LGD - Małe projekty

aktualizacja: 2018-05-09 11:27:10

Logo projektu Uni Europejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Montaż urządzeń rekreacyjnych – siłowni terenowej w miejscowościach Stepnica, Czarnocin i Żarnówko współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Mały projekt

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”

Logo projektu Uni Europejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.  Budowa trzech wiat drewnianych w miejscowościach Piaski Małe, Kopice i Budzień współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Mały projekt

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”

Logo projektu Uni Europejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Wyposażenie pomieszczeń fitness oraz siłowni w Stepnicy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Mały projekt

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”

Logo projektu Uni Europejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej w Stepnicy  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Mały projekt

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”

Logo projektu Uni Europejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Budowa ciągu pieszego przy placu zabaw w Stepnicy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Mały projekt"

 

Logo projektu Uni Europejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na Recz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Montaż urządzeń rekreacyjnych – siłowni zewnętrznej w miejscowości Racimierz (sołectwo Łąka) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju – Mały projekt”

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013”

Logo projektu Uni Europejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na Recz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Wyposażenie sali  gimnastycznej w Stepnicy w sprzęt do tenisa stołowego  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju – Mały projekt”

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013”

Logo projektu Uni Europejskiej

Europejski Fundusz Rolny na Recz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Budowa placów zabaw w Stepnicy i Gąsierzynie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju – Mały projekt”

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013”

Logo projektu Uni Europejskiej

Europejski Fundusz Rolny na Recz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zakup i montaż nagłośnienia w hali sportowo – widowiskowej w Stepnicy”​ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju – Mały projekt”

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013”

Logo projektu Uni Europejskiej

Europejski Fundusz Rolny na Recz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez instalację monitoringu wizyjnego na terenie przystani jachtowych w Stepnicy  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju – Mały projekt”

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013”

Logo projektu Uni Europejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn .„Podwyższenie ogrodzenia boiska piłkarskiego w Stepnicy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Mały projekt

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”

Logo projektu Uni Europejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn .„Organizacja szkolenia  z zakresu udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla mieszkańców Gminy Stepnica”.

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”