Jarszewko

aktualizacja: 2019-02-04 13:01:00

Sołtys: Barbara Gancarczyk

Ilość mieszkańców: 71 osób 

Jarszewko to miejscowość położona nad Zalewem Szczecińskim jest doskonałym miejscem do budowy domków jednorodzinnych zwłaszcza dla osób lubiących ciszę i spokój.

W miejscowości znajduje się piękna plaża z czystą wodą oraz Kanał Żarnowski, którym można dopłynąć kajakiem do wsi Czarnocin i do Zalewu Szczecińskiego.

Rys historyczny

Jarszewko wzmiankowane było w 1590 r., jako własność rodu von Flemingów. W owym czasie wieś składała się z trzech części: część "A" należała do wsi Piaski, a część "B" i "C" do wsi Brzozowe. W 1780 r. we wsi było 7 gospodarstw chłopskich i 4 chałupników. W 1870 r. odnotowano 256 mieszkańców, a w 1929 r. - 290 mieszkańców. Na północ od wsi wybudowano (w 1880 r.) wiatrak holender, który działał do 1939 r.

Lokalizacja

Wieś położona ok. 12 km na pomoc od Stepnicy, rozlokowana po zachodniej stronie drogi Stepnica - Wolin, w bezpośrednim sąsiedztwie niewielkiego kompleksu leśnego, łączącego się z Puszczą Goleniowską.

Historyczna forma wsi

Wieś o nieregularnym założeniu ulicowym, wytyczonym na osi W - E (bezpośrednio po zachodniej stronie szosy do Żarnowa), z promienistym układem dróg polnych na obu krańcach wsi. Układ przestrzenny o kompozycji zwartej, ukształtowanej w sposób osiowy; pierzeje w pełni wykształcone, szczelnie zabudowane. Zabudowa typologicznie zróżnicowana: w pierzei południowej dominowały zagrody 3-budynkowe, rozlokowane na niewielkich działkach siedliskowych; w pierzei północnej - zagrody 2 lub l-budynkowe. Po północnej strome wsi, przy drodze polnej, usytuowany był wiatrak, zaś po zachodniej stronie Jarszewka znajdował się niewielki folwark (podwórze i kolonia mieszkalna).

Wieś współczesna

Pierwotny, ulicowy układ przestrzenny uległ przekształceniu w formę niewielkiej wielodrożnicy, wzdłuż historycznych ciągów komunika­cyjnych. Pierzeje o luźnej, swobodnej zabudowie, z licznymi ubytkami, całość tworzy chaotyczny układ przestrzenny, bez wyrazu, bez wartości kulturowych. Zagrody o zróżnicowanych układach (w tym z licznymi ubytkami) i orientacji, lokowane w różnej odległości od drogi. Zabudowa o charakterze mało i średniorolnym, murowana, wzniesiona głównie w l ćw. XX w. Chałupy małe, 3-osiowe (sporadycznie 5 i 7-osiowe), bez wartości kulturowych. Wiatrak i folwark wyburzone po 1945 r., bez śladów w terenie. Drogi wiejskie bez starodrzewu, sporadycznie obsadzona topolami; dużo zieleni przydomowej (ogródki i sady między zagrodami lub na froncie).

Obiekty chronione:

  1. Dom mieszkalny nr 23 lata 10-te XX w.