
  3. w innych uzasadnionych przypadkach,
 5. Maksymalny czas przebywania na tarasie widokowym wieży ustala indywidualnie dyżurny biorąc pod uwagę, liczbę oczekujących na wejście na taras widokowy.

  W przypadku dużych grup, (powyżej 10 osób) lub dużej liczby oczekujących, czas przebywania na tarasie widokowym wynosi maksymalnie 10 min.

 6. Jednorazowo na tarasie widokowym wieży może przebywać do 10 osób.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na taras widokowy wieży wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 8. Dozwolone jest wejście na teren obiektu grupy zorganizowanej (dzieci i młodzież szkolna), jeżeli na każde 10 uczestników grupy przypada jeden opiekun, odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.
 9. Zabrania się wstępu na wieżę osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, innych środków odurzających lub naruszających porządek publiczny.
 10. Podczas pobytu na terenie obiektu należy stosować się do zaleceń i uwag uprawnionego pracownika oraz zachować szczególną ostrożność.
 11. Zabrania się w szczególności:
  • zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,
  • palenia tytoniu na tarasie widokowym, wewnątrz budowli oraz w jej obrębie,
  • wychylania przez barierkę tarasu widokowego,
  • wspinania na barierkę tarasu widokowego,
  • biegania po schodach wewnątrz wieży,
  • śmiecenia wewnątrz budowli i poza nią,
  • wprowadzania zwierząt,
  • hałasowania,
  • uszkadzania elementów konstrukcji wieży i jej wyposażenia,
  • nanoszenia napisów na elementach konstrukcji wieży i jej wyposażenia.
 12. Osoby znajdujące się pod wieżą w czasie przebywania na tarasie widokowym osób zwiedzających nie mogą znajdować się w wydzielonej strefie 3 m wokół trzonu wieży.
 13. Osoby przebywające na terenie obiektu powinny zachowywać się w sposób właściwy, umożliwiający bezpieczne zwiedzanie oraz zachować poszanowanie dla środowiska przyrodniczego, w którym się obecnie znajdują.
 14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu zobowiązane zostaną do opuszczenia terenu obiektu.
 15. Nadleśnictwo Goleniów nie odpowiada za uszkodzenia ciała i inne wypadki wynikające z naruszenia regulaminu przez osoby zwiedzające.
 16. Wstęp na teren obiektu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.