Ankieta zadowolenia klienta


W jakim terminie została załatwiona Pani/Pana sprawa?

Jak ocenia Pani/Pan następujące cechy obsługującego urzędnika?
(w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, 5 najwyższą)

Cechy 1 2 3 4 5
Kompetencje i przygotowanie merytoryczne
Kultura osobista, uprzejmość
Udzielenie pełnej i wyczerpującej informacji
Osobiste zaangażowanie urzędnika, troska o klienta

Co najbardziej pomogło Pani/Panu w uzyskaniu informacji o sposobie załatwienia swojej sprawy oraz do kogo zwrócic się w danej sprawie:

Jak ocenia Pani/Pan poziom dostępu do informacji o sposobie załatwienia sprawy?

Ogólna ocena działania Urzędu w mojej sprawie (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, 5 najwyższą):