Aktualności

Jest wniosek o wypłatę dodatku węglowego

dodano: 2022-08-17 15:31:34

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1712) został opublikowany wniosek o wypłatę dodatku węglowego, który można składać:

1. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,

2. papierowo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy ul. Bolesława Krzywoustego 41a od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 91 881 58 45.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 

Jarosław Gruszczyński

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

czytaj więcej » Jest wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Informacja nt. dodatku węglowego

dodano: 2022-08-16 14:42:07

dodatek węglowy Informuje, że w dniu 11.08.2022 r. opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Na terenie Miasta i Gminy Stepnica obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy ul. Bolesława Krzywoustego 41a.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

czytaj więcej » Informacja nt. dodatku węglowego

Zakaz połowu ryb w obwodach rybackich rzeki Odry i Jeziora Portowe

dodano: 2022-08-16 10:42:06

zakaz połowu ryb Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 12.08.2022 r. podjął Uchwałę w sprawie całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb  w obwodach rybackich Rzeki Odry i Jeziora Portowe położonych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. 

treść Uchwały 

czytaj więcej » Zakaz połowu ryb w obwodach rybackich rzeki Odry i Jeziora Portowe

Podium na Crossfirefigther

dodano: 2022-08-14 10:02:47

drużyna dziewczynIII miejsce zdobyła nasza kobieca drużyna reprezentująca Stepnicę w pierwszej edycji Crossfirefighter jaki odbył się wczoraj 13 sierpnia w Goleniowie. Nasz samorząd reprezentowały Panie: Monika Kuropatwa, Mariola Kwiryng, Agata Orlon, Marlena Smolarek i Julita Szembel. W klasyfikacji indywidualnej II miejsce zdobyła Julita Szembel, natomiast na miejscu  III Mariola Kwiryng.

W tym  ekstremalnym biegu wzięła też udział drużyna z OSP Stepnica w składzie: Maciej Durzyński, Marcin Hajduk, Dawid Kaczemba, Komorowski Damian i Jakub Orlon zajmując X miejsce na 16 startujących w tej kategorii drużyn.

Crossfirefighter to ekstremalny 4 kilometrowy  bieg z  13 przeszkodami przypominającymi warunki z którymi strażacy mierzą się podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Nie zabrakło więc basenów wypełnionych wodą, ścianki do przeskoczenia, worków z piaskiem, węży strażackich do pokonania czy przeniesienia. Zawodnicy czołgali się przez błoto, tunele i walczyli ze strumieniami wody, a wszystko to zorganizowano w lasku  naprzeciwko stadionu OSIR w Goleniowie. Organizatorzy imprezy: Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Goleniowie wraz z samorządami powiatu goleniowskiego.  

czytaj więcej » Podium na Crossfirefigther

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Zachodniopomorskiego wraz ze zmianą

dodano: 2022-08-13 07:19:15

wojewoda zachodniopomorski znakW związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wydał  Rozporządzenie porządkowe nr 1/2022  w sprawie zakazu korzystania z wód Odry. Rozporządzenie to wprowadza na terenie województwa zachodniopomorskiego zakaz bezpośredniego kontaktu z wodami Odry, w tym Zalewu Szczecińskiego. W dniu 12 sierpnia rozporządzeniem nr 2/2022 Wojewoda Zachodniopomorski zmienił rozporządzenie nr 1/2022. 

 treść rozporządzenia

treść zmiany rozporządzenia 

 

czytaj więcej » Rozporządzenie porządkowe Wojewody Zachodniopomorskiego wraz ze zmianą

Uwaga zakaz kąpieli!

dodano: 2022-08-12 16:44:45

ważna informacjaZakaz kąpieli na kąpielisku w Stepnicy  oraz w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Czarnocinie od dnia 12.08.2022 do 18.08.2022 r. w związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych, powodującym bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, a spowodowanym zanieczyszczeniem rzeki Odry, w następstwie którego nastąpiło zanieczyszczenie kąpieliska w Stepnicy i Czarnocinie. W dniu 12 sierpnia otrzymaliśmy decyzje Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w tej sprawie.

Treści tych decyzji wraz z uzasadnieniem znajdują się tutaj :

Decyzja Stepnica

Decyzja Czarnocin

czytaj więcej » Uwaga zakaz kąpieli!