Harmonogram wywozu odpadów

aktualizacja: 2023-06-21 11:23:01

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJĄCY

OD 01.07.2023 R. DO 31.06.2024 R.

Od dnia 01.07.2023r. do 30.06.2024 r. na terenie Gminy Stepnica obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Harmonogramy będą dostarczane przez pracowników  firmy PGK Sp. z o. o. w Goleniowie na nieruchomości od dnia 23.06.2023 r. ( ulotki będą wrzucane do skrzynek pocztowych ).

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH, SELEKTYWNYCH ORAZ BIOODPADÓW
Z TERENU GMINY STEPNICA od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.

REJON

MIESIĄC

ODPADY
ZMIESZANE

TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO

BIOODPADY

STEPNICA

ROK 2023

LIPIEC

5, 19

5

12, 26

SIERPIEŃ

2, 16, 30

9

9, 23

WRZESIEŃ

13, 27

6

6, 20

PAŹDZIERNIK

11, 25

4

4, 18

LISTOPAD

8, 22

8

15

GRUDZIEŃ

6, 20

6

13

ROK 2024

STYCZEŃ

3, 17, 31

10

10

LUTY

14, 28

7

7

MARZEC

13, 27

6

6

KWIECIEŃ

10, 24

3

3, 17, 27 (sobota za 01.05)

MAJ

8, 22

8

15, 29

CZERWIEC

5, 19

12

12, 26

 

 

 

 

 

ZIELONCZYN

ŻARNÓWKO

ŻARNOWO

ŁĄKA

RACIMIERZ

JARSZEWKO

KROKORZYCE

WIDZIEŃSKO

ROK 2023

LIPIEC

13, 27

6

6, 20

SIERPIEŃ

10, 24

10

3, 17, 31

WRZESIEŃ

7, 21

7

14, 28

PAŹDZERNIK

5, 19

5

12, 26

LISTOPAD

2, 16, 30

9

9

GRUDZIEŃ

14, 28

7

7

ROK 2024

STYCZEŃ

11, 25

11

4

LUTY

8, 22

8

15

MARZEC

7, 21

7

14

KWIECIEŃ

4, 18

4

11, 25

MAJ

2, 16, 30

9

9, 23

CZERWIEC

13, 27

13

6, 20

MIŁOWO

BUDZIEŃ

STEPNICZKA

PIASKI MAŁE

GĄSIERZYNO

KOPICE

CZARNOCIN

 

ROK 2023

LIPIEC

14, 28

7

7, 21

SIERPIEŃ

11, 25

11

4, 25

WRZESIEŃ

8, 22

8

1, 15, 29

PAŹDZIERNIK

6, 20

6

13, 27

LISTOPAD

3, 17

10

10

GRUDZIEŃ

1, 15, 29

8

8

ROK 2024

STYCZEŃ

12, 26

12

5

LUTY

9, 23

9

16

MARZEC

8, 22

8

15

KWIECIEŃ

5, 19

5

12, 26

MAJ

4 ( sobota - odbiór za 03. 05 ), 17, 31

10

10, 24

CZERWIEC

14, 28

14

7, 21

HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STEPNICA  NA ROK 2024

REJON

MIESIĄC

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

STEPNICA

STEPNICZKA

BUDZIEŃ

PIASKI MAŁE

MARZEC

5

5

GĄSIERZYNO

KOPICE

CZARNOCIN

MARZEC

6

6

MIŁOWO

ZIELONCZYN

KROKORZYCE

WIDZIEŃSKO

ŻARNOWO

ŻARNÓWKO

MARZEC

7

7

JARSZEWKO

RACIMIERZ

ŁĄKA

MARZEC

8

8

 

UWAGA!!! PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI.

POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 6:00 W DNIU ODBIORU
POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU POWINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ.
WORKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU POWINNY BYĆ ZAWIĄZANE I WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ

HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH : ZMIESZANYCH, SELEKTYWNYCH (PAPIER, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE) ORAZ BIOODPADÓW Z TERENU GMINY STEPNICA DLA BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH /BLOKI/ OD 01.07.2023R. DO 30.06.2024R.

REJON

MIESIĄC

ODPADY ZMIESZANE

TWORZYWA SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

BIOODPADY

 

STEPNICA

ROK 2023

 

 

 

 

 

LIPIEC

5, 12, 19, 26

12, 26

12, 26

12, 26

5, 12, 19, 26

SIERPIEŃ

2, 9, 16, 23, 30

9, 23

9, 23

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

WRZESIEŃ

6, 13, 20, 27

6, 20

6, 20

6, 20

6, 13, 20, 27

PAŹDZIERNIK

4, 11, 18, 25

4, 18

4, 18

4, 18

4, 11, 18, 25

LISTOPAD

8, 22

2, 15, 29

2, 15, 29

2, 15, 29

15

GRUDZIEŃ

6, 20

13, 27

13, 27

13, 27

13

ROK 2024

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

3, 17, 31

10, 24

10, 24

10, 24

10

LUTY

14, 28

7, 21

7, 21

7, 21

7

MARZEC

13, 27

6, 20

6, 20

6, 20

6

KWIECIEŃ

3, 10, 17, 24

3, 17, 30

3, 17, 30

3, 17, 30

3, 10, 17, 24

MAJ

8, 15, 22, 29

15, 29

15, 29

15, 29

8, 15, 22, 29

CZERWIEC

5, 12, 19, 26

12, 26

12, 26

12, 26

5, 12, 19, 26

 

 

ŁĄKA

ROK 2023

 

 

 

 

 

LIPIEC

6, 13, 20, 27

13, 27

13, 27

13, 27

6, 13, 20, 27

SIERPIEŃ

3, 10, 17, 24, 31

10, 24

10, 24

10, 24

3, 10, 17, 24, 31

WRZESIEŃ

7, 14, 21, 28

7, 21

7, 21

7, 21

7, 14, 21, 28

PAŹDZIERNIK

5, 12, 19, 26

5, 19

5, 19

5, 19

5, 12, 19, 26

LISTOPAD

2, 16, 30

3, 16, 30

3, 16, 30

3, 16, 30

9

GRUDZIEŃ

14, 28

14, 28

14, 28

14, 28

7

ROK 2024

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

11, 25

11, 25

11, 25

11, 25

4

LUTY

8, 22

8, 22

8, 22

8, 22

15

MARZEC

7, 21

7, 21

7, 21

7, 21

14

KWIECIEŃ

4, 11, 18, 25

4, 18

4, 18

4, 18

4, 11, 18, 25

MAJ

2, 9, 16, 23, 30

2, 16, 31

2, 16, 31

2, 16, 31

2, 9, 16, 23, 30

CZERWIEC

6, 13, 20, 27

13, 27

13, 27

13, 27

6, 13, 20, 27

 

 

 

Harmonogram   odbioru odpadów komunalnych : zmieszanych, selektywnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne) oraz bioodpadów od mieszkańców Gminy Stepnica od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

REJON

MIESIĄC

ODPADY ZMIESZANE

TWORZYWA SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

BIOODPADY

 

STEPNICA

ROK 2022

 

 

 

 

 

LIPIEC

6, 20

6

6

6

13, 27

SIERPIEŃ

3, 17, 31

10

10

10

10, 24

WRZESIEŃ

14, 28

7

7

7

7, 21

PAŹDZIERNIK

12, 26

12

12

12

5, 19

LISTOPAD

9, 23

16

16

16

16

GRUDZIEŃ

7, 21

14

14

14

14

ROK 2023

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

4, 18

11

11

11

11

LUTY

1, 15

8

8

8

8

MARZEC

1, 15, 29

8

8

8

8

KWIECIEŃ

12, 26

5

5

5

5, 19

MAJ

10, 24

6

6

6

6, 17, 31

CZERWIEC

7, 21

1

1

1

14, 28

 

 

ZIELONCZYN

ŻARNÓWKO

ŻARNOWO

ŁĄKA

RACIMIERZ

JARSZEWKO

KROKORZYCE

WIDZIEŃSKO

ROK 2022

 

 

 

 

 

LIPIEC

14, 28

7

7

7

7, 21

SIERPIEŃ

11, 25

11

11

11

4, 18

WRZESIEŃ

8, 22

8

8

8

1, 15, 29

PAŹDZIERNIK

6, 20

13

13

13

13, 27

LISTOPAD

3, 17

17

17

17

10

GRUDZIEŃ

1, 15, 29

15

15

15

8

ROK 2023

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

12, 26

12

12

12

5

LUTY

9, 23

9

9

9

2

MARZEC

9, 23

9

9

9

2

KWIECIEŃ

6, 20

6

6

6

13, 27

MAJ

4, 18

4

4

4

11, 25

CZERWIEC

1, 15, 29

1

1

1

10, 22

 

MIŁOWO

BUDZIEŃ

STEPNICZKA

PIASKI MAŁE

GĄSIERZYNO

KOPICE

CZARNOCIN

ROK 2022

 

 

 

 

 

LIPIEC

1, 15, 29

8

8

8

8, 22

SIERPIEŃ

12, 26

12

12

12

5, 19

WRZESIEŃ

9, 23

9

9

9

2, 16, 30

PAŹDZIERNIK

7, 21

14

14

14

14, 28

LISTOPAD

4, 18

18

18

18

10

GRUDZIEŃ

2, 16, 30

16

16

16

9

ROK 2023

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

13, 27

13

13

13

5

LUTY

10, 24

10

10

10

3

MARZEC

10, 24

10

10

10

3

KWIECIEŃ

7, 21

7

7

7

14, 28

MAJ

5, 19

5

5

5

12, 26

CZERWIEC

2, 16, 30

2

2

2

9, 23

UWAGA!!!!!

PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI

POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ

WORKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ ZWIĄZANE I WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ

POJEMNIKI I WORKI WINNY BYĆ WYSTAWIONE W DNIU ODBIORU OD GODZINY 6:00

Harmonogram  odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla mieszkańców Gminy Stepnica  na rok 2023

REJON

MIESIĄC

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

STEPNICA

STEPNICZKA

BUDZIEŃ

PIASKI MAŁE

MARZEC

20

27

GĄSIERZYNO

KOPICE

CZARNOCIN

MARZEC

21

28

MIŁOWO

ZIELONCZYN

KROKORZYCE

WIDZIEŃSKO

ŻARNOWO

ŻARNÓWKO

MARZEC

22

29

JARSZEWKO

RACIMIERZ

ŁĄKA

MARZEC

23

30

Harmonogram  odbioru odpadów komunalnych : zmieszanych, selektywnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne) oraz bioodpadów z terenu Gminy Stepnica dla budynków wielolokalowych /bloki/  od 01.07.2022 r. do 30.06.2023r.

REJON

MIESIĄC

ODPADY ZMIESZANE

TWORZYWA SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

BIOODPADY

 

STEPNICA

ROK 2022

 

 

 

 

 

LIPIEC

6, 13, 20, 27

13, 27

13, 27

13, 27

6, 13, 20, 27

SIERPIEŃ

3, 10, 17, 24, 31

10, 24

10, 24

10, 24

3, 10, 17, 24, 31

WRZESIEŃ

7, 14, 21, 28

7, 21

7, 21

7, 21

7, 14, 21, 28

PAŹDZIERNIK

5, 12, 19, 26

5, 19

5, 19

5, 19

5, 12, 19, 26

LISTOPAD

9, 23

2, 16, 30

2, 16, 30

2, 16, 30

16

GRUDZIEŃ

7, 21

14, 28

14, 28

14, 28

14

ROK 2023

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

4, 18

11, 25

11, 25

11, 25

11

LUTY

1, 15

8, 22

8, 22

8, 22

8

MARZEC

1, 15, 29

8, 22

8, 22

8, 22

8

KWIECIEŃ

5, 12, 19, 26

5, 19

5, 19

5, 19

5, 12, 19, 26

MAJ

4, 10, 17, 24, 31

4, 17, 31

4, 17, 31

4, 17, 31

4, 10, 17, 24, 31

CZERWIEC

7, 14, 21, 28

14, 28

14, 28

14, 28

7, 14, 21, 28

 

 

ŁĄKA

ROK 2022

 

 

 

 

 

LIPIEC

7, 14, 21, 28

14, 28

14, 28

14, 28

7, 14, 21, 28

SIERPIEŃ

4, 11, 18, 25

11, 25

11, 25

11, 25

4, 11, 18, 25

WRZESIEŃ

1, 8, 15, 22, 29

8, 22

8, 22

8, 22

1, 8, 15, 22, 29

PAŹDZIERNIK

6, 13, 20, 27

6, 20

6, 20

6, 20

6, 13, 20, 27

LISTOPAD

3, 17

3, 17

3, 17

3, 17

10

GRUDZIEŃ

1, 15, 29

1, 15, 29

1, 15, 29

1, 15, 29

8

ROK 2023

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

12, 26

12, 26

12, 26

12, 26

5

LUTY

9, 23

9, 23

9, 23

9, 23

2

MARZEC

9, 23

9, 23

9, 23

9, 23

2

KWIECIEŃ

6, 13, 20, 27

6, 20

6, 20

6, 20

6, 13, 20, 27

MAJ

4, 11, 18, 25

5, 18

5, 18

5, 18

4, 11, 18, 25

CZERWIEC

1, 7, 15, 22, 29

1, 15, 29

1, 15, 29

1, 15, 29

1, 7, 15, 22, 29

 

I.   HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH : ZMIESZANYCH, SELEKTYWNYCH (PAPIER, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE) ORAZ BIOODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW GMINY STEPNICA

OD 01.07.2021R. DO 30.06.2022R.

REJON

MIESIĄC

ODPADY ZMIESZANE

TWORZYWA SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

BIOODPADY

 

STEPNICA

ROK 2021

 

 

 

 

 

LIPIEC

7, 21

14

14

14

14, 28

SIERPIEŃ

4, 18

11

11

11

11, 25

WRZESIEŃ

1, 15, 29

8

8

8

8, 22

PAŹDZIERNIK

13, 27

6

6

6

6, 20

LISTOPAD

10, 24

3

3

3

17

GRUDZIEŃ

8, 22

1

1

1

15

ROK 2022

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

5, 19

5

5

5

12

LUTY

2, 16

2

2

2

9

MARZEC

2, 16, 30

2

2

2

9

KWIECIEŃ

13, 27

6

6

6

6, 20

MAJ

11, 25

4

4

4

4, 18

CZERWIEC

8, 22

1

1

1

1, 15, 29

 

 

ZIELONCZYN

ŻARNÓWKO

ŻARNOWO

ŁĄKA

RACIMIERZ

JARSZEWKO

KROKORZYCE

WIDZIEŃSKO

ROK 2021

 

 

 

 

 

LIPIEC

1, 15, 29

15

15

15

8, 22

SIERPIEŃ

12, 26

12

12

12

5, 19

WRZESIEŃ

9, 23

9

9

9

2, 16, 30

PAŹDZIERNIK

7, 21

7

7

7

14, 28

LISTOPAD

4, 18

4

4

4

25

GRUDZIEŃ

2, 16 ,30

2

2

2

23

ROK 2022

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

13, 27

6

6

6

20

LUTY

10, 24

3

3

3

17

MARZEC

10, 24

3

3

3

17

KWIECIEŃ

7, 21

7

7

7

14,28

MAJ

5, 19

5

5

5

12, 26

CZERWIEC

2, 17, 30

2

2

2

9, 23

 

MIŁOWO

BUDZIEŃ

STEPNICZKA

PIASKI MAŁE

GĄSIERZYNO

KOPICE

CZARNOCIN

ROK 2021

 

 

 

 

 

LIPIEC

2, 16, 30

16

16

16

9, 23

SIERPIEŃ

13, 27

13

13

13

6, 20

WRZESIEŃ

10, 24

10

10

10

3, 17

PAŹDZIERNIK

8, 22

8

8

8

1, 15, 29

LISTOPAD

5, 19

5

5

5

12

GRUDZIEŃ

3, 17, 31

3

3

3

10

ROK 2022

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

14, 28

7

7

7

7

LUTY

11, 25

4

4

4

4

MARZEC

11, 25

4

4

4

4

KWIECIEŃ

8, 22

8

8

8

1, 15, 29

MAJ

6, 20

6

6

6

13, 27

CZERWIEC

3, 17

3

3

3

10, 24

UWAGA!!!!!

PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI
POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ
WORKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ ZWIĄZANE I WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ
POJEMNIKI I WORKI WINNY BYĆ WYSTAWIONE W DNIU ODBIORU OD GODZINY 6:00

 

II.   HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STEPNICA  NA ROK 2022

REJON

MIESIĄC

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

STEPNICA

STEPNICZKA

BUDZIEŃ

PIASKI MAŁE

MARZEC

7

14

GĄSIERZYNO

KOPICE

CZARNOCIN

MARZEC

8

15

MIŁOWO

ZIELONCZYN

KROKORZYCE

WIDZIEŃSKO

ŻARNOWO

ŻARNÓWKO

MARZEC

9

16

JARSZEWKO

RACIMIERZ

ŁĄKA

MARZEC

10

17

UWAGA!!!!!

PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI

ODBIERANE ODPADY POWINNY BYĆ WYSTAWIONE W MIEJSCU WIODCZNYM PRZED POSESJĄ W DNIU ODBIORU OD GODZINY 6:00

 

III.   HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH : ZMIESZANYCH, SELEKTYWNYCH (PAPIER, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE) ORAZ BIOODPADÓW Z TERENU GMINY STEPNICA DLA BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH /BLOKI/

OD 01.07.2021 R. DO 30.06.2022R.

REJON

MIESIĄC

ODPADY ZMIESZANE

TWORZYWA SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

BIOODPADY

 

STEPNICA

ROK 2021

 

 

 

 

 

LIPIEC

7,14,21,28

14, 28

14, 28

14, 28

7, 14 21, 28

SIERPIEŃ

4, 11, 18, 25

11, 25

11, 25

11, 25

4, 11, 18, 25

WRZESIEŃ

1, 8, 15, 22, 29

8, 22

8, 22

8, 22

1, 8, 15, 22, 29

PAŹDZIERNIK

6, 13, 20, 27

6, 20

6, 20

6, 20

6, 13, 20, 27

LISTOPAD

10, 24

3, 17

3, 17

3, 17

17

GRUDZIEŃ

8, 22

1, 15, 29

1, 15, 29

1, 15, 29

15

ROK 2022

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

5, 19

12, 26

12, 26

12, 26

12

LUTY

2, 16

9, 23

9, 23

9, 23

9

MARZEC

2, 16, 30

9, 23

9, 23

9, 23

9

KWIECIEŃ

6, 13, 20, 27

6, 20

6, 20

6, 20

6, 13, 20, 27

MAJ

4, 11, 18, 25,

4, 18

4, 18

4, 18

4, 11, 18, 25

CZERWIEC

1, 8, 15, 2, 29

1, 15, 29

1, 15, 29

1, 15, 29

1, 8, 15, 22, 29

 

 

ŁĄKA

ROK 2021

 

 

 

 

 

LIPIEC

1, 8, 15, 22, 29

1, 15, 29

1, 15, 19

1, 15, 19

1, 8, 15, 22, 29

SIERPIEŃ

5, 12, 19, 26

12, 26

12, 26

12, 26

5, 12, 19, 26

WRZESIEŃ

2, 9, 16, 23, 30

9, 23

9, 23

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

PAŹDZIERNIK

7, 14, 21, 28

7, 21

7, 21

7, 21

7, 14, 21, 28

LISTOPAD

4, 18

4, 18

4, 18

4, 18

25

GRUDZIEŃ

2, 16, 30

2, 16, 30

2, 16, 30

2, 16, 30

23

ROK 2022

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

13, 27

13, 27

13, 27

13, 27

20

LUTY

10, 24

10, 24

10, 24

10, 24

17

MARZEC

10, 24

10, 24

10, 24

10, 24

17

KWIECIEŃ

7, 14, 21, 28

7, 21

7, 21

7, 21

7, 14, 21, 28

MAJ

5, 12, 19, 26

5, 19

5, 19

5, 19

5, 12, 19, 26

CZERWIEC

2, 9, 17, 23, 30

2, 17, 30

2, 17, 30

2, 17, 30

2, 9, 17, 23, 30

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I  SELEKTYWNYCH OD MIESZKAŃCÓW

Z TERENU  GMINY STEPNICA od 01 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Informujemy, że ulotki z harmonogramem  będą rozwożone na terenie gminy przez  pracowników  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w sobotę  23.01.2021. Będą również dostępne również u sołtysów wsi oraz w tutejszym urzędzie.

ODPADY ZMIESZANE  
 ( pojemniki )

ODPADY ZMIESZANE (pojemniki)

 

 

TWORZYWA SZTUCZNE

 
SZKŁO
PAPIER
( worki )

 

 

 

BIOODPADY
( worki )
Miasto Stepnica, Budzień, Czarnocin, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe
Jarszewko, Krokorzyce Łąka, Miłowo, Racimierz, Stepniczka, Zielonczyn, Widzieńsko, Żarnowo, Żarnówko

 

 

Cała Gmina

 

 

Cała Gmina

01.02

02.02

03.02

08.02

15.02

16.02

 

 

01.03

02.03

03.03

08.03

15.03

16.03

 

 

02.04 (piątek)

06.04

12.04

        

01.04

19.04

20.04

 

22.04

 

 

 

 

 

 

04.05 (wtorek)

05.05 (środa)

10.05

 

10.05

 

17.05

18.05

 

24.05

07.06

08.06

07.06

 

14.06

 

21.06

22.06

 

28.06

 

 

UWAGA!!   PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI, 

 

Dzień odbioru odpadów rozpoczyna się od godz.6.00

POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ.

WORKI Z ODPADAMI W DNIU ICH ODBIORU WINNY BYĆ ZAWIĄZANE I WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ.    

 

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego    i elektronicznego ( kompletnego)

 

Data odbioru

Miejscowości

26-27 kwiecień 

Miasto Stepnica, Stepniczka, Budzień, Czarnocin, Gąsierzyno,

Kopice, Piaski Małe

28-29 kwiecień    

Jarszewko, Krokorzyce, Łąka, Miłowo, Racimierz, Zielonczyn, Widzieńsko, Żarnowo, Żarnówko

 

 

 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być wystawione w miejscu widocznym przed posesją.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SELEKTYWNYCH Z BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH ( BLOKÓW )

Z TERENU  GMINY STEPNICA od 01 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

 

 

ODPADY ZMIESZANE

 

BIOODPADY

POJEMNIKI

TWORZYWA

SZTUCZNE

SZKŁO

PAPIER

Budynki wielolokalowe

(Stepnica, Łąka)

Budynki wielolokalowe (Stepnica, Łąka)

 

pojemniki

 

 

 

pojemniki

 

 

 

pojemniki

 

 

01,15.02

08.02

03.02

03.02

03.02

 

 

18,19.02

18,19.02

18,19.02

01,15.03

08.03

03.03

03.03

03.03

 

 

18,19.03

18,19.03

18,19.03

02,12,19,26.04

01,12,19,26.04

12.04

12.04

12.04

 

 

28, 29.04

28,29.04

28,29.04

04,10,17,24.05

04,10,17,24.05

10.05

10.05

10.05

 

2,29.06

 

 

24,25.05

24,25.05

24,25.05

07,14,21,28.06

 

07,14,21,28.06

 

07.06

07.06

07.06

 

 

23, 24.06

23,24.06

23,24.06

 

 Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( kompletnego)

 

Data odbioru

Miejscowości

26-27 kwiecień 

Miasto Stepnica, Stepniczka, Budzień, Czarnocin, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe

28-29 kwiecień    

Jarszewko, Krokorzyce, Łąka, Miłowo, Racimierz, Zielonczyn, Widzieńsko, Żarnowo, Żarnówko

 

 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być wystawione w miejscu widocznym przed posesją.

 

 


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH   I SELEKTYWNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STEPNICA W STYCZNIU 2021R.

 

REJON

 

MIESIĄC

ODPADY ZMIESZANE

 

(pojemniki )

TWORZYWA SZTUCZNE I  METALE

(worki )

 

PAPIER

 

(worki)

 

SZKŁO

 

(worki)

 

BIOODPADY

 

( worki )

Stepnica, Budzień, Czarnocin, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe

 

 

styczeń

 

04.01.

18.01.

 

11.01.

 

11.01.

 

11.01.

 

11.01.

Jarszewko, Krokorzyce Łąka, Miłowo, Racimierz, Stepniczka, Zielonczyn, Widzieńsko, Żarnowo, Żarnówko

 

 

 

 

styczeń

 

 

 

05.01

 19.01.

 

 

 

11.01.

 

 

 

11.01.

 

 

 

11.01.

 

 

 

11.01.

UWAGA!!   PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI,

Dzień odbioru odpadów rozpoczyna się od godziny 6:00

POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ.

WORKI Z ODPADAMI W DNIU ICH ODBIORU WINNY BYĆ ZAWIĄZANE I WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ.

 

Harmonogram wywozu odpadów na kolejne miesiące będzie podany w późniejszym terminie.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH  I SELEKTYWNYCH DLA BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH ( OSIEDLI MIESZKANIOWYCH) NA TERENIE GMINY STEPNICA W STYCZNIU 2021R.

 

REJON

 

MIESIĄC

ODPADY ZMIESZANE

 

(pojemniki )

TWORZYWA SZTUCZNE I  METALE

(bombki)

 

PAPIER

 

(bombki)

 

SZKŁO

 

(bombki)

 

BIOODPADY

 

( pojemniki )

 

 

Stepnica, Łąka

 

 

styczeń

 

05.01.

19.01.

 

14.01.

28.01.

 

14.01.

28.01.

 

14.01.

28.01.

 

 

11.01.

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I  SELEKTYWNYCH  OD MIESZKAŃCÓW

Z TERENU  GMINY STEPNICA  NA ROK 2020

ODPADY ZMIESZANE POJEMNIKI

ODPADY ZMIESZANE POJEMNIKI

BIOODPADY

WORKI

TWORZYWA SZTUCZNE

SZKŁO PAPIER

WORKI

Miasto Stepnica, Budzień, Czarnocin, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe

Jarszewko, Krokorzyce Łąka, Miłowo, Racimierz, Stepniczka, Zielonczyn, Widzieńsko, Żarnowo,Żarnówko

 

Gmina Stepnica

 

Gmina

Stepnica

03.02

04.02

03.02

05.02

17.02

18.02

 

 

02.03

03.03

02.03

04.03

16.03

17.03

 

 

06.04

07.04

14.04

01.04

20.04

21.04

27.04

 

04.05

05.05

11.05

04.05

18.05

19.05

25.05

 

01.06

02.06

08.06

01.06

15.06

16.06

22.06

 

06.07

07.07

06.07

08.07

20.07

21.07

20.07

 

03.08

04.08

03.08

05.08

17.08

18.08

17.08

 

07.09

08.09

14.09

08.09

21.09

22.09

28.09

 

05.10

06.10

12.10

05.10

19.10

20.10

26.10

 

02.11

03.11

09.11

02.11

16.11

17.11

 

 

07.12

08.12

07.12

09.12

21.12

22.12

 

 

UWAGA!!   PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI, 

Dzień odbioru odpadów rozpoczyna się od godz 6.00

POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ.

WORKI Z ODPADAMI W DNIU ICH ODBIORU WINNY BYĆ ZAWIĄZANE I WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ.    

 Odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w miejscu widocznym przed posesją. 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany wg tabeli :

Data odbioru

Miejscowości

03.06

miasto Stepnica, Stepniczka, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, 

04.06

Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SELEKTYWNYCH Z BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH

Z TERENU  GMINY STEPNICA  NA ROK 2020

TWORZYWA

SZTUCZNE

SZKŁO

PAPIER  

 

BIOODPADY

 

 

ODPADY ZMIESZANE

 

pojemniki

 

 

 

pojemniki

 

 

pojemniki

 

Budynki wielolokalowe (Stepnica)

pojemniki

Budynki wielolokalowe (Stepnica Łąka)

pojemniki

05.02

05.02

05.02

03.02

03,17.02

21.02

21.02

21.02

 

 

04.03

04.03

04.03

02.03

02,16.03

20.03

20.03

20.03

 

 

01.04

01.04

01.04

06,14,20,27.04

06,14,20,27.04

17.04

17.04

17.04

 

 

04.05

04.05

04.05

04,11,18,25.05

04,11,18,25.05

15.05

15.05

15.05

 

 

01.06

01.06

01.06

01,08,15,22.06

01,08,15,22.06

12.06

12.06

12.06

 

 

08.07

08.07

08.07

06,13,20,27.07

06,13,20,27.07

24.07

24.07

24.07

 

 

05.08

05.08

05.08

03,10,17,24.08

03,10,17,24.08

21.08

21.08

21.08

 

 

08.09

08.09

08.09

07,14,21,28.09

07,14,21,28.09

18.09

18.09

18.09

 

 

05.10

05.10

05.10

05,12,19,26.10

05,12,19,26.10

16.10

16.10

16.10

 

 

13.11

13.11

13.11

09.11

02,16.11

27.11

27.11

27.11

 

 

09.12

09.12

09.12

07.12

07,21.12

23.12

23.12

23.12

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!   PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI, 

Dzień odbioru odpadów rozpoczyna się od godz 6.00

POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ.

WORKI Z ODPADAMI W DNIU ICH ODBIORU WINNY BYĆ ZAWIĄZANE I WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ.  Odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w miejscu widocznym przed posesją. 

 Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany wg tabeli :

Data odbioru

Miejscowości

03.06

miasto Stepnica, Stepniczka, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe,

04.06

Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce.

 

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STEPNICA NA ROK 2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STEPNICA NA ROK 2018

Data odbioru

Miejscowości

Pierwszy poniedziałek miesiąca :

02 styczeń, 05 luty, 05 marzec, 03 kwiecień,

07 maj, 04 czerwiec, 02 lipiec,

06 sierpień, 03 wrzesień, 01 październik,

05 listopad, 03 grudzień

miasto Stepnica, Stepniczka, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, Gaje.

Pierwszy wtorek miesiąca :

02 styczeń, 06 luty, 06 marzec, 03 kwiecień

08 maj, 05 czerwiec, 03 lipiec, 07 sierpień,

04 wrzesień, 02 październik,

06 listopad, 04 grudzień

Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce.

UWAGA!!

PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI, POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ do godz. 6:00.

Daty drugiego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych

z terenu miasta Stepnicy w tym osiedle ul.Kolejowa i cmentarz w Stepnicy oraz osiedla mieszkaniowego w Łące, i cmentarza w Żarnowie w poszczególnych miesiącach.

16.01.2018

20.02.2018

20.03.2018

17.04.2018

22.05.2018

19.06.2018

17.07.2018

21.08.2018

18.09.2018

16.10.2018

20.11.2018

18.12.2018

 

Daty dodatkowego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z osiedla

mieszkaniowego ul. Kolejowa w Stepnicy od

m-ca kwietnia do października 2018 r.

09, 23 kwiecień 2018

14, 28 maj 2018

11, 25 czerwiec 2018

09,23 lipiec 2018

13, 27 sierpień 2018

10, 24 wrzesień 2018

08, 22 październik 2018

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH W WORKACH
Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY STEPNICA

NA ROK 2018

Data odbioru

Miejscowości

Rodzaj odpadów w workach

10.01.2018

07.02.2018

07.03.2018

04.04.2018

02.05.2018

13.06.2018

11.07.2018

08.08.2018

05.09.2018

03.10.2018

14.11.2018

12.12.2018

miasto Stepnica,

Stepniczka, , Czarnocin,

Budzień, Gąsierzyno,

Kopice, Piaski Małe, Gaje,

Jarszewko, Łąka, Miłowo,

Racimierz, Widzieńsko,

Zielonczyn, Żarnowo,

Żarnówko, Krokorzyce.

Tworzywa sztuczne, papier, szkło, metal, odpady bio

 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny będzie odbierany wg tabeli :

Data odbioru

Miejscowości

12.06

miasto Stepnica, Stepniczka, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, Gaje.

13.06

Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce.

Odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w miejscu widocznym przed posesją

Deklaracja 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stepnica

NA ROK 2017

 

Data odbioru

Miejscowości

Pierwszy poniedziałek miesiąca :

02 styczeń, 06 luty, 06 marzec, 03 kwiecień,

29 kwiecień (za 01 maj), 05 czerwiec, 03 lipiec,

07 sierpień, 04 wrzesień, 02 październik,

06 listopad, 04 grudzień

miasto Stepnica, Stepniczka, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, Gaje.

Pierwszy wtorek miesiąca :

03 styczeń, 07 luty, 07 marzec, 04 kwiecień

02 maj, 06 czerwiec, 04 lipiec, 01 sierpień,

05 wrzesień, 03 październik,  07 listopad,

05 grudzień

Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce.

                                                                                                                           

UWAGA!!

PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI, POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ

do godz 6:00.

 

 

Daty drugiego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych

z terenu miasta Stepnicy w tym osiedle ul.Kolejowa i cmentarz w Stepnicy oraz  osiedla mieszkaniowego w Łące, i cmentarza w Żarnowie w poszczególnych miesiącach.

24.01.2017

21.02.2017

21.03.2017

18.04.2017

16.05.2017

20.06.2017

18.07.2017

24.08.2017

19.09.2017

24.10.2017

21.11.2017

19.12.2017

  

 

Daty dodatkowego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z osiedla

mieszkaniowego  ul.Kolejowa  w Stepnicy od m-ca kwietnia do października 2017r .

10, 24 kwiecień 2017

08, 22 maj 2017

12, 26 czerwiec 2017

10, 24 lipiec 2017

14, 28 sierpień 2017

11, 25 wrzesień 2017

09, 16 październik 2017

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH W WORKACH Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI GMINA STEPNICA

 NA ROK 2017r

 

Data odbioru

Miejscowości

Rodzaj odpadów w workach

11.01.2017

08.02.2017

08.03.2017

05.04.2017

29.04.2017( za maj)

31.05.2017(za czerwiec)

12.07.2017

09.08.2017

06.09.2017

04.10.2017

31.10.2017( za listopad)

04.12.2017

miasto Stepnica, Stepniczka, , Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, Gaje, Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce.

Tworzywa sztuczne, papier, szkło, metal, odpady bio

 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany wg tabeli :

Data odbioru

Miejscowości

 

01 czerwiec 2017

miasto Stepnica, Stepniczka, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, Gaje.

 

02 czerwiec 2017

Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce.

UWAGA!!

PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI,

WORKI Z ODPADAMI W DNIU ICH ODBIORU WINNY BYĆ ZAWIĄZANE I WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ do godz 6:00

Odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w miejscu widocznym przed posesją

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z POJEMNIKÓW NA TERENIE GMINY STEPNICA

NA ROK 2017

Pojemniki na odpady selektywne na terenie całej gminy Stepnica

(1x/ m-c)

Pojemniki na odpady selektywne na terenie osiedli mieszkaniowych

( budynki wielolokalowe) na terenie gminy Stepnica

(2x/ m-c)

11 i 13.01.2017

08 i 10.02.2017

08 i 10.03.2017

05 i 07.04.2017

05.05.2017

31.05.2017(za czerwiec) i 02.06

12 i 14.07.2017

09 i 11.08.2017

06 i 08.09.2017

04 i 06.10.2017

31.10.2017( za listopad) i 03.11

01 i 04.12.2017

11.01.2017 ;  28.01.2017

08.02.2017 ;  24.02.2017

08.03.2017 ;  24.03.2017

05.04.2017 ;  21.04.2017

05.05.2017 ; 19.05.2017

31.05.2017(za czerwiec); 16.06.2017

12.07.2017 ; 28.07.2017

09.08.2017 ; 25.08.2017

06.09.2017 ; 22.09.2017

04.10.2017 ; 20.10.2017

31.10.2017( za listopad); 17.11.2017

04.12.2017 ; 22.12.2017

 

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na rok 2016 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stepnica

NA ROK 2016

 

Data odbioru

Miejscowości

Pierwszy poniedziałek miesiąca

miasto Stepnica, Stepniczka, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, Gaje.

Pierwszy wtorek miesiąca

Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce.

 

 

UWAGA!!

PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI, POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ

do godz 6:00.

 

 

 

 

Daty drugiego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych

z terenu miasta Stepnicy w tym osiedle ul.Kolejowa i cmentarz w Stepnicy oraz  osiedla mieszkaniowego w Łące, i cmentarza w Żarnowie w poszczególnych miesiącach.

19.01.2016

23.02.2016

22.03.2016

19.04.2016

17.05.2016

21.06.2016

19.07.2016

23.08.2016

20.09.2016

18.10.2016

22.11.2016

20.12.2016

 

 

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH W WORKACH Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI GMINA STEPNICA

 NA ROK 2016

 

Data odbioru

Miejscowości

Rodzaj odpadów w workach

13.01.2016

10.02.2016

09.03.2016

06.04.2016

04.05.2016

01.06.2016

13.07.2016

10.08.2016

07.09.2016

05.10.2016

02.11.2016

01.12.2016

miasto Stepnica, Stepniczka, , Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, Gaje, Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce.

Tworzywa sztuczne, papier, szkło, metal, odpady bio

 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany wg tabeli :

Data odbioru

Miejscowości

 

02 czerwiec 2016

miasto Stepnica, Stepniczka, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, Gaje.

 

03 czerwiec 2016

Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce.

UWAGA!!

PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI,

WORKI Z ODPADAMI W DNIU ICH ODBIORU WINNY BYĆ ZAWIĄZANE I WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ do godz 6:00

Odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w miejscu widocznym przed posesją

 

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z POJEMNIKÓW NA TERENIE GMINY STEPNICA

NA ROK 2016

Pojemniki na odpady selektywne na terenie całej gminy Stepnica

(1x/ m-c)

Pojemniki na odpady selektywne na terenie osiedli mieszkaniowych na terenie gminy Stepnica

(2x/ m-c)

13.01.2016

10.02.2016

09.03.2016

06.04.2016

04.05.2016

01.06.2016

13.07.2016

10.08.2016

07.09.2016

05.10.2016

02.11.2016

01.12.2016

13.01.2016;  29.01.2016

10.02.2016;  26.02.2016

09.03.2016;  25.03.2016

06.04.2016;  22.04.2016

04.05.2016;  20.05.2016

01.06.2016;  24.06.2016

13.07.2016;  29.07.2016

10.08.2016;  26.08.2016

07.09.2016;  23.09.2016

05.10.2016;  21.10.2016

02.11.2016;  18.11.2016

01.12.2016;  16.12.2016

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
NA TERENIE MIASTA STEPNICA
NA OKRES  KWIECIEŃ-GRUDZIEŃ 2015

Miasto

Data odbioru odpadów w miesiącach

Miasto   STEPNICA

07.04.2015      21.04.2015           

04.05.2015      19.05.2015

01.06.2015       16.06.2015

06.07.2015       20.07.2015

03.08.2015       25.08.2015

07.09.2015       22.09.2015

05.10.2015       20.10.2015

02.11.2015        17.11.2015

07.12.2015        15.12.2015  

 

 

 

UWAGA!!

PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI, POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ.

 

Ogłoszenie PGK w sprawie dzierżawy pojemników (DOC, 30KB)

Ogłoszenie PGK nowy termin odbioru odpadów za poniedziałek wielkanocny (DOC, 27KB) 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STEPNICA NA ROK 2015

Data odbioru

Miejscowości

Pierwszy poniedziałek miesiąca

Stepnica, Stepniczka, Bogusławie, Czerwonak, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, Gaje.

Pierwszy wtorek miesiąca*

Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce.

*W związku z przypadającym odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych na  dzień 6 stycznia 2015 r.  ( wolny od pracy), odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowościach Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce odbędzie się w dniu 07.01.2015 r.

UWAGA!!

PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI, POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ.

 

Daty drugiego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych na Osiedlu Mieszkaniowym w Łące, Osiedlu Kolejowym w Stepnicy, na cmentarzu w Stepnicy i Żarnowie w poszczególnych miesiącach.

19.01.2015

16.02.2015

16.03.2015

21.04.2015

19.05.2015

16.06.2015

23.07.2015

17.08.2015

22.09.2015

20.10.2015

17.11.2015

15.12.2015

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH W WORKACH Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI GMINA STEPNICA NA ROK 2015

Data odbioru

Miejscowości

Rodzaj odpadów w workach

14.01.2015

11.02.2015

11.03.2015

08.04.2015

06.05.2015

03.06.2015

01.07.2015

12.08.2015

09.09.2015

07.10.2015

04.11.2015

02.12.2015

Stepnica, Stepniczka, Bogusławie, Czerwonak, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, Gaje, Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce.

Tworzywa sztuczne, papier, szkło, metal, odpady bio

PROSIMY O WYSTAWIENIE W DANYM DNIU WYWOZU  do godz.7:00 ODPADÓW WSZYSTKICH CZTERECH WORKÓW Z ODPADAMI TZN. TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO, METAL, ODPADY BIO.

UWAGA!!

PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI, WORKI Z ODPADAMI W DNIU ICH ODBIORU WINNY BYĆ ZAWIĄZANE I WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z POJEMNIKÓW NA TERENIE GMINY STEPNICA NA ROK 2015

Pojemniki na odpady selektywne na terenie całej gminy Stepnica

(1x/ m-c)

Pojemniki na odpady selektywne na terenie osiedli mieszkaniowych na terenie gminy Stepnica

(2x/ m-c)

14.01.2015

11.02.2015

11.03.2015

08.04.2015

06.05.2015

03.06.2015

01.07.2015

12.08.2015

09.09.2015

07.10.2015

04.11.2015

02.12.2015

14.01.2015 ; 29.01.2015

11.02.2015 ; 26.02.2015

11.03.2015 ; 26.03.2015

08.04.2015 ; 23.04.2015

06.05.2015 ; 21.05.2015

03.06.2015 ; 18.06.2015

01.07.2015 ; 16.07.2015

12.08.2015 ; 27.08.2015

09.09.2015 ; 24.09.2015

07.10.2015 ; 22.10.2015

04.11.2015 ; 19.11.2015

02.12.2015 ; 17.12.2015

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH W WORKACH Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI   GMINY  STEPNICA
OBOWIĄZUJĄCY OD LUTEGO 2014 ROKU DO GRUDNIA 2014 ROKU

Data odbioru

Miejscowości

Rodzaj odpadów w workach

12.02.2014r.

12.03.2014r.

09.04.2014r.

07.05.2014r.

04.06.2014r.

02.07.2014r.

13.08.2014r.

10.09.2014r.

08.10.2014r.

05.11.2014r.

03.12.2014r.

Stepnica, Stepniczka, Bogusławie, Czerwonak, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, Gaje

Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce

tworzywa sztuczne, szkło, papier, metal, odpady BIO

 

PROSIMY O WYSTAWIENIE W DANYM DNIU WYWOZU  do godz.700 ODPADÓW WSZYSTKICH CZTERECH WORKÓW Z ODPADAMI TZN. TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO, METAL, ODPADY BIO. 

Data odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców:

  • Stepnica, Stepniczka, Bogusławie, Czerwonak, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, Gaje dnia 15.04.2014 r.
  • Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce dnia 17.04.2014 r.

Uwaga

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych prowadzący działalność gospodarczą oraz właściciele nieruchomości wyposażone w zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych  z  terenu gminy Stepnica ( umieszczonych w wykazie). Obowiązek ten reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (DOC, 106KB)