Aktualności

Przetarg ustny nieograniczony

dodano: 2016-10-26 14:45:33

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Opis przedmiotu przetargu:
1.    Oznaczenie w księdze wieczystej oraz  ewidencji gruntów:
Księga wieczysta Kw nr SZ1O/00055384/4, działka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntów 250/11,  położona w obrębie ewidencyjnym Stepnica-1, miasto Stepnica. 
Klasyfikacja użytków:  RV- 0,0706 ha, RVI - 0,0604 ha,  stanowiąca własność Gminy Stepnica.
2.    Powierzchnia nieruchomości: 0,1310 ha
3.    Opis nieruchomości:
Działka gruntu, położona w mieście Stepnica. Kształt optymalny, płaska, z dostępem do sieci wodnokanalizacyjnej znajdującej się w sąsiadującej z działką drodze. Nieużytkowana i niezagospodarowana z dostępem do drogi publicznej - ul. Anny Jagiellonki.

czytaj więcej » Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony

dodano: 2016-10-26 14:43:11

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
 
Opis przedmiotu przetargu:
1. Oznaczenie w księdze wieczystej oraz  ewidencji gruntów:
Księga wieczysta Kw nr SZ1O/00017647/8, działka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntów 98,  położona w obrębie ewidencyjnym Racimierz, gmina Stepnica. 
Klasyfikacja użytków:  RV- 0,1940 ha, RVI - 0,0940 ha,  stanowiąca własność Gminy  Stepnica, zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczonym  numerem ewidencyjnym 348, o powierzchni użytkowej 67,38m2 
2. Powierzchnia nieruchomości: 0,2880 ha
3. Opis nieruchomości:

czytaj więcej » Przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości lokalowej

dodano: 2016-06-02 15:17:52

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości lokalowej na okres 10 lat z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu żłobka i przedszkola 

treść ogłoszenia 

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości lokalowej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dodano: 2015-12-02 07:50:46

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości lokalowej, na okres 3 lat, z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

Opis przedmiotu przetargu

  1. Oznaczenie w ewidencji i stan prawny:

Nieruchomość lokalowa o powierzchni 16,60 m przeznaczona pod działalność gospodarczą wraz z terenem przyległym pod wystawkę towaru o powierzchni 1,50m2.

Lokal w budynku oznaczonym numerem ewidencyjnym 798,  o funkcji handlowo-usługowej, jednokondygnacyjnym położonym na nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego 3B w Stepnicy,  oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 14/1, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica, o powierzchni 0,0316 ha (klasyfikacja użytku - Bi),  dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SZ1O/00015766/4.

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym