Dostępność

aktualizacja: 2021-02-15 16:04:32

Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica.