Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

dodano: 2022-01-05 09:52:39

przetarg Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

nr 3 przy ulicy Sportowej 4 w Stepnicy

 

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

dodano: 2021-08-23 15:13:00

przetargBurmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

niezabudowanej oznaczonej numerem 250/11, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica

 

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

niezabudowanej oznaczonej numerem 463/1, obręb geodezyjny Racimierz,

gmina Stepnica

 

 

Daria Grądz

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Urząd Miasta i Gminy Stepnica

ul. Tadeusza Kościuszki 4

72-112 Stepnica

tel. 91 418 85 21 w. 16

czytaj więcej » Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

dodano: 2021-07-23 09:55:06

przetarg Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem  441/2 obręb Stepnica-1, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na postawienie obiektu o charakterze oświatowym lub zdrowotno- rehabilitacyjnym.  ogłoszenie o przetargu 

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

dodano: 2021-07-07 14:36:50

przetarg Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 128/5, obręb Kopice, gmina Stepnica.

Ogłoszenie o przetargu 

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

dodano: 2021-06-24 09:25:44

przetarg Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie przeładunku, składowanie ładunków ponadgabarytowych, parking i miejsce stacjonowania jednostek pływających (część dz. nr 418/8 obręb Stepnica-1)

ogłoszenie o przetargu 

załącznik graficzny 

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

dodano: 2021-06-22 15:29:55

przetarg Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu przeznaczonego na postawienie obiektu na zimowanie jednostek pływających (część dz. nr 369/7 obręb Stepnica-1)

Ogłoszenie o przetargu 

załącznik graficzny do ogłoszenia 

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu

Odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego

dodano: 2021-02-12 11:08:51

odwołanie przetargu OGŁOSZENIE o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczanej numerem ewidencyjnym 43/19, położonej w obrębie geodezyjnym Kopice, gmina Stepnica.

czytaj więcej » Odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego