Historia

aktualizacja: 2015-11-24 19:18:37

Początki Stepnicy

Pierwsza wzmianka o Stepnicy pochodzi z 1278 r., kiedy to książę Barnim I przekazał wieś w lenno Gottfrieda von Breslau. Następnie miejscowość należała do rodu von Flemingów. W 1366 r. bracia Tinno, Dietrich i Henning von Flemingowie podarowali klasztorowi cysterek w Szczecinie swój majątek w Stepnicy. 

Pod koniec XIV w. część wsi należała również do kapituły kościoła Mariackiego w Szczecinie. Od średniowiecza istniał w Stepnicy kościół oraz klasztor klarysek, przebudowany następnie na książęcy zamek myśliwski. Po reformacji i sekularyzacji dóbr klasztornych, wieś została włączona do dóbr książęcych, a następnie do domeny państwowej.

Rozwój miasteczka

W 1628 r. w Stepnicy były dwie karczmy i kuźnia, a według opisu z 1721 r. Stepnicę określano jako miasteczko. Stepnica przez wiele lat podnosiła się ze zgliszcz po pożarach jakie ją  trawiły w latach 1564r., 1739r., 1794r. Po pożarze w 1739 r. osadę poddano regulacji, tj. wokół kościoła utworzono kwadratowy plac, a głównej ulicy nadano jednakową szerokość; następnie wieś ewoluowała w kierunku wielodrożnicy. W 1741 r. zbudowano nowy, ryglowy kościół według projektu Schwatke i J. G. Damesa.

Od początku Stepnica słynęła z rybołówstwa, hodowli, jako port i ośrodek przetwórstwa drzewnego. Już w XIII wieku wzmiankowano na piśmie o rybackim charakterze osady. Nazwa miejscowości wywodzi się od słowa "stop" - błotnista rzeka lub jezioro zarośnięte sitowiem. 

Przewojenna Stepnica. Widok samochód zaparkowanych w centrum. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

W okresie międzywojennym Stepnica była zapleczem turystycznym dla mieszkańców największego grodu nad Odrą - Szczecina. Drewniane molo z kawiarenką, do której przybijały statki białej floty, przystań jachtowa i pasażerska, z której codziennie ruszał mały stateczek do Szczecina, duża plaża, około 6000 miejsc noclegowych były jej niezaprzeczalnym atutem. Życie rozwijało się bujnie. 

Funkcjonowała pasażerska kolej wąskotorówka. Regularnie kursowały statki pasażerskie do miast leżących nad Zalewem Szczecińskim. Nie było najmniejszych kłopotów z wyjechaniem lub przyjechaniem do Stepnicy. 

Molo w przewojennym porcie Stepnicy. Stoliki z parasolami. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Więcej na: http://www.stara.stepnica.org