Aktualności

Kwalifikacja wojskowa w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

dodano: 2019-01-18 11:16:11

O B W I E S Z C Z E N I E

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 18 stycznia 2019 roku

o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

Do pobrania treść obwieszczenia

czytaj więcej » Kwalifikacja wojskowa w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

Informacja dla Mieszkańców Gminy Stepnica

dodano: 2019-01-18 10:46:24

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie informuje,  o możliwości odbioru deklaracji PIT-11 w sekretariatach Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie i Filii PUP w Nowogardzie. Deklaracje można odbierać do 15 lutego.

czytaj więcej » Informacja dla Mieszkańców Gminy Stepnica

Terning uruchamiania syren alarmowych

dodano: 2019-01-17 14:03:08

Działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich występowaniu własności oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96), w Gminie Stepnica zostaną uruchomione w dniu 19 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 syreny alarmowe na czas jednej minuty, w celu uczczenia pamięci zmarłego Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska zgodnie z zarządzeniem nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2019 r.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Terning uruchamiania syren alarmowych

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki na terenie Gminy Stepnica w latach 2019-2022

dodano: 2019-01-17 08:54:03

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z decyzją znak SZ.RET.070.4.84.2018.RN z dnia 21.12.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 17.01.2019 r. do dnia 16.01.2022 r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen stawek i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica.

Przedmiotowa informacja stanowi skróconą wersję zawiadomienia o obowiązującej taryfie cen i stawek opłat, decyzja znak SZ.RET.070.4.84.2018.RN z dnia 21.12.2018 r. wraz z pełną wersją taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opublikowana została na naszej stronie internetowej www.stepnica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia, Informacje” - http://bip.stepnica.pl/dokumenty/7610.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy -cen stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w formie decyzji. Poprzednio robiła to w formie uchwały Rada Miejska w Stepnicy. Aktualnie w świetle obowiązujących przepisów organy gminy nie mają wpływu na ustalenie wysokości opłat.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki na terenie Gminy Stepnica w latach 2019-2022

27 Finał WOŚP w Racimierzu - Podsumowanie

dodano: 2019-01-16 14:04:03

Pomaganie jest dziecinnie proste. Wystarczy tylko chcieć i wtedy można zebrać 21 000 złotych – tak jak to zrobił sztab WOŚP, utworzony w Szkole Podstawowej w Racimierzu.

13 stycznia tego roku był dniem tyleż tragicznym, co radosnym. Cały dzień, już od godziny 10.30 wolontariusze w liczbie 45, zbierali pieniądze na szczytny cel. Każda grupa miała wyznaczonych opiekunów i rejon zbiórki. Z terenu wrócili ok. 15 godz. i natychmiast zostali nakarmieni naleśnikami z dżemem i powidłami, a także napojeni ciepłą herbatką. Równolegle, w innych pomieszczeniach szkolnych, opiekunowie wolontariuszy wraz z pracownikami szkoły przeliczali zawartość puszek, tak aby od razu można było poinformować wolontariuszy o ich indywidualnym wyniku.

czytaj więcej » 27 Finał WOŚP w Racimierzu - Podsumowanie

27 Finał WOŚP w Stepnicy - Podsumowanie

dodano: 2019-01-16 13:30:09

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Stepnicy tradycyjnie odbył się w gościnnych murach szkoły. Szefem Sztabu była Pani Mirosława Nowak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, który wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy oraz Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Stepnickiej był w tym roku głównym organizatorem wszystkich WOŚPowych działań.

Podczas stepnickiego finału zebrano rekordową kwotę 38.824,75 zł w walucie polskiej. Kwota ta na pewno ulegnie zwiększeniu po przeliczeniu przez bank waluty obcej która trafiła do puszek. Organizatorzy dziękują z całego serca wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy.

czytaj więcej » 27 Finał WOŚP w Stepnicy - Podsumowanie

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"

dodano: 2019-01-16 09:11:41

Baner o III edycji konkursu wiedzy o wyborach. Link prowadzi do powiększonej wersji baenru. Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Informacje dotyczące Konkursu, w tym jego regulamin, zamieszczone są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem: http://pkw.gov.pl/828_III_edycja

czytaj więcej » Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"