Aktualności

Port morski w Stepnicy. Przeładunki rosną dzięki inwestycjom

dodano: 2021-10-15 13:46:34

port przełdunkowy

Przez port w Stepnicy przechodzi coraz więcej ładunków. Jest to możliwe dzięki zrealizowanym w ostatnim czasie inwestycjom.

W ubiegłym roku przez port w Stepnicy przeszło ponad 32 tysiące ton ładunków – to najlepszy wynik przeładunkowy portu w ostatnich latach. Wpłynęło na niego pogłębienie toru podejściowego do 4,5 metra na szerokości 40 metrów i powiększenie obrotnicy, która ma obecnie średnicę 130 metrów. Dzięki temu do portu położonego na południowo-wschodnim krańcu Zalewu Szczecińskiego mogą wchodzić statki o długości do 115 metrów, szerokości 13,5 metrów i zanurzeniu wynoszącym 4 metry, jak również blisko 100-metrowe barki i zestawy pchane o długości 125 metrów.

czytaj więcej » Port morski w Stepnicy. Przeładunki rosną dzięki inwestycjom

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

dodano: 2021-10-14 07:47:59

Kwiaty i ksiąąka Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud, za wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie młodych charakterów.

Niech nie tylko Dzień Edukacji Narodowej ale także pozostałe dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.  Życzę Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość.  

Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

                                                       

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica  

 

 

czytaj więcej » Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendant Straży Miejskiej

dodano: 2021-10-12 10:19:12

auto straży miejskiej  w StepnicyBurmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne  kierownicze stanowisko  urzędnicze:

Komendant Straży Miejskiej

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Stepnicy, pocztą elektroniczną poprzez E-puap na adres skrytki /3q8u1mx0rk/SkrytkaESP w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, a także pocztą tradycyjną na adres urzędu z dopiskiem: Nabór – Komendant Straży Miejskiej , w terminie do dnia 25.10.2021 r. do godz. 15.30.

więcej na temat naboru

 

czytaj więcej » Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendant Straży Miejskiej

Stepnica wyróżniona za budownictwo komunalne i społeczne

dodano: 2021-10-11 15:33:19

Gala wręczenia nagród

Gmina Stepnica znalazła się w gronie wyróżnionych za prace wykonane na rzecz budownictwa komunalnego i społecznego zajmując piąte miejsce w Polsce. Wyróżnienie   podczas uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych w ramach XIX Forum Kapitału i Finansów w Katowicach odebrały w imieniu burmistrza Skarbnik Gminy Beata Rogalska i Sekretarz Gminy Mariola Kwiryng. 

Ranking powstał w oparciu o liczbę zbudowanych mieszkań komunalnych – pod pojęciem  których rozumie się zarówno mieszkania komunalne jak i społeczne, czynszowe oraz zbudowane w ramach TBS –  w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w okresie  2000-2020. Ranking pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” został opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień wszystkich samorządów analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań finansowych JST i danych GUS.

Budowa osiedla mieszkań komunalnych to jedna z najważniejszych inwestycji gminy Stepnica w ostatnich latach. W roku 2014 r. wybudowano  cztery bloki z 79 mieszkaniami komunalnymi. Inwestycja ta  w całości była sfinansowana z budżetu gminy Stepnica i jej koszt wyniósł 13 818 013 zł.

czytaj więcej » Stepnica wyróżniona za budownictwo komunalne i społeczne

Donice ustawione na jezdni ulicy Dworcowej

dodano: 2021-10-07 12:17:08

doniceW artykule w serwisie „Super Portal 24” zadane zostało pytanie o cel i legalność ustawienia donic na jezdni ulicy Dworcowej w Stepnicy. W odpowiedzi informuję, że zostały one rozmieszczone ze względu na wprowadzenie w tym miejscu strefy zamieszkania, prawidłowo pod względem technicznym i zgodnie z prawem. O tej zmianie komunikacyjnej informują znaki pionowe zamontowane na skrzyżowaniach tej drogi z ulicą Kolejową po stronie południowej i ulicą Krzywoustego po stronie północnej (znaki D-40 „strefa zamieszkania” i D-41 „koniec strefy zamieszkania”).

Dzięki donicom miejscowo przewężono jezdnię, co spowolnia ruch i wymusza podporządkowanie się obowiązującemu na terenie strefy zamieszkania ograniczeniu prędkości do 20 km/godz. Jest to ważne, gdyż na takim obszarze piesi mają bezwzględne pierwszeństwo przed samochodami i mogą korzystać z całej szerokości jezdni. Zgodnie z przepisami krajowymi takie przeszkody nie muszą być wyróżnione znakami ostrzegawczymi.

czytaj więcej » Donice ustawione na jezdni ulicy Dworcowej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

dodano: 2021-10-07 11:05:12

plakat Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym     w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w szkole do której uczęszcza uczeń  w terminie od 7 października 2021 r. do 22 października 2021 r.

Wnioski uczniów szkoły średniej którzy osiągnęli pełnoletność należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy ul. T. Kościuszki 4 w godzinach pracy urzędu.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć do niniejszego oświadczenia;

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

czytaj więcej » Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.