Nagrody i wyróżnienia

aktualizacja: 2021-10-01 13:04:42

 

 

Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, starostowie powiatów spotkali się na uroczystej Gali Finałowej Konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie” by odebrać Certyfikaty i znaki Jakości przyznawane w konkursie. Uroczystość odbyła się w Dworku Gościnnym w Szczawnicy. Wzięli w niej udział liderzy samorządowi, reprezentanci świata nauki, biznesu oraz sektora ochrony zdrowia.

Wśród wyróżnionych certyfikatem znalazła się jako jedyna z województwa zachodniopomorskiego Gmina Stepnica. Gmina Stepnica została wyróżniona za efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego trybu życia i promocji aktywności fizycznej. Gmina m.in. była organizatorem akcji szczepień przeciwko COVID – 19, nieodpłatnych szczepień przeciwko grypie, bezpłatnych profilaktycznych badań w zakresie wykrywania raka piersi, profilaktycznych badań zębów dzieci szkolnych. Gmina organizowała również festyny związane z aktywnością fizyczną, oraz przeprowadzała akcje krwiodawstwa.

 

 

 

 

 

 

„Samorządowy Lider Edukacji” w Jubileuszowej  X edycji Programu 2020/21 -edycji, która towarzyszy ogólnopolskim obchodom Roku 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Po dokonaniu oceny   aplikacji Gminy Stepnica Kapituła Konkursu stwierdziła że Gmina Stepnica spełnia wszystkie kryteria  Konkursu, a nadanie Certyfikatu jest w pełni uzasadnione merytorycznie.

Certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji  jest jednym z najbardziej cenionych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego w tej dziedzinie. Od 10 lat corocznie wyróżniane są najlepsze pod względem polityki oświatowej Gminy, Powiaty i Województwa w Polsce, promując je w skali lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej. Certyfikat Gminie Stepnica przyznano za prowadzenie lokalnej polityki edukacyjnej w sposób wzorcowy: nowoczesny, innowacyjny, zgodny z potrzebami interesariuszy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych.  

Samorządowy Lider Współpracy z NGO

ceremonia wręczenia nagród za lidera NGO 2020

W dniu 21 września 2020 r. w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie ósmej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020”. Gmina Stepnica zwyciężyła w kategorii gmin poniżej 15 tys. mieszkańców.   

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica statuetkę wykonaną przez prof. Jerzego Lipczyńskiego oraz nagrodę w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych z rąk Marszałka Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Wicemarszałka Olgierda Kustosza odebrała Pani Mariola Kwiryng Sekretarz Gminy oraz Pan Krzysztof Kaczemba Prezes Zarządu Fundacji Talent Promocja Sport.

 
6 miejsce w Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2019
patera za zajęcie IV miejsca w STMiG 2019 Gmina Stepnica w 2019 r. po raz kolejny wzięła udział w jubileuszowym XXV Sportowym Turnieju Miast i Gmin organizowanego w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu. Turniej rozgrywany był w dniach 26 maja do 01 czerwca 2019 r. W dniu 29 listopada br. na corocznej, uroczystej gali w Międzyzdrojach odbyło się podsumowanie Turnieju, na którym przedstawiciel Gminy Stepnica Maciej Herman odebrał w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica nagrodę za zajęcie 6 miejsca w kraju i 4 w Województwie Zachodniopomorskim w grupie gmin do 5 tys. mieszkańców. 
W ramach imprez turniejowych zorganizowaliśmy na terenie Gminy kilkadziesiąt imprez sportowych głównie na Orliku i boiskach sportowych. Jednym z punktowanych elementów turnieju był test Coopera, w którym w tym roku wzięło udział 80 uczestników.
Test Coopera to próba wytrzymałościowa polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Test określa kondycję fizyczną na podstawie pokonanego dystansu w zależności od wieku i płci.
Tak dobry wynik naszej gminy był możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców, animatora orlika, i lokalnych organizacji pozarządowych w tym klubów sportowych przy zorganizowaniu turnieju. 

 
Stepnica Symbolem Polskiej Samorządności 2019
 
Zdjęcie zbiorowe laureatów Symbol 2019. Link prowadzi do powikszonej wersje zdjęcia. Symbol 2019, jest programem prowadzonym od 8 lat przez redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą”. Jest to medialne wsparcie budowania dobrego, solidnego wizerunku samorządów, przedsiębiorstw oraz instytucji.   

Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Honorowane są te firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Wyróżnione marki i instytucje zdaniem organizatorów symbolizują jakość zarządzania i działania.

Stepnicę doceniono  za dotychczasowe działania i osiągnięcia m.in w zakresie  jakości  zarzadzania,  sprawnością̨ w pozyskiwaniu i dysponowaniu środkami unijnymi,  dbałością o ekologię .

Nagrodę podczas Gali Finałowej Programu  Symbol odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica  Andrzej Wyganowski.  

Wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Polskiej Izby Ekologii, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Krajowej Izby Gospodarczej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Gmin Polskich

Stepnica Super liderem w zakresie profilaktyki grypy
Rada Naukowa „Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy” pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Adama Antczaka przyznała  Gminie Stepnica zaszczytny tytuł  Super Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy . Statuetkę z rąk posłanki Pani Lidii Gądek Przewodniczącej.

Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki odebrał Zastępca Burmistrza Ryszard Ławicki,  podczas  XI debaty ekspertów FLU FORUM 2019, która odbyła się 10 września w Sali Kolumnowej Sejmu RP  w Warszawie.  Tą prestiżową nagrodę otrzymało  jedynie 9 gmin w  Polsce.

Stepnica została nagrodzona za realizację w ramach Gminnego Programu Zdrowia - profilaktyki  i  bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, które skutecznie realizuje od 2010 r. dla swoich mieszkańców. Gmina ponadto w ramach programu zdrowia  zrealizowała jeszcze szereg innych działań tj. bezpłatne badania przesiewowe i profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych ( usg tarczycy,   węzłów chłonnych szyjnych i pachwinowych, wątroby i dróg żółciowych, układu moczowego, prostaty u mężczyzn pow. 40 r. ż.) przesiewowe w kierunku wykrycia chorób układu krążenia w tym usg tętnic szyjnych, jamy  brzusznej, pomiary ciśnienia tętniczego, wagi, badania fizykalne.

Obecnie pod obrady Rady Miejskiej  w Stepnicy trafiła uchwała w sprawie  przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Stepnica”, która niewątpliwe jest innowacyjna jeśli chodzi o profilaktykę i programy zdrowotne w samorządach. 

Gmina Stepnica wyróżniona w konkursie „Samorząd przyjazny energii”

W dniu 13 czerwca 2018 r. w Świnoujściu podczas konferencji „Energetyczne wyzwania samorządów. Elektromobilność”, zostały wręczone nagrody w konkursie „Samorząd przyjazny energii”, który organizowany był przez Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Gminie Stepnica przyznano wyróżnienie w postaci grantu inwestycyjnego w wysokości 5000,00 zł z obszaru działania spółki Enea Operator przeznaczonego na dalsze wsparcie dla realizacji sieciowych inwestycji infrastrukturalnych na terenie Gminy Stepnica. Wyróżnienie odebrał osobiście Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski. Z obszaru działania spółki Enea Operator z kilkuset gmin grantem inwestycyjnym wyróżniono tylko Stepnicę i Kostrzyn nad Odrą.

Konkurs miał na celu wspieranie współpracy pomiędzy samorządami i spółkami energetycznymi na rzecz poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Formy wsparcia dla inwestycji sieciowych, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i poprawiają jakość życia mieszkańców, są bardzo zróżnicowane i mają bezpośredni związek z rozwojem każdej z gmin. Gminę Stepnica wyróżniono za następujące przedsięwzięcia:

- realizację inwestycji przebudowy ul. T. Kościuszki i Portowej w Stepnicy, w której zakres wchodziła również wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy oświetleniowe LED oraz modernizacja linii 0,4 kW wraz z przyłączami do posesji w celu likwidacji linii napowietrznej i zastąpienia jej siecią podziemną.

- modernizację oświetlenia ulicznego na ul. B. Krzywoustego – wjazd do Stepnicy, polegającą na wymianie słupów oświetleniowych ponadto na terenie miasta Stepnica zostały wymienione wszystkie oprawy oświetleniowe na nowoczesne i energooszczędne LED.

- budowę dwóch słupów oświetleniowych hybrydowych wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED, zasilane energią pozyskaną ze słońca i wiatru na terenie hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy.

 

Gmina Stepnica Samorządem od Serca

W dniu 6 czerwca 2018 r. w biurowcu Warsaw Spire w Warszawie podczas uroczystego podsumowania Kampanii „Ciśnienie na Życie” - Pierwsza pomoc w zawale, Gminie Stepnica przyznano tytuł „Samorządu od Serca”. Tytuł przyznano naszej Gminie w uznaniu za zasługi na rzecz działań podjętych w celu promocji profilaktyki chorób układu krążenia wśród lokalnych mieszkańców oraz za trud wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia.

Organizator kampanii, Grupa Polpharma, postanowił wyróżnić naszą Gminę, która z własnej inicjatywy podejmuje się działań z zakresu promocji prewencji chorób kardiologicznych na swoim terenie. Uczestnicy konkursu „Samorząd od Serca” musieli przedstawić opracowane i wdrożone programy zdrowotne z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia. W 2017 r. Gmina Stepnica w ramach programu badań przesiewowych przebadano 232 osoby, w tym 54 mężczyzn. Na badania wydatkowano kwotę 34 800,00 zł z budżetu gminy.

Podczas gali spośród kilkudziesięciu zgłoszeń 14 najbardziej aktywnych w tej dziedzinie samorządów otrzymało specjalne wyróżnienia kampanii „Ciśnienie na Życie”. Nagrodę w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica odebrał Pan Maciej Herman. Dzięki kolejnemu programowi mieszkańcy Gminy Stepnica mieli możliwość korzystania z bezpłatnych badań przesiewowych i profilaktycznych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych w szczególności ukierunkowanych na choroby układu krążenia.

Jest to już kolejna nagroda dla naszej Gminy związana z realizacją ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia. W ubiegłym roku Gmina Stepnica została Liderem w innowacjach w zakresie profilaktyki grypy w Ogólnopolskim Programie Zwalczania Grypy.

 

Gmina Stepnica zajęła VIII miejsce w STMiG oraz otrzymałacertyfikat uczestnictwa w MSTMiG w grupie gmin do 5000 tys. mieszkańców

  

W roku 2017 r. zorganizowany został XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin oraz I Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin. Gmina Stepnica od kilku lat bierze udział w Sportowym Turnieju Miast i Gmin. W dniu 8 grudnia na uroczystej Gali w Międzyzdrojach Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Wyganowski odebrał nagrodę za zajęcie VIII miejsca w STMiG oraz certyfikat uczestnictwa w MSTMiG w grupie gmin do 5000 tys. mieszkańców. Liczymy, że w przyszłym roku Gmina Stepnica dzięki licznemu uczestnictwu w imprezach sportowych zajmie również czołowe miejsce w turnieju.

Na Gali wyróżnienie za długoletnią pracę na rzecz TKKF odebrała również Przewodnicząca Zarządu Koła Pani Jolanta Jędrzejewska.

Tak dobry wynik naszej gminy był możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców, instytucji i lokalnych organizacji pozarządowych w tym klubów sportowych przy zorganizowaniu turnieju. W trakcie 7 dni turniejowych zorganizowano kilkadziesiąt imprez sportowo-rekreacyjnych, w których udział wzięli mieszkańcy naszej Gminy. Ponadto 128 osób uczestniczyło w teście Coopera tj. próbie wytrzymałościowej polegającej na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Test określa kondycję fizyczną na podstawie pokonanego dystansu w zależności od wieku i płci. Dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom zaangażowanym w przygotowanie i przebieg imprezy.

Gmina Stepnica Liderem w innowacjach w zakresie profilaktyki grypy

W dniu 14 września w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie podczas IX Debaty Ekspertów Flu Forum Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, Gminie Stepnica przyznano tytuł „Lidera w innowacjach w zakresie profilaktyki grypy”. Tytuł lidera przyznano naszej Gminie w uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz za trud wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia.

Nagrodę w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica odebrała Pani Alina Adamowska-Karczewicz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, która jest osobą najbardziej zaangażowaną w realizację Programu Zwalczania Grypy. Dzięki Programowi seniorzy mają możliwość korzystania z bezpłatnych szczepień, unikając grypy i jej poważnych powikłań. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy wyróżnia najaktywniejsze samorządy, które z największym zaangażowaniem i uwzględniając najnowsze osiągnięcia medycyny realizują projekty zdrowotne w zakresie profilaktyki grypy. Program Zwalczania Grypy Gmina Stepnica realizuje od 2010 r.

Gmina Stepnicy wyróżniona przez WFOŚiGW w Szczecinie

20 marca 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował coroczne spotkanie informacyjne dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. Spotkanie informacyjne odbyło się w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (Gmina Police). W trakcie spotkania przedstawiono możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację przedsięwzięć proekologicznych.

Jak co roku zaprezentowano ofertę w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, usuwania barszczu Sosnowskiego, likwidacji azbestu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki wodno-ściekowej. Przedstawiono Program pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje proekologiczne.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie podziękowań w postaci statuetek i dyplomów dla najbardziej aktywnych beneficjentów, wśród których znalazła się również Gmina Stepnica.

W ostatnich latach Gmina realizowała szereg inwestycji w zakresie ochrony środowiska, a były to: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej,  zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, łodzi motorowej dla OSP oraz likwidacja i utylizacja azbestu. Wymienione inwestycje zostały zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

 

Wyróżnienie imienia Grzegorza Palki dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski został wyróżniony przez Kapitułę Nagrody im. Grzegorza Palki za budowanie współpracy między administracją publiczną i mieszkańcami. Przedmiotem oceny było  zarządzanie gminą, uczestnictwo w życiu publicznym i samorządowym, współpraca z innymi jednostkami samorządowymi,a także aktywność zawodowa, społeczna i gospodarcza.
Nagrody i wyróżnienia imienia Grzegorza Palki, tragicznie zmarłego w 1996 r. pierwszego Prezydenta Łodzi, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, przyznawane są przez Stowarzyszenie Ligę Krajową. Nagroda im. Grzegorza Palki zwana Oskarem Samorządowym jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem  za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień przez Przewodniczącego Ligi Krajowej Tadeusza Wronę miało miejsce w dniu 30 października 2016 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie.
W województwie zachodniopomorskim Kapituła przyznała dwa wyróżnienia im. Grzegorza Palki. Oprócz Burmistrza Andrzeja Wyganowskiego wyróżnienie otrzymał Burmistrz Karlina Waldemar Miśko, natomiast w kraju łącznie przyznano 6 takich wyróżnień.

 

 

W rankingu wydatków inwestycyjnych przygotowanego przez pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” miasto Stepnica zajęło 4 miejsce w Polsce, w kategorii małe miasta.

Wyniki ogłoszono na Gali Inwestorów Samorządowych, która odbyła się 22 września 2016 r. w Katowicach podczas XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

Podczas Gali nagrodzono laureatów rankingu „Wydatków inwestycyjnych samorządów”, którego autorem jest prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. W  rankingu uwzględniono wydatki  inwestycyjne na infrastrukturę techniczną w ostatnich 3 latach. Przy obliczaniu wskaźników pod uwagę wzięto obiektywne dane ze sprawozdań budżetowych samorządów, GUS oraz dane z  Ministerstwa Finansów. Tak obliczone wydatki samorządów zostały podzielone przez liczbę mieszkańców i zestawione w formie rankingu, w którym Stepnica zajęła 4 miejsce w Polsce .

Wszyscy laureaci rankingów zostali uhonorowani statuetkami i dyplomami. 

 

 

Gmina Stepnica laureatem Europejskiego Tygodnia Sportu 2016

aktualizacja: 2016-07-02 22:37:06

baner Europejskiego Tygodnia Sportu 2016 Gmina Stepnica w 2016 r. po raz kolejny została laureatem Europejskiego Tygodnia Sportu, w ramach którego rozegrano Sportowy Turniej Miast i Gmin.  Niezmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby osób, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia. W gronie 197 gmin do 5 tys. mieszkańców, które wzięły udział w Turnieju nasza gmina zajęła 12 miejsce. Dzięki temu otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 2 500,00 zł, którą zgodnie z regulaminem Turnieju przeznaczy się na zakup sprzętu sportowego.

Tak dobry wynik naszej gminy był możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu  mieszkańców, instytucji i lokalnych organizacji pozarządowych w tym klubów sportowych przy zorganizowaniu turnieju. W trakcie 7 dni turniejowych zorganizowano 59 różnego rodzaju imprez sportowych, w których udział wzięli mieszkańcy Gminy. Ponadto  blisko 200 osób uczestniczyło w teście Coopera tj. próbie wytrzymałościowej polegającej na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Test określa kondycję fizyczną na podstawie pokonanego dystansu w  zależności od wieku i płci. 

Dziękuję wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom zaangażowanym w przygotowanie i przebieg imprezy.  

Andrzej Wyganowski 

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica 

 

Wyróżnienie w Rankingu Wspólnoty "WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ"

dyplom za IV miejsce w rankingu wspólnoty za wydatki na infrastrukturę technicznąGmina Stepnica wyróżniona w rankingu organizowanym przez Tygodnik Wspólnota – Inwestycje w Infrastrukturę Techniczną. W konkursie wyróżniono gminy, które w latach 2012 – 2014 dokonały największych inwestycji w infrastrukturę techniczną. Nad rankingiem pracował zespół profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, który koncentrował się na trzech działach: transport (remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.) oraz gospodarka mieszkaniowa.

Gala

1 października podczas uroczystej Gali zorganizowanej w ramach XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, dyplom uznania za IV miejsce w  kategorii małe miasta odebrał Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica.

Na sukces naszej gminy wpływ miały głównie wysokość nakładów na infrastrukturę w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2012-2014 wynosząca 2 493,56 zł, a także wysokość pozyskanych funduszy zewnętrznych.

Inwestycje

Do największych inwestycji gminy zrealizowanych w latach 2012-2014 należy zaliczyć budowę:

 • 6 bloków mieszkalnych wielorodzinnych: w miejscowości Stepnica osiedle mieszkaniowe z  4 blokami – 79 mieszkań, w miejscowości Łąka 2 bloki – 36  mieszkań,  
 • Domu Kultury w Racimierzu,  
 • hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy, 
 • hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Racimierzu,  
 • świetlicy wiejskiej w Gąsierzynie,    
 • świetlicy wiejskiej w Kopicach,    
 • oświetlenia ulicznego typu LED na kilkunastu ulicach w Stepnicy, w Bogusławiu i w Żarnowie,  
 • Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stepnicy,   
 • infrastrukturę rekreacyjną i żeglarską,  
 • modernizację Basenu Kolejowego w Porcie Stepnica. 

Łącznie na wymienione inwestycje wydatkowano 43 479 808,51zł w tym korzystając z dofinansowań  z programów: Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego, Lokalna Grupa Rybacka, LEADER „Odnowa Wsi”. 

 

Certyfikat - Wyróżnienie w Rankingu Wspólnoty

Gmina Stepnica jako jedyna gmina województwa zachodniopomorskiego otrzymała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. Certyfikat z rąk Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej odebrała  Stanisława Rzymczyk Zastępca Burmistrza. 

Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców- ekspertów, reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski, którzy zajmują się problematyką zarządzania, rozwoju edukacji oraz polityki samorządowej. Proces certyfikacji  jest kilkuetapowy. Samorządy uczestniczące w programie wypełniają specjalną ankietę, a następnie eksperci analizują i weryfikują przedstawione w nich informacje. Weryfikacja prowadzona jest na podstawie dokumentacji (np. strategii oświatowej, regulaminów, projektów europejskich), informacji pozyskanych z instytucji publicznych, danych Systemu Informacji Oświatowej itd.Eksperci badają m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, jej zgodność z lokalnymi potrzebami, innowacyjność działań podejmowanych w sferze oświaty, efektywność polityki inwestycyjnej samorządu czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo.

Stepnica nagrodzona w Rankingu - Inwestycje w Infrastrukturę Techniczną

Odbiór nagrody przez Burmistrza. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.Gmina Stepnica wyróżniona w Rankingu organizowanym przez Tygodnik Wpołnota – Inwestycje w Infrastrukturę Techniczną. Wyróżniono gminy, które w latach 2011 – 2013 dokonały największych inwestycji w infrastrukturę techniczną. Nad rankingiem pracował zespół profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, który koncentrował się na trzech działach: transport (remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym), gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.) oraz gospodarka mieszkaniowa.

1 października 2014 r. podczas uroczystej Gali w Warszawie, dyplom uznania oraz statuetkę Kazimierza za III miejsce w  kategorii gmin wiejskich z rąk profesora Swianiewicza   odebrał Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica.

Gmina Stepnica wyróżniona w Konkursie WFOŚiGW Zachodniopomorski Lider Ekologii

Odbiór nagrody przez Burmistrza. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.16 września 2014 r. podczas I Forum Ekologicznego w Kołobrzegu, odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród w konkursie, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie „Zachodniopomorski Lider Ekologii”.  Wśród wyróżnionych znalazła się również Gmina Stepnica ex aequo z Miastem i Gminą Szczecin. Zwyciężyliśmy w kategorii Efektywność, a oprócz ekologicznej statuetki otrzymaliśmy czek na 10 tys. zł. Nagrodę osobiście odebrał Pan Andrzej   Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica. 

Konkurs obejmował swoim zakresem przedsięwzięcia inwestycyjne sprzyjające ochronie środowiska zrealizowane w latach 2011-2013.  Celem konkursu jest docenienie działalności w zakresie ochrony środowiska poprzez wyłonienie gmin charakteryzujących się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Gminę Stepnica doceniono za przedsięwzięcia:

 1. Budowa oczyszczalni ścieków w Budzieniu i Widzieńsku,
 2. Zakup ratunkowej jednostki pływającej dla OSP w Stepnicy działającej w Krajowym Systemie Ratowniczym.

Warto dodać, że Gmina Stepnica nie pierwszy raz jest wyróżniona w konkursie organizowanym przez WFOŚiGW. W roku 2012 wygraliśmy w kategorii gmin wiejskich w zakresie gospodarki odpadami i otrzymaliśmy czek na 100 tys. zł. W roku 2007 w kategorii  „Najbardziej Ekologiczna Gmina”  zajęliśmy  II miejsce, a wraz z nim otrzymaliśmy czek na 200 tys. zł.

V miejsce Ranking Samorządów Rzeczypospolitej

Gala rozdania nagród. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.W dniu 14 lipca 2014 r. w Warszawie, podczas Gali  Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, wręczono nagrody dla najlepszych samorządów. Gmina Stepnica zajmując w tegorocznej edycji rankingu V miejsce w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska oraz I miejsce w Rankingu Innowacyjny Samorząd,  po raz kolejny znalazła się w ścisłej czołówce najlepszych gmin w Polsce.
Wyróżnienie z rąk posła Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, redaktora Naczelnego „Rz” Bogusława Chrabota, odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski.   

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagradza są te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Do składu Kapituły Rankingu powoływani są przedstawiciele instytucji i środowisk od lat współpracujących z samorządami.    
Ranking przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

 1. miasta na prawach powiatu
 2. pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie
 3. gminy wiejskie

oraz odbywa się w dwóch etapach.
W pierwszym etapie, na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów i dotyczących wszystkich gmin, Kapituła wybiera te samorządy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2011-2013 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. W drugim etapie, do w/w samorządów Kapituła kieruje ankiety i na podstawie udzielonych odpowiedzi, dokonuje ostatecznej oceny i wyboru najlepszych gmin w Polsce.

Samorządowy Menedżer Regionu 2014

Dyplom - Samorządowy Menedżer Regionu 2014. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica otrzymał wyróżnienie Samorządowego Menedżera Regionu w IX  edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2013, przygotowanego przez redakcję „Puls Biznesu”  Celem tego   rankingu jest  wyłonienie firm i samorządów, których działalność ma szczególnie pozytywny wpływ na rozwój regionu.   Tytułu w rankingu uzyskuje się dzięki głosom innych jednostek samorządu terytorialnego. Stepnica w województwie zajęła 5 miejsce. Ocenie podlegało zarządzanie edukacją, pozyskiwanie funduszy unijnych, działania inwestycyjne  tj. budowa dróg, chodników, mieszkalnictwa komunalnego, obiektów sportowo-rekreacyjnych. 

Wyróżnienie (PDF, 795KB) 

Stepnica Perłą Samorządu za 2013 r.

Dyplom- Stepnica Perłą Samorządu za 2013 r. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.Stepnica została wyróżniona w ogólnopolskim rankingu "Perły Samorządu" organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Jesteśmy jedyną gminą w województwie zachodniopomorskim, która zakwalifikowała się do ścisłej czołówki. Zajęliśmy 3 miejsce za Iławą i Zgorzelcem w kategorii gmin wiejskich.

Ideą plebiscytu „Perły Samorządu 2014” było wybranie w skali kraju  5 najlepszych samorządów i włodarzy w 4 kategoriach . Oceniano inwestycje infrastrukturalne, gospodarkę odpadami oraz działalność z zakresu ochrony środowiska, turystyki, sportu i rekreacji.

Gala finałowa plebiscytu odbyła się we wtorek 24 czerwca 2014 r. w Warszawie. Wyróżnienie odebrał osobiście Pan Andrzej Wyganowski – Burmistrz Miasta i Gminy

Stepnica laureatem konkursu "Przyjazna wieś"

 Obiór nagrody przez Burmistrza. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Gmina Stepnica zajęła I miejsce w kategorii  Infrastruktura Techniczna w regionalnym etapowym konkursie pn. „Przyjazna wieś”  za projekt  „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy”.  10. grudnia w Barzkowicach Pan Wójt Andrzej Wyganowski odebrał dyplom ora z nagrodę w wys. 5000,00 zł.  

Zawiadomienie o nagrodzie (PDF, 385KB)

Wyróżnienie w Rankingu Inwestycyjnym

 Odbiór wyróżnienia w Rankingu Inwestycyjnym. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.  

Gmina Stepnica wyróżniona w Rankingu Inwestycyjnym gmin wiejskich, które w latach 2010 – 2012 dokonały największych inwestycji w infrastrukturę techniczną. Ranking po raz kolejny przygotował Tygodnik Wspólnota oraz zespół profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy rankingu inwestycji w infrastrukturę techniczną koncentrowali się na trzech działach: transport (remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym), gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.) oraz gospodarka mieszkaniowa.

9 października podczas Gali Inwestorów Samorządowych w Warszawie, dyplom uznania za VI miejsce w tej kategorii z rąk profesora Swianiewicza oraz Janusza Króla Redaktora Naczelnego Wspólnoty odebrała Mariola Kwiryng Sekretarz Gminy. Gala odbywała się w ramach XI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.     

II miejsce w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska oraz III miejsce w Rankingu Innowacyjny SamorządRanking Samorządów Rzeczpospolitej 2013  

Odbiór dyplomów. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

W dniu 17 lipca br. w Warszawie, podczas  XVI gali finałowej   Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, wręczono nagrody dla najlepszych samorządów. Gmina Stepnica zajmując w tegorocznej edycji rankingu II miejsce w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska oraz III miejsce w Rankingu Innowacyjny Samorząd,  po raz kolejny znalazła się w ścisłej czołówce najlepszych gmin w Polsce.

Wyróżnienie z rąk posła Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, redaktora Naczelnego „Rz” Bogusława Chrabota i Elżbiety Bieńkowskiej, minister rozwoju regionalnego, odebrali   Wójt Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski  oraz Beata Rogalska Skarbnik Gminy.

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagradza są te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

„Laureaci naszego konkursu to w gruncie rzeczy zbiór najlepszych praktyk”    takimi słowami o laureatach wyraził się  prof. Jerzy Buzek .  

Do składu Kapituły Rankingu powoływani są przedstawiciele instytucji i środowisk od lat współpracujących z samorządami.

Ranking przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

 1. miasta na prawach powiatu
 2. pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie
 3. gminy wiejskie

oraz odbywa się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie, na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów i dotyczących wszystkich gmin, Kapituła wybiera  te samorządy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010-2012 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. W drugim etapie, do w/w samorządów Kapituła kieruje ankiety i na podstawie udzielonych odpowiedzi, dokonuje ostatecznej oceny i wyboru najlepszych gmin w Polsce.

Gmina Stepnica od trzech lat pozostaje w ścisłej czołówce Najlepszych Gmin w Polsce, zajmując w Rankingu wysokie miejsca:

 • rok 2010 – X miejsce

 • rok 2011 –  I miejsce

 • rok 2012 – I miejsce i II miejsce  w Rankingu Innowacyjny Samorząd

Laureat Konkursu "Teraz Polska"

Odbiór nagrody przez Burmistrza. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Gmina Stepnica  znalazła się wśród laureatów najbardziej prestiżowego konkursu Teraz Polska. W dniu 3 czerwca  2013 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, podczas uroczystej Gali  Finałowej XXIII Edycji Konkursu „Teraz Polska”, Andrzej Wyganowski Wójt Gminy Stepnica, odebrał symboliczną  statuetkę. 

W tym roku Kapituła konkursu „Teraz Polska”, w której skład wchodzą autorytety życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, naukowego i politycznego, wybrała laureatów spośród 63 nominowanych. Godło otrzymało 14 produktów, 9 usług, 2 innowacje oraz 6 samorządów m.in. Stepnica obok Zakopanego, Władysławowa, Piły, Stronia Śląskiego i Kozienic.  

Działająca od 1991 Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od dwudziestu dwóch lat zajmuje się organizacją konkursu Teraz Polska. Głównym celem konkursu jest wyłonienie i promowanie najlepszych polskich produktów, usług, firm oraz gmin. Oceny dokonuje niezależna kapituła. Jury wysoko oceniło gminę Stepnica  pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców. Komisja Ekspertów dokonała oceny gminy w poszczególnych zagadnieniach:

 • polityka inwestycyjna gminy,
 • dostępność do infrastruktury technicznej,
 • sposoby realizacji polityki społecznej,
 • organizacja i forma zarządzania Urzędu,
 • zakres działań Urzędu związanych z promocją gminy.

Uzyskanie godła Teraz Polska dla gminy Stepnica nie tylko stanowi narzędzie budujące markę gminy oraz podnosi jej prestiż, ale także jest gwarantem solidności i wzorowego funkcjonowania.

Błękitna Flaga 2013

Dyplom - Błękitna Flaga 2013. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Międzynarodowe  Jury w Kopenhadze przyznało dla 3850 plaż na świecie Błękitne Flagi na sezon 2013  m.in. dla kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, które po raz kolejny otrzymało to prestiżowe wyróżnienie.  Kąpielisko to spełnienia wszystkie  kryteria określone w międzynarodowym programie Blue Flag z zakresu:

 • doskonałej jakości wody,
 • informacji i edukacji ekologicznej,
 • bezpieczeństwa,
 • zarządzania środowiskowego. 

Błękitna Flaga przyznawana jest kąpieliskom  corocznie po spełnieniu w/w kryteriów. Podstawowym i najważniejszym kryterium są wyniki badań wody. Kolejnymi bardzo ważnymi wskaźnikami jest wyposażenie kąpieliska w sanitariaty, przystosowanie kąpieliska dla różnych użytkowników plaży, dostępność kąpieliska dla osób niepełnosprawnych,  prowadzenie segregacji odpadów, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców i wiele innych przesłanek ważnych z punktu widzenia korzystających z niego osób.  

Eko Gmina 2013

 Laureaci - Eko Gmina 2013. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Gmina  Stepnica została laureatem w rankingu TAURON EKO GMINA 2013. Tytuł lidera województwa zachodniopomorskiego  w działaniach proekologicznych odebrał Wójt Gminy Stepnica   podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy , który objęty  był Patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

TAURON Polska Energia postanowił stworzyć ranking najbardziej ekologicznych gmin w Polsce. Znaczącym kryterium był zakres podejmowanych działań o charakterze ekologicznym, obejmującym   różnego rodzaju  aktywności  np.  podjęte działania przynoszące oszczędności w zużyciu  energii, czy też realizacja programu usuwania azbestu.  

Nagroda(PDF, 156KB)

Gminny Lider Recyklingu

Odbiór nagrody przez Burmistrza. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

W dniu 17 czerwca w Senacie RP Fundacja Promocji Gmin Polskich podsumowała konkurs „Gminny Lider Recyklingu", którego współorganizatorem był Serwis Samorządowy PAP. W konkursie promowane były dobre przykłady organizacji selektywnej zbiórki opadów przez gminy. Na liście laureatów znalazło się 21 gmin z całej Polski, wśród nich Stepnica.  Statuetkę Gminnego Lidera Recyklingu dla Stepnicy odebrał  Andrzej Wyganowski –Wójt Gminy.  

Nasza Gmina została wyróżniona  za organizację kompleksowego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach celowego Związku Gmin R-XXI oraz zaangażowanie w inicjatywy edukacyjne na terenie gminy Stepnica.

Wyróżnienie Samorządowego Menedżera Regionu

 Laureaci - Wyróżnienie Samorządowego Menedżera Regionu. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

15 maja w Poznaniu podczas uroczystej gali VIII edycji Filary Polskiej Gospodarki Pan Andrzej Wyganowski  Wójt Gminy Stepnica odebrał wyróżnienie Samorządowego Menedżera Regionu. Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowany przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” i czołową firmę badawczą Millward Brown SMG/KRC.  Prezydentom, burmistrzom i wójtom przyznawany jest tytuł Samorządowych Menedżerów Roku.  Celem tego   rankingu jest  wyłonienie firm i samorządów, których działalność ma szczególnie pozytywny wpływ na rozwój regionu.   Tytułu w ranking  otrzymuje się dzięki głosom innych jednostek samorządu terytorialnego. Ocenie podlegało zarządzanie edukacją, pozyskiwanie funduszy unijnych, działania inwestycyjne  tj. budowa dróg, chodników, mieszkalnictwa komunalnego, obiektów sportowo-rekreacyjnych.  fotorelacja 

Wyróżnienie Sportowa Gmina 2013

 Dyplom - Wyróżnienie Sportowa Gmina 2013. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Gmina Stepnica po raz kolejny otrzymała wyróżnienie Sportowa Gmina. W tym roku uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 23 maja w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Polski Klub Infrastruktury Sportowej po analizie przesłanej informacji dotyczącej stanu infrastruktury sportowej w naszej gminie postanowił przyznać nam to wyróżnienie. Gmina Stepnica znalazła się w gronie 58 gmin z całej Polski, które otrzymały to wyróżnienie. Wyróżnienie przyznawane jest za szczególny wkład w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  i realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji na terenie gminy.  

Wyróżnienie Gmina Przyjazna Seniorom

Odbiór nagrody przez Burmistrza. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.27 listopada 2012 r. w Senacie odbyła się konferencja "Samorząd przyjazny edukacji seniorów", zorganizowana przez senackie komisje: Rodziny i Polityki Społecznej oraz Nauki, Edukacji i Sportu. Podczas konferencji ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu o tytuł "Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej", którego organizatorem był Senat. Zaprezentowano także dobre praktyki samorządowe na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów. Podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu senator Mieczysław Augustyn podkreślił, że miał on służyć zebraniu informacji o programach realizowanych przez samorządy i wyłonieniu najciekawszych projektów z ostatnich 4 lat.

Kapituła przyznała 3 szczególne wyróżnienia: Warszawie za najlepszy system finansowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Poznaniowi za innowacyjność proponowanych rozwiązań, a gminie Stepnica - za najlepsze działania na obszarze wiejskim. Stepnica jest jedyną wiejską gminą w Polsce i jedyną z województwa zachodniopomorskiego, która została nagrodzona przez organizatorów. Wyróżnienie na ręce Wójta Gminy Stepnica Andrzeja Wyganowskiego wręczył Mieczysław Augustyn, przewodniczący komisji rodziny i Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych oraz senator Kazimierz Wiatr przewodniczący senackiej komisji nauki.

Konkurs był adresowany do samorządów wszystkich szczebli, które w latach 2008-2012 realizowały lub realizują programy i projekty promujące edukację jako najlepsze narzędzie przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób starszych. Przeprowadzono go w dwóch etapach: okręgowym - w okręgach wyborczych i krajowym. Na etapie krajowym prace oceniło siedmioosobowa kapituła składająca się m.in. z przedstawicieli Senatu, Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych i organizacji samorządowych. Oceniając zgłoszone prace, kapituła brała pod uwagę m.in. kompleksowość i innowacyjność proponowanych rozwiązań, sprzyjanie integracji międzypokoleniowej czy wykorzystanie partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Gmina Stepnica od wielu lat sprzyja seniorom. Na terenie Gminy Stepnica działa wiele organizacji pozarządowych, które w dużej mierze skupiają się na organizowaniu, inspirowaniu i zachęcaniu osób starszych do udziału w imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym. Władze Gminy poświęcają dużo uwagi na rozpoznanie potrzeb i możliwości, zachęcanie i motywowanie do aktywności osób starszych. Oprócz działań organizacji pozarządowych z którymi ściśle współpracuje i które wspiera samorząd, dużą rolę w pobudzaniu aktywności seniorów i rozwijaniu ich zainteresowań odgrywa Gminny Ośrodek Kultury. To właśnie tu znajduje się centrum aktywności osób starszych, tu też stworzono „Herbaciarnię” – miejsce na spontaniczne spotkania, nie tylko dla seniorów. W Stepnicy utworzono koło seniorów Złota Jesień, seniorom zapewniono pomoc i wsparcie w stworzeniu planu działań Koła. Plan ten obejmuje m.in. spotkania integracyjne, wycieczki piesze i rowerowe, wyjazdy do kina, teatru, ogrodów i na spotkania z kołami działającymi w powiecie. Kolejnym ruchem seniorów i dla seniorów było zawiązanie w Stepnicy Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów jako filii Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Goleniowa. W ciągu roku Stepnickie Koło stało się bardzo liczne i znaczące w powiecie. Podczas zebrań seniorów ujawniła się ogromna potrzeba nauki korzystania z komputera i internetu oraz zajęć ruchowych dostosowanych do wieku. Wychodząc seniorom naprzeciw, dyrektorka GOK zorganizowała pierwsze spotkania z komputerem. W projekcie pn. Złota Jesień zaplanowane były szkolenia komputerowe dostosowane do poziomu uczestników oraz warsztaty promujące profilaktykę zdrowotną, aktywność fizyczną i zdrowy styl odżywiania. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem w związku z tym postanowiono kontynuować taką formę zajęć. Następnym projektem był projekt pod nazwą Teraz My w ramach którego odbyły się dwa 60 godzinne szkolenia komputerowe dostosowane do poziomu uczestników z obsługi komputera i internetu oraz 20 godzinne zajęcia sportowe fitness i gry w bilard.

Ranking Samrządów Zrównoważonego Rozwoju 9 miejsce 

Gmina Stepnica znalazła się w 10 najlepszych samorządów w kategorii gmin wiejskich. Ranking ten opiera się na 16 wskaźnikach GUS obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania wszystkich jednostek samorządowych: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska, a pod ocenę poddaje się racjonalność wykorzystywania zasobów gminnych w tym naturalnych. W rankingu tym oceniany był rozwój wszystkich jednostek samorządowych w Polsce w 2011 roku w czterech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Celem konkursu jest prezentacja oraz wyróżnienie najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju. Racjonalne wykorzystywanie zasobów gminnych, wieloletni plan na jej rozwój, a przede wszystkim kontrola realizacji tego planu wsparta doświadczeniem samorządu oraz wynikającą z tego ciągłością działań rozwojowych, potencjałem gospodarczym i charakterem administracyjnym. Analizy tych danych dokonuje zespół pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki , a współorganizatorem konferencji podsumowującej ranking jest Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Patronat nad konferencją objęła Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz.
 

I miejsce miejsce w kategorii gmin wiejskich w Rankingu Rzeczpospolitej 2012

Odbiór dyplomu przez Burmistrza. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.
Już po raz dr ugi Stepnica najlepszą gminą wiejską w Rankingu Rzeczpospolitej. Podczas uroczystej gali 16 lipca 2012 r. Andrzej Wyganowski Wójt Gminy Stepnica osobiście odebrał z rąk Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, dyplom za zajęcie przez Gminę Stepnica I miejsca.

Ranking ”Rz” ma wysoką rangę, gminy są oceniane bardzo dokładnie, starannie i rzetelnie. Wyróżnienia przyznawane są od 15 lat. Najpierw na podstawie danych z Ministerstwa Finansów wybieranych jest 250 samorządów. Do wybrańców wysyłane są ankiety na podstawie, których niezależna Kapituła wybiera najlepszych, którzy najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców.

II miejsce w Rankingu Innowacyjny Samorząd m.in. za:

Realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” , dzięki któremu zwiększył się dostęp do interenetu mieszkańców gminy, czy też projektu w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego", który przewidywał wybudowanie na terenie gminy sieci światłowodowej dł. ok 10 km oraz modernizacje sieci teletechnicznej w Urzędzie Gminy.

Innowacyjność w gminie Stepnica to inwestowanie w ekonomiczne, nowoczesne oświetlenie uliczne typu LED, to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez zainstalowany system monitoringu wizyjnego, czy też zakup nowoczesnego samochodu strażackiego oraz uruchomienie w ramach funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej całodobowego telefonu zaufania ds. przemocy. To także działania zmierzające do lepszego kontaktu władz gminy z mieszkańcami poprzez zmianę strony internetowej z dostępem do kanału TV , stworzenie możliwości zadawania pytań Wójtowi Gminy na oficjalnej stronie gminy.

W tej kategorii doceniono również działania samorządu na rzecz mieszkańców poprzez wprowadzenie Programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzających do poprawy estetyki budynków” poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek z budżetu gminy.

To wreszcie szereg projektów w ramach różnych programów operacyjnych skierowanych do mieszkańców mających na celu aktywizację osób, integrację międzypokoleniową, poznawanie nowych technologii, naukę oraz ochronę środowiska

Blue Flag 2012 dla Kąpieliska w Stepnicy

Dyplom - Blue Flag 2012 dla Kąpieliska w Stepnicy. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Błękitna Flaga to program wdrażany przez Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Danii, który zrzesza narodowe organizacje, pełniące funkcję koordynatorów programu. Jego celem jest promocja ochrony środowiska w miejscowościach nadmorskich, kąpieliskach i przystaniach jachtowych. Ośrodki spełniające założenia programu, które się do niego zgłosiły, uzyskują prawo do używania znaku Błękitnej Flagi. Błękitna Flaga przyznawana jest w dwóch kategoriach: kąpieliskom oraz marinom spełniającym najwyższe kryteria w zakresie jakości wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa oraz prowadzonych działań edukacyjnych i informacyjnych. Błękitną Flagę przyznaje się od ponad 20 lat. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest nie tylko w Europie, ale również plażom leżącym w tak egzotycznych miejscach jak Republika Południowej Afryki,Karaiby, Maroko czy Nowa Zelandia. 

Wyróżnienie przyznawane jest na rok. Żeby móc ubiegać się o kolejne, kąpieliska muszą co roku poddawać się wnikliwym kontrolom.

Na poziomie krajowym rekomendacji do przyznania Błękitnej Flagi udziela jury krajowe, złożone z upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Polskiego Związku Żeglarskiego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Klubu Ekologicznego, Związku Miast i Gmin Morskich.

Ostateczną decyzję o przyznaniu Błękitnej Flagi podejmuje jury międzynarodowe z siedzibą w Kopenhadze, składające się z przedstawicieli Światowej Organizacji Turystycznej (WTO), Programu Ochrony Środowiska ONZ (UNEP), Międzynarodowej Rady Przemysłu Morskiego (ICOMIA), Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego (ILS), Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego (EU), Europejskiej Unii na Rzecz Ochrony Wybrzeży (EUCC) oraz Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej (FEE).

Plaża ze znakiem Błękitnej Flagi nie może być zanieczyszczona, nie można wjeżdżać na nią pojazdami, obozować i wprowadzać zwierząt. Teren kąpieliska musi być utrzymywany w czystości, powinny być tam kosze na śmieci i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Warunkiem jej przyznania są także toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych. Ocenia się także liczbę ratowników, dostęp do wyposażenia umożliwiającego udzielenie pierwszej pomocy itp.

Zarządcy kąpieliska z Błękitną Flagą muszą m.in. regularnie badać jakość wody, wyniki udostępniać publicznie. Ponadto trzeba prowadzić działania na rzecz edukacji ekologicznej, zwiększające świadomość lokalnej społeczności, jak i turystów na temat użytkowania plaży oraz ochrony otaczającej przyrody.

więcej na http://www.blueflag.org.pl/

Lider ekologii 2012

Czek na nagrodę. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.W dniu 14-05-2012 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie „Zachodniopomorski Lider Ekologii”. Wśród 12 wyróżnionych gmin znalazła się również Gmina Stepnica. Wygraliśmy w kategorii gmin wiejskich w zakresie gospodarki odpadami. Czek na 100 tys. zł oraz statuetkę z rąk Pani Joanny Książek-Wieder - Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska, odebrał Andrzej Wyganowski - Wójt Gminy Stepnica.

Konkurs obejmował swoim zakresem przedsięwzięcia inwestycyjne oraz nieinwestycyjne sprzyjające ochronie środowiska w obszarze: gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza i edukacji ekologicznej w latach 2009-2010.

Celem konkursu jest docenienie działalności w zakresie ochrony środowiska poprzez wyłonienie gmin charakteryzujących się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 

Gmina Stepnica laureatem VIII Edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu

Logo Przyjaznego BrzeguW dniu 3 marca br. o godz. 12.00 podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda 2012”, cyklicznie organizowanych w Warszawskim Centrum EXPO XXI, nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników VIII edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2011. W gronie laureatów znalazła się również Gmina Stepnica za przystań żeglarską przy Kanale Młyńskim. Nagrodę z rąk Elżbiety Wąsowicz-Zaborek Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, odebrała Mariola Kwiryng – Sekretarz Gminy. 

7 miejsce wśród 1571 gmin wiejskich w  Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego

W dniu 22 listopada 2011r. w Poznaniu odbyła się konferencja „Samorząd zrównoważonego rozwoju”. Konferencja była imprezą towarzyszącą tegorocznej edycji Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych 2011, podczas której ogłoszono wyniki tegorocznego Rankingu. Gmina Stepnica znalazła się w czołówce. Wyróżnienie z rąk Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztofa Przybył odebrała reprezentująca Gminę Stepnica Stanisława Rzymczyk Zastępca Wójta Gminy.

Przyznanie dyplomu. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowany został przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka. Podstawowym założeniem rankingu jest prezentacja i ocena wszystkich 2479 polskich samorządów. Ranking bazuje na danych Głównego Urzędu Statystycznego i daje gwarancję niezależności i rzetelności przeprowadzonych analiz, a jego wynik odzwierciedla w sposób wiarygodny i przekrojowy, ogólny rozwój wszystkich jednostek samorządowych. Ostateczny wynik powstaje w oparciu o analizę 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.

I miejsce w kategorii gmin wiejskich w Rankingu Rzeczpospolitej 2011

Odbiór dyplomu z rąk premiera Buzka. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

18 lipca 2011 r. podczas uroczystej gali z okazji publikacji najnowszego Rankingu Samorządów organizowanego przez dziennik "Rzeczpospolita", Wójt Gminy Andrzej Wyganowski osobiście odebrał z rąk Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, dyplom za zajęcie przez Gminę Stepnica I miejsca w kategorii gmin wiejskich.

W rankingu samorządów uhonorowane zostały gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców.

Ranking "Rz" ma wysoką rangę, miejsca w nim nie można sobie kupić. Gminy są oceniane bardzo dokładnie, starannie i rzetelnie. Zasady i kryteria wybory w Rankingu Samorządów zatwierdza niezależna Kapituła. To przedstawiciele różnych instytucji i środowisk, którym zależy na rozwoju samorządności w Polsce z prof. Michałem Kuleszą na czele. Kapituła przy wyborze laureatów konkursu kierowała się następującymi kryteriami:

 • dynamiką wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2007 - 2010 (maksymalnie 10 pkt),
 • wartością środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2008 - 2010 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta (maksymalnie 10 pkt),
 • zadłużeniem samorządu w stosunku do dochodów w latach 2007 - 2010 (10 pkt),
 • nadwyżką operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2007 - 2010 (5 pkt),
 • dynamiką wzrostu dochodów własnych w latach 2007 - 2010 (10 pkt),
 • relacją nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2007 - 2010 (6 pkt),
 • dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2007 - 2010: transport i łączność (5 pkt), ochrona środowiska (4 pkt).

Więcej na:

Wyróżnienie SPORTOWA GMINA 2011

Dyplom - SPORTOWA GMINA 2011. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

14 czerwca 2011 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, odbyła się gala wręczenia wyróżnień SPORTOWA GMINA 2011, przyznawanych w ramach programu „Budujemy Sportową Polskę”. Wyróżnienie takie odebrała również nasza Gmina, która wzięła udział w tym konkursie. 

Konkurs organizuje Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Patronat nad wyróżnieniem objęła Fundacja „Teraz Polska” oraz Polska Organizacja Turystyczna. W tegorocznej edycji konkursu wyróżnienie otrzymało 68 miast i gmin z całej Polski. 

Głównym celem konkursu SPORTOWA GMINA jest promocja tych samorządów, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Wśród gości honorowych gali znaleźli się m. in. Irena Szewińska, Grażyna Rabsztyn i Krzysztof Miklas dziennikarz i komentator sportowy. Członkowie kapituły oceniającej zgłoszenia do konkursu brali pod uwagę nie tylko nakłady gmin na infrastrukturę sportową, ale również zaangażowanie przedstawicieli samorządowych w promocję sportu i rekreacji. Istotnym elementem była także działalność na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży – kapituła brała pod uwagę ilość klubów sportowych działających na terenie gminy, zatrudnionych trenerów, a także nakłady gminy na sport powszechny. Szczególną uwagę kapituła przywiązywała do tego, aby ta nowoczesna baza sportowa, była wykorzystywana przez gminy w maksymalnie efektywny sposób, realnie wpływając na rozwój sportu i rekreacji wśród mieszkańców.

Gmina Stepnica posiada bogatą bazę sportowo- rekreacyjną. Przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stepnicy i Szkole Podstawowej w Racimierzu,  znajdują się sale gimnastyczne. Przy Gimnazjum i ZSP w Stepnicy w 2008 r. został zbudowany kompleks boisk w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" . Przy SP w Racimierzu w 2009 r. ze środków gminnych i Ministerstwa Sportu i Turystyki zbudowano wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową. W Czarnocinie, Stepnicy i Racimierzu znajdują się pełnowymiarowe trawiaste stadiony z zapleczem socjalnym do gry w piłkę nożną, na których swoje mecze rozgrywają Pionier Żarnowo i UKS Zalew Stepnica. W 13 sołectwach zbudowane zostały w 2010 place zabaw dla dzieci. W czerwcu br. zakończono budowę 5 wielofunkcyjnych boisk sportowych z nawierzchnią poliuretanową. Boiska te wybudowano w Czarnocinie, Łące, Stepnicy, Stepniczce i Miłowie.

Gmina Stepnica posiada również bogatą bazę rekreacyjną. W 2010 r. do użytkowania została oddana nowa przystań jachtowa w Gąsierzynie. W roku 2011 uroczystego otwarcia dokonano na  przystani żeglarskiej w Stepnicy (Kanał Młyński). Zmodernizowana została plaża w Stepnicy, wymieniono piasek na plaży i powiększono molo o 100 mb w głąb Zalewu Szczecińskiego. W Kopicach w 2010 otwarta została przystań jachtowa, której inwestorem było stowarzyszenie działające na terenie gminy.

Większość wykazanych inwestycji została zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” dofinansowana została budowa boiska w Stepnicy i 3 wiat turystycznych na stadionie w Racimierzu kwotą 170 000 zł, całkowita wartość inwestycji wynosi 285 342,53 zł brutto. Na pozostałe 4 boiska również w ramach PROW złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę dofinansowania 383 397,00 zł, całkowity koszt budowy boisk to 911 645,90 zł brutto. Gmina Stepnica w 2009 r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Racimierzu (kwota dofinansowania 185 700,00 zł). Ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowana została w 2009 r. budowa „Orlika” w Stepnicy, (dofinansowanie 666 000,00 zł). Na budowę przystani żeglarskiej w Gąsierzynie, w 2010 r. uzyskano w ramach PROW dofinansowanie w wysokości 289 884,00 zł a na budowę infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy w ramach RPO 3 981 881,00 zł . Ten projekt jest w końcowej fazie realizacji. Ponadto w trakcie rozpatrywania znajduje się wniosek o dofinansowanie już zbudowanych w 2010 r. 12 placów zabaw gdzie dofinansowanie wynosi 361 100,00 zł.

Na wsparcie działalności organizacji pozarządowych w zakresie sportu i rekreacji Gmina Stepnica w 2011 r. przeznaczyła kwotę 150 000 zł.  Planowane nakłady gminy na infrastrukturę sportową w 2011 r. wynoszą 6 929 350 zł i są to środki m. in. przeznaczone na budowę hali sportowo-widowiskowej w Stepnicy.

II miejsce w kraju wśród gmin do 5 tys. mieszkańców w XVII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2011,

rozgrywanym w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich,. Otrzymaliśmy z tego tytułu nagrodę w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.

X miejscu w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2010 

        Odbiór nagrody. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.        

W dniu 20 lipca 2010 r. w redakcji „Rzeczpospolitej” w Warszawie, odbyło się uroczyste podsumowanie rankingu, podczas którego Wójt Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski, odebrał z rąk Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka dyplom dla Gminy Stepnica za X miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2010 w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska. 

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” przeprowadzony był w dwóch etapach. W pierwszym etapie kapituła rankingu wybrała miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2006-2009 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Aby wybrać samorządy do drugiego etapu punktowano:

 • dynamikę wzrostu wydatków majątkowych, 
 • wartość pozyskanych środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
 • zadłużenie, a jednocześnie nadwyżkę operacyjną gminy w stosunku do dochodów,
 • dynamikę wzrostu dochodów własnych,
 • dynamikę wzrostu dochodów własnych,
 • dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach,
 • transport i łączność, 
 • ochronę środowiska. 

Materiałem źródłowym dla kapituły rankingu były dane finansowe pochodzące z Ministerstwa Finansów. Gmina Stepnica znalazła się wśród 250 gmin wiejskich, które zakwalifikowano do drugiego etapu. W drugim etapie punktowano realizację zadań w 15 obszarach, a między innymi:

 • liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2006-2009 
 • wydatki mieszkańców w latach 2006-2009
 • liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2006-2009, 
 • funkcjonowanie urzędu zgodnie z normą ISO, 
 • współpracę z jednostkami pomocniczymi, 
 • wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2009 i 2010 roku.

Po drugim etapie Gmina Stepnica uzyskując łącznie 55,40 punktów znalazła się na 10 miejscu w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska. Sporządzając ranking „Rzeczpospolita” postanowiła uhonorować dyplomami samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

II miejsce w konkursie Najbardziej Ekologiczna Gmina 2007

            Czek na nagrodę. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.            

27 lipca 2007 r. o godzinie 12.00 w sali Anny Jagiellonki Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się uroczyste zakończenie konkursu Najbardziej Ekologiczna Gmina i wręczenie nagród. Gmina Stepnica w kategorii gmin wiejskich zajęła II miejsce, czek na 200 tyś złotych oraz dyplom i pamiątkową statuetkę. Nagrodę z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Norberta Obryckiego odebrał wójt gminy Andrzej Wyganowski.