Sportowa Gmina

aktualizacja: 2022-02-08 09:43:15

Logo Sportowa Gmina 2014Gmina Stepnica już po raz czwarty została nagrodzono wyróżnieniem w ramach Programu Sportowa Gmina. Jest ono przyznawane samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji. W tym roku finał jubileuszowej edycji konkursu, zorganizowany w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zgromadził ponad 300 gości. Wśród nich znalazło się wiele znaczących osób. Tradycyjnie swoją obecnością finał konkursu uświetnili znakomici polscy sportowcy, olimpijczycy: Andrzej Supron– wybitny polski zapaśnik,Marian Woronin ; oraz Jacek Wszoła

Wraz z tytułem „Sportowa Gmina” w tym roku po raz pierwszy organizatorzy konkursu postanowili przyznać tytuł „Lidera Sportowej Polski”. Klub Sportowa Polska zdecydował się uhonorować tym wyróżnieniem włodarzy miast: prezydentów, burmistrzów i wójtów, którzy minimum czterokrotnie uzyskali tytuł „Sportowa Gmina”, wykazując się tym samym konsekwentnym zaangażowaniem w budowę Sportowej Polski. Wyróżnienie to otrzymał również Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica.

Gmina Stepnica może się pochwalić bogatą bazą sportowo - rekreacyjną. W 2008 r. został zbudowany „Orlik”.  W latach 2011-2013 r. w Gminie Stepnica powstało 8 nowoczesnych boisk sportowych z nawierzchnią poliuretanową. W 2012 r. w Stepnicy zbudowany został profesjonalny skatepark. W roku 2013 zakończono budowę hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Stepnicy a w 2014 hali sportowej w Racimierzu.

Gmina Stepnica posiada bogatą bazę rekreacyjną. Obecnie na terenie Gminy Stepnica jest 18 placów zabaw. Od 2010 r. na terenie naszej Gminy  powstały 4 nowe przystanie żeglarskie nad Zalewem Szczecińskim. Zmodernizowana została również plaża w Stepnicy.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie inwestycje  wsparte zostały  środkami zewnętrznymi

Wyróżnienie Sportowa Gmina 2013

 Dyplom Sportowa Gmina 2013

Gmina Stepnica po raz kolejny otrzymała wyróżnienie Sportowa Gmina. W tym roku uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 23 maja w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Polski Klub Infrastruktury Sportowej po analizie przesłanej informacji dotyczącej stanu infrastruktury sportowej w naszej gminie postanowił przyznać nam to wyróżnienie. Gmina Stepnica znalazła się w gronie 58 gmin z całej Polski, które otrzymały to wyróżnienie. Wyróżnienie przyznawane jest za szczególny wkład w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  i realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji na terenie gminy.  

Wyróżnienie SPORTOWA GMINA 2012 dla Stepnicy

Logo Sportowa Gmina 201215 listopada 2012 roku w Warszawie odbyła się VII Gala Sportowej Polski podczas której Polski Klub Infrastruktury Sportowej wręczył wyróżnienia SPORTOWA GMINA 2012. Główną część Gali stanowiła ceremonia wręczenia wyróżnień przyznawanych przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej SPORTOWA GMINA 2012.

Gala była okazją do spotkania się przedstawicieli biznesu i samorządu, i członków PKIS. Jednym słowem wszystkich tych, którzy dążą do rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce oraz wspierają Ogólnopolski Program „Budujemy Sportową Polskę”.

To już IV edycja wyróżnienia, którym uhonorowano do tej pory 131 miast oraz gmin z całej Polski. Wyróżnienia "Sportowa Gmina" przyznawane są samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie.  Nadesłane ankiety weryfikacyjne oceniała kapituła, w skład której wchodzą m. in. Grażyna Rabsztyn i Krzysztof Miklas. Gościem honorowym Gali była Pani Irena Szewińska.

Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazły się zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą bazą sportową, jak i mniejsze miasta i gminy wiejskie, które na skalę swoich możliwości i potrzeb realizują program rozwoju infrastruktury sportowej połączony z promocją sportu i rekreacji. W tegorocznej edycji konkursu kapituła wyróżniła 66 samorządów z całej Polski. W tym gronie znalazła się również Gmina Stepnica, która może pochwalić się bogatą infrastrukturą sportową i rekreacyjną. Na terenie Gminy znajduje się 7 wielofunkcyjnych boisk sportowych, skatepark w Stepnicy, 3 pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę nożną, 2 sale gimnastyczne, budowana jest hala sportowo – widowiskowa, w każdej miejscowości znajduje się plac zabaw, na terenie Gminy znajdują się również 3 przystanie żeglarskie. Gmina wspiera również działalność klubów sportowych.

Wyróżnienie SPORTOWA GMINA 2011

Dyplom Sportowa Gmina 2011

14 czerwca 2011 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, odbyła się gala wręczenia wyróżnień SPORTOWA GMINA 2011, przyznawanych w ramach programu „Budujemy Sportową Polskę”. Wyróżnienie takie odebrała również nasza Gmina, która wzięła udział w tym konkursie. 

Konkurs organizuje Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Patronat nad wyróżnieniem objęła Fundacja „Teraz Polska” oraz Polska Organizacja Turystyczna. W tegorocznej edycji konkursu wyróżnienie otrzymało 68 miast i gmin z całej Polski. 

Głównym celem konkursu SPORTOWA GMINA jest promocja tych samorządów, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Wśród gości honorowych gali znaleźli się m. in. Irena Szewińska, Grażyna Rabsztyn i Krzysztof Miklas dziennikarz i komentator sportowy. Członkowie kapituły oceniającej zgłoszenia do konkursu brali pod uwagę nie tylko nakłady gmin na infrastrukturę sportową, ale również zaangażowanie przedstawicieli samorządowych w promocję sportu i rekreacji. Istotnym elementem była także działalność na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży – kapituła brała pod uwagę ilość klubów sportowych działających na terenie gminy, zatrudnionych trenerów, a także nakłady gminy na sport powszechny. Szczególną uwagę kapituła przywiązywała do tego, aby ta nowoczesna baza sportowa, była wykorzystywana przez gminy w maksymalnie efektywny sposób, realnie wpływając na rozwój sportu i rekreacji wśród mieszkańców.

Gmina Stepnica posiada bogatą bazę sportowo- rekreacyjną. Przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stepnicy i Szkole Podstawowej w Racimierzu,  znajdują się sale gimnastyczne. Przy Gimnazjum i ZSP w Stepnicy w 2008 r. został zbudowany kompleks boisk w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" . Przy SP w Racimierzu w 2009 r. ze środków gminnych i Ministerstwa Sportu i Turystyki zbudowano wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową. W Czarnocinie, Stepnicy i Racimierzu znajdują się pełnowymiarowe trawiaste stadiony z zapleczem socjalnym do gry w piłkę nożną, na których swoje mecze rozgrywają Pionier Żarnowo i UKS Zalew Stepnica. W 13 sołectwach zbudowane zostały w 2010 place zabaw dla dzieci. W czerwcu br. zakończono budowę 5 wielofunkcyjnych boisk sportowych z nawierzchnią poliuretanową. Boiska te wybudowano w Czarnocinie, Łące, Stepnicy, Stepniczce i Miłowie.

Gmina Stepnica posiada również bogatą bazę rekreacyjną. W 2010 r. do użytkowania została oddana nowa przystań jachtowa w Gąsierzynie. W roku 2011 uroczystego otwarcia dokonano na  przystani żeglarskiej w Stepnicy (Kanał Młyński). Zmodernizowana została plaża w Stepnicy, wymieniono piasek na plaży i powiększono molo o 100 mb w głąb Zalewu Szczecińskiego. W Kopicach w 2010 otwarta została przystań jachtowa, której inwestorem było stowarzyszenie działające na terenie gminy.

Większość wykazanych inwestycji została zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” dofinansowana została budowa boiska w Stepnicy i 3 wiat turystycznych na stadionie w Racimierzu kwotą 170 000 zł, całkowita wartość inwestycji wynosi 285 342,53 zł brutto. Na pozostałe 4 boiska również w ramach PROW złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę dofinansowania 383 397,00 zł, całkowity koszt budowy boisk to 911 645,90 zł brutto. Gmina Stepnica w 2009 r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Racimierzu (kwota dofinansowania 185 700,00 zł). Ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowana została w 2009 r. budowa „Orlika” w Stepnicy, (dofinansowanie 666 000,00 zł). Na budowę przystani żeglarskiej w Gąsierzynie, w 2010 r. uzyskano w ramach PROW dofinansowanie w wysokości 289 884,00 zł a na budowę infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy w ramach RPO 3 981 881,00 zł . Ten projekt jest w końcowej fazie realizacji. Ponadto w trakcie rozpatrywania znajduje się wniosek o dofinansowanie już zbudowanych w 2010 r. 12 placów zabaw gdzie dofinansowanie wynosi 361 100,00 zł.

Na wsparcie działalności organizacji pozarządowych w zakresie sportu i rekreacji Gmina Stepnica w 2011 r. przeznaczyła kwotę 150 000 zł.  Planowane nakłady gminy na infrastrukturę sportową w 2011 r. wynoszą 6 929 350 zł i są to środki m. in. przeznaczone na budowę hali sportowo-widowiskowej w Stepnicy.

STMiG Gmina Stepnica od kilkunastu lat bierze udział w Sportowym Turnieju Miast i Gmin organizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Dzięki aktywności naszych mieszkańców i organizacji sportowych zajmujemy czołowe miejsca, które wyróżniane są nagrodami finansowymi przeznaczanymi na zakup sprzętu sportowego.

Istotnym celem Turnieju jest wzmożenie motywacji do wyjścia z domu i integracja wokół wydarzeń sportowo - rekreacyjnych. Turniej odbywa się co roku w terminie od Dnia Matki do Dnia Dziecka. Z uwagi na okres pandemii spowodowanej Covid-19 edycje Turnieju w 2020 i 2021 odbyły się we wrześniu.

Gmina Stepnica co roku zajmuje miejsca w pierwszej dziesiątce wśród gmin do 5 tysięcy mieszkańców W ramach imprez turniejowych organizowane są na terenie Gminy imprezy sportowe głównie na Orliku i boiskach sportowych. Jednym z punktowanych elementów turnieju był test Coopera, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt osób. Test Coopera to próba wytrzymałościowa polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Test określa kondycję fizyczną na podstawie pokonanego dystansu w zależności od wieku i płci. Tak dobre wyniki naszej gminy są możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców, animatora orlika, i lokalnych organizacji pozarządowych i klubów sportowych.