Telefony

aktualizacja: 2021-02-05 11:26:52

Telefony alarmowe

Pogotowie ratunkowe
Tel.: 999

Policja
Tel.: 997

Straż pożarna
Tel.: 998

Pogotowie gazowe
Tel.: 992

Pogotowie energetyczne
Tel.: 991

Pogotowie wodociągów i kanalizacji Wodociągi Zachodniopomorskie sp. z o.o.
Tel.: 91 418 44 31

Telefon zaufania ds. przemocy
721 714 424

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy
tel. 91 418 85 21 fax: 91 418 85 80

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
72-112 Stepnica, ul. Bolesława Krzywoustego 41a, tel. 91 881 58 45

Urząd Morski - Bosmanat Portu w Stepnicy
72-112 Stepnica, ul. Portowa 6, tel. 91 418-84-27

Ajencja Banku PKO B.P.
72-112 Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, tel. 91 817 23 63

Straż Pożarna
72-112 Stepnica, ul. B. Krzywoustego 26, tel. 91 418 87 22

Posterunek Policji w Stepnicy
72-112 Stepnica, ul. B. Krzywoustego 8, tel. 91 46 02 573

Poczta Polska Filia w Stepnicy
ul. Wł. Sikorskiego tel. 91 418 8847

NZOZ "VITA-s" w Stepnicy,
72-112 Stepnica, ul. B. Krzywoustego 23a, tel. 91 418 89 55

Balticmed Sp. z o.o. Przychodnia Stepnica
72-112 Stepnica, ul. Tęczowa 3, tel. 91 577 41 38

DOZ Apteka
72-112 Stepnica, Os. Akacjowe 1a, tel. 91 418 86 94