Aktualności

Ptasia grypa

dodano: 2021-11-26 13:11:17

ptasia grypa Rozporządzenie nr 27/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r.  w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście

czytaj więcej » Ptasia grypa

Ogłoszenie w sprawie ograniczeń w obsłudze interesanta

dodano: 2021-11-25 14:45:22

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Nr 67/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dniem 25 listopada 2021 r. do odwołania wprowadzone zostały  ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy Stepnica poprzez zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów.

Sprawy w Urzędzie będą przyjmowane tylko w formie:

Korespondencyjnej na adres:

ul. T. Kościuszki  4, 72-112 Stepnica

Wnioski i pisma w wersji tradycyjnej można wrzucać do skrzynki ustawionej w wejściu do urzędu (przy kracie).   

telefonicznej :

tel. 91 418 85 21

fax. 91 418 85 80

Spis telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej  BIP  w zakładce kontakt: http://bip.stepnica.pl/dokumenty/menu/36 lub na stronie internetowej gminy w zakładce Urząd Miasta i Gminy – Pracownicy.

mailowej : e-mail: sekretariat@stepnica.pl

przez ePUAP:  adres skrytki podawczej na ePUAP: /3q8u1mx0rk/Skrytka ESP

 

UWAGA!

Bezpośredni kontakt w sprawach pilnych  oraz w przypadku zadań niezbędnych np. wydanie aktu stanu cywilnego,  odbywa się przez  przywołanie pracownika urzędu telefoniczne lub przez użycie dzwonka umieszczonego przy kracie wejściowej do urzędu lub drzwiach w wejściu bocznym.

  

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Ogłoszenie w sprawie ograniczeń w obsłudze interesanta

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z Wieczornicy 2021

dodano: 2021-11-23 07:59:45

11 listopada logoSzanowni Państwo chciałbym gorąco zaprosić do obejrzenia i wysłuchania inscenizacji z okazji Święta Niepodległości, którą przygotowali dla Was uczniowie naszej szkoły. Czasowe wyłączenie szkoły z powodu obecności koronawirusa uniemożliwiło zaprezentowanie pracy naszych uczniów na żywo. Mam wszakże nadzieję, że docenią Państwo trud i wysiłek włożony w przygotowanie akademii, zarówno przez uczniów jak i nauczycieli, którym składam z serca płynące podziękowania.

Andrzej Wyziński
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 
Układy taneczne przygotowały: Barbara Wasiluk (trojak) i Małgorzata Kania (układ z flagami)

czytaj więcej » Zapraszamy do obejrzenia nagrania z Wieczornicy 2021

Granty PPGR – uzupełnienie wniosków

dodano: 2021-11-19 13:39:23

granty PGRW związku z koniecznością uzupełnienia przez Gminę Stepnica wniosku o uzyskanie „Grantu PPGR” na zakup komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich prosimy osoby, które złożyły oświadczenia i nie załączyły świadectwa pracy osoby pracującej w PGR o dostarczenie w/w dokumentu. Akceptowane będą tylko zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych. Wszystkie inne dokumenty nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Termin uzupełnienia danych oraz dostarczenia świadectwa pracy lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych upływa z dniem 10.12.2021 r.

Pierwotnie udokumentowanie zatrudnienia w PGR było nieobowiązkowe. Wymogu tego nie uwzględniał formularz oświadczenia. Jednakże na etapie weryfikacji wniosków Gmina została zobowiązana do uzyskania takich  informacji.

Informujemy, że Gmina Stepnica wystąpiła do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wydanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w PGR dla osób wskazanych w Oświadczeniach/zgłoszeniach do projektu.  

Jednocześnie informuję, że w przypadku niedostarczenia dokumentów i braku informacji z KOWR potwierdzających zatrudnienie w PGR, Gmina nie będzie mogła pozytywnie zweryfikować Państwa wniosku i nie zostaną Państwo uwzględnieni jako grantobiorcy.

osoba do kontaktu: Maciej Herman tel 91 4188521 wew 30. 

 

czytaj więcej » Granty PPGR – uzupełnienie wniosków

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

dodano: 2021-11-08 10:00:11

konsultacje społeczneZgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2021 r.  w dniach od 26 października 2021 r. do dnia 05 listopada 2021 r. zostały przeprowadzone  konsultacje społeczne w sprawie  nadania urzędowej nazwy miejscowości Łąka.

Informacja o wynikach.

czytaj więcej » Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Bezpiecznie do szkoły

dodano: 2021-11-05 21:44:39

ulica Dworcowa w trakcie trwania projektuJak już wcześniej podawaliśmy Gmina Stepnica przystąpiła do projektu pn. „Bezpieczna droga do szkoły standardy projektowania infrastruktury pieszo -rowerowej” realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach  tego projektu na przykładzie Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Stepnicy   sporządzona została inwentaryzacja stanu bezpieczeństwa i sposobu docierania dzieci oraz kadry pedagogicznej do szkoły. Odbyły się liczne konsultacje z mieszkańcami, ankiety wśród uczniów,  kadry pedagogicznej, rodziców dzieci, spacery badawcze w wyniku czego  powstał  prototyp rozwiązań w przestrzeni publicznej, tak aby zwiększyć liczbę osób korzystających z alternatywnego transportu  np. roweru, hulajnogi oraz zadbać o ich bezpieczeństwo, a także pozostałych mieszkańców poruszających się pieszo ul. Dworcową.

czytaj więcej » Bezpiecznie do szkoły