Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 przyjęty

dodano: 2018-08-29 13:19:37

W dniu 8 sierpnia 2018 Rada Miejska w Stepnicy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023. Pierwszy raz Program został przyjęty w dniu 25 stycznia 2018 r. lecz w związku z uwagami ze strony Urzędu Marszałkowskiego niezbędna była korekta Programu. 

Uchwała nr XXVII/283/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023  

czytaj więcej » Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 przyjęty

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji

dodano: 2018-01-16 14:22:36

W dniach od 16 stycznia do 23 stycznia 2018 r. można składać uwagi do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023. 

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023

link do wypełnienia ankiety konsultacyjnej: https://goo.gl/forms/e0IEnQV9PjBhb7L72

Wyniki konsultacji społecznych 

czytaj więcej » Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

dodano: 2018-01-02 14:44:27

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Na podstawie Uchwały Nr XIX/212/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, w związku z Zarządzaniem Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podaje do wiadomości publicznej, że w okresie od 16 do 23 stycznia 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne w Gminie Stepnica projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023

Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023

 

czytaj więcej » Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Animacje florystyczne w Czarnocinie

dodano: 2017-12-31 19:43:32


Animacje florystyczne w Czarnocinie. Link prowadzi do powiększonej wersji.W sobotę 4 listopada 2017 r. w Czarnocinie odbyły się animacje florystyczne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica. Tematem przewodnim było tworzenie stroików świątecznych oraz bukietów jesiennych. Wzięło w nich udział 7 pań i jedno dziecko. Pani florystka ze Szczecina pokazała, jak w prosty sposób można samodzielnie wykonać stroiki świąteczne o różnych kształtach. Panie stwierdziły, że można w ten sposób wykonać również ozdoby na groby. Wykorzystane zostały materiały, które można zakupić w dowolnej kwiaciarni oraz "dary lasu" - liście, gałązki, szyszki.

czytaj więcej » Animacje florystyczne w Czarnocinie

Spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji

dodano: 2017-12-31 19:39:58

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym projektem „Partnerskie opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica" informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica powołał Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Stepnica.

Zespół powołany jest na czas przygotowania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica i jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza w zakresie rewitalizacji Gminy Stepnica.

Do zadań Zespołu należy m. in. współpraca w zakresie:

- diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów rewitalizowanych,

- priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji,

- definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji,

- monitorowania i oceny wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Najbliższe posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji zaplanowane jest na 18 października 2017 r. (środa) o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica.

czytaj więcej » Spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji

Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica

dodano: 2017-12-31 19:38:58

Rewitalizacja Gminy StepnicaSzanowni Państwo,

W związku z realizowanym projektem „Partnerskie opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica" informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica powołał Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Stepnica.

Zespół powołany jest na czas przygotowania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica i jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza w zakresie rewitalizacji Gminy Stepnica.

 

Do zadań Zespołu należy m. in. współpraca w zakresie:

- diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów rewitalizowanych,

- priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji,

- definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji,

- monitorowania i oceny wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

 

Najbliższe posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji zaplanowane jest na 2 października 2017 r (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica:

Do udziału zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, Sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą lub społeczną, przedstawicieli firm, organy publiczne oraz inne podmioty zainteresowane rewitalizacją Gminy Stepnica.

mutex/ocfipreoqyfb/mutex

czytaj więcej » Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica