Dostępność

aktualizacja: 2021-04-01 09:52:26

Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica. 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego UMiG 2021 r.

Raporty o stanie zapewnienia dostępności  OSP Stepnica, OSP Żarnowo, OSP Czarnocin