Aktualności

BEZPŁATNE badania USG wątroby, układu moczowego i węzłów chłonnych pachwinowych

dodano: 2018-11-15 09:40:36

Uwaga!

Zapraszamy osoby starsze, rodziców wraz z dziećmi na BEZPŁATNE badania USG wątroby, układu moczowego i węzłów chłonnych pachwinowych.

Badania odbywają się w środy w godzinach 12:00 - 14:00 do końca 2018 roku.

Mogą z nich skorzystać dorośli i dzieci. Kolejne badania już za tydzień 21 listopada.

Na badanie należy zabrać ze sobą numer pesel, dotyczy to tak dziecka jak i dorosłej osoby. Obowiązują zapisy na badania.

Zapraszamy do Przychodni Balticmed (ul. B. Krzywoustego 5C, 72-112 Stepnica).

Do badania mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy Gminy Stepnica.

czytaj więcej » BEZPŁATNE badania USG wątroby, układu moczowego i węzłów chłonnych pachwinowych

Informacja dla Mieszkańców

dodano: 2018-11-14 14:18:43

Szanowni Panstwo

W związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych informacji dotyczących inwestycji pn. "Budowa hali produkcyjnej oraz montaż instalacji do przetwarzania sadzy zlokalizowanej przy ul. Portowej 10, na dz. o nr ewidencyjnym 651/1, 650/1 i 418/9 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica" chciałbym przedstawić Państwu całą procedurę administracyjną oraz poinformować na jakim obecnie etapie jest w/w postępowanie.

W dniu 24.08.2018 r. wpłynął do tut. urzędu wniosek firmy rCB Sp. z o.o. z Polic dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji.

W dniu 10.09.2018 r. pismem znak AOŚ.6220.5.2.2018.AS zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powiadomiono strony o wszczęciu postępowania.

W dniu 12.09.2018 r. pismem znak AOŚ.6220.5.3.2018.AS wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie o wydanie opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tej planowanej inwestycji.

W dniu 24.09.2018 r. otrzymaliśmy pismo znak WONS-OŚ.4220.164.2018.KS od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczące wyrażenia opinii, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające jakie zagadnienia należy poddać analizie w raporcie.

W dniu 27.09.2018 r. otrzymaliśmy zawiadomienie znak SZ.ZZO.3.436.66.2018AK od Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie dot. przekazania wniosku do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie.

W dniu 11.10.2018 r. wystosowano pismo znak AOŚ.6220.5.4.2018.AS do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie z informacją, iż nie otrzymano żadnej odpowiedzi w sprawie.

W dniu 15.10.2018 r. otrzymaliśmy pismo znak SZ.RZŚ.436.1.252.2018.AK od Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie dotyczące wyrażenia opinii, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określono warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko wodno-gruntowe.

W dniu 18.10.2018 r. otrzymaliśmy pismo znak PS-N.ZNS-401-47/18 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie dotyczące wyrażenia opinii, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określono zakres raportu.

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania postanowienia dot. konieczności wykonania oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres tej oceny w postaci raportu. Na tym etapie postępowanie zostanie zawieszone do czasu przedłożenia raportu przez inwestora.

W postanowieniu wzięte będą pod uwagę treści pism organów opiniujących, jak również nałożone zostaną na inwestora dodatkowe kryteria podlegające ocenie w przedstawionym raporcie. Obecnie prowadzimy rozmowy z osobami, które są specjalistami w zakresie ochrony środowiska i mogą nas wesprzeć swoją fachową wiedzą i doświadczeniem. Z osobą, osobami zostanie podpisana odpowiednia umowa.

Szanowni Państwo

Jeszcze raz podkreślam, że nie jest moim zamiarem umożliwienie działalności inwestycji szkodliwej dla środowiska i ludzi. Jednakże zgodnie z przepisami prawa musi być przeprowadzona określona procedura administracyjna.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej każdy ma prawo złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji w przedmiotowej sprawie.

Wszystkie osoby, które złożyły taki wniosek otrzymały żądaną dokumentację. Tut. urząd nie ma nic do ukrycia w tej sprawie.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Informacja dla Mieszkańców

100-lecie odzyskania niepodległości

dodano: 2018-11-13 15:19:10

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości w Stepnicy w kościele św. Jacka Odrowąża odprawiono uroczystą mszę za Ojczyznę. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Pan Andrzej Wyganowski wręczył mieszkańcom biało-czerwone kotyliony. We mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, mieszkańcy oraz Kompania Honorowa ze sztandarem Batalionu Logistycznego z Glewic, poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum im. Dywizjonu 303.

czytaj więcej » 100-lecie odzyskania niepodległości

100 pytań na setne urodziny Polski

dodano: 2018-11-13 08:32:06

Szkoła Podstawowa w Racimierzu zaplanowała wiele działań uświetniających setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednym z nich była gra dydaktyczna pt. „100 pytań na stulecie niepodległej Polski”, w której wzięli udział uczniowie klas IV – VIII.

Głównymi celami tej zabawy dydaktycznej było przypomnienie uczniom:

  • najważniejszych postaci i wydarzeń historycznych od początku istnienia państwa polskiego,

  • osiągnięć Polaków w różnych dziedzinach tj. w kulturze, gospodarce, sporcie itd.,

  • ważnych informacji o współczesnej Polsce.

Grze dydaktycznej przyświecał jeszcze jeden istotny cel, a mianowicie kształtowanie u uczniów umiejętności pracy grupowej, zgodnego współdziałania.

czytaj więcej » 100 pytań na setne urodziny Polski

Obchody w Przedszkolu 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

dodano: 2018-11-13 08:20:59

W dniach 05-09.11 obchodzono w przedszkolu 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W ciągu tygodnia zostało przygotowanych wiele ciekawych zadań i działań. Głównym celem było kształtowanie miłości i przywiązania do ojczyzny, jego kultury i tradycji oraz symboli narodowych naszego kraju. W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 06-07.11 przedszkolaki uczestniczyły w Niepodległościowym maratonie projektu „Źródło Stepnickiej Kultury”.

czytaj więcej » Obchody w Przedszkolu 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Apel Fundacji „Promocja Zdrowia” z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia

dodano: 2018-11-09 14:50:05

Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada w tym roku w czwartek 15 listopada.

Jeszcze przed 30 laty przeciętny Polak wypalał więcej papierosów niż mieszkaniec jakiegokolwiek innego kraju na świecie. W Polsce rejestrowano najwyższą częstość zachorowań na schorzenia odtytoniowe, a w szczególności na raka płuca, choroby występującej prawie wyłącznie u palaczy. Fundacja „Promocja Zdrowia”, powołana w listopadzie 1991 roku, postawiła sobie za cel zatrzymanie tej epidemii raka płuca.

W załączeniu apel Fundacji

czytaj więcej » Apel Fundacji „Promocja Zdrowia” z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRZEZ LGR ZALEW SZCZECIŃSKI

dodano: 2018-11-07 10:57:12

 Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju 2014-2020 (LSR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie  w ramach kolejnego naboru wniosków. 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 13 listopada 2018 r. od godziny 13.00 do 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica odbędą się konsultacje dla wnioskodawców. W konsultacjech weźmie udział przedstawicielka biura LGR, która udzieli informacji wszystkim zainteresowanym wnioskodawcom. 

Ogłoszenie o naborze wniosków 

 

czytaj więcej » OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRZEZ LGR ZALEW SZCZECIŃSKI