Telefony alarmowe w sprawie zwierząt

aktualizacja: 2022-06-22 15:05:46

Realizując zapisy gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt podajemy interwencyjne numery telefonów wyznaczonych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stepnica, przyjmujących informację o bezdomnych zwierzętach, potrąconych przez pojazdy lub padłych w miejscach publicznych oraz zachorowaniach mieszkańców naruszających normy z zakresu ochrony zwierząt.

510 253 280 Andrzej Weres - Komendant Straży Miejskiej,

533 168 208 Mariusz Weissig - pracownik gospodarczy,

502 295 589 Witalij Waśkowski - pracownik gospodarczy.