Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Leśnej i Łowieckiej

aktualizacja: 2015-11-24 23:46:56

Ośordek powstał wspólnym wysiłkiem Koła Łowieckiego ,,Szarak" w Szczecinie, Urzędu Gminy w Stepnicy oraz Nadleśnictwa Goleniów. W jego skład wchodzi:

 •     leśna klasa tj. ławki ze stołami dla słuchaczy i wykładowcy, tablice o tematyce przyrodniczo-leśnej i łowieckiej,
 •     izba leśna wraz eksponatami,
 •     ścieżka przyrodniczo-leśna.

Na ścieżce stanowiącą pętlę o długości około 2 km prowadzącej przez typowe dla Puszczy Goleniowskiej drzewostany zlokalizowano 12 przystanków o następującej tematyce:

 • drzewa naszych lasów,
 • łąka śródleśna,
 • selekcja i nasiennictwo leśne,
 • budowa lasu,
 • użytkowanie lasu (pożytki z lasu),
 • poradnik grzybiarza,
 • życie leśnych mrówek,
 • budki lęgowe (dokarmianie ptaków),
 • ochrona lasu przed zwierzyną (grodzenie upraw),
 • remiza śródleśna, powalone drzewa,
 • nisze pokarmowe.

Treści zawarte na tablicach informacyjnych umożliwiają omówienie i pokazanie na gruncie przedstawianego zagadnienia. Dodatkowo przed rozpoczęciem wędrówki po ścieżce znajdują się tablice informujące o zasadach obowiązujących przy korzystaniu ze ścieżki, są one identyczne jak w przypadku korzystania z lasu. Ścieżka jest adresowana głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, można ją zwiedzać samodzielnie lub w zorganizowanych grupach po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym leśniczym.