„Budowa miasteczka rowerowego wraz z przebudową dwóch placów zabaw w Stepnicy

aktualizacja: 2021-03-16 11:54:43

Pierwszym elementem projektu była budowa miasteczka rowerowego w parku w Stepnicy. Na podstawie umowy nr 156/2020 ze STERN Dawid Chudziak Żówia Błoć 45c, 72-100 Goleniów na działce nr 568 zostało wykonane miasteczko drogowe. Przedmiotem operacji było wykonanie jezdni głównej o długości. 52,27 m o szerokości 3,00 m. W rejonie środkowym długości trasy zlokalizowano mini rondo o szerokości zewnętrznej 4,75 m z wyspą środkową o szerokości 3,5 m. Za rondem zlokalizowano jezdnię równoległą o szerokości 3,0 m z dwoma skrzyżowaniami z jezdnią główną. Przy jezdni wykonanej z kostki betonowej zamontowano 21 mini znaków drogowych.

Drugim elementem projektu była przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy.  Zakres tego zadania polegał na wymianie nawierzchni placu zabaw z obecnej gruntowej na maty przerostowe. Przebudową została objęta powierzchnia 112 m².

Ostatnim elementem projektu była przebudowa placu zabaw przy plaży w Stepnicy. Polegała na wymianie zużytych elementów zjazdu linowego, który stanowi największą atrakcję placu zabaw. Wymianie podlegały wszystkie podpory urządzenia, które mają styczność z podłożem.

logo PROW

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"