Polityka Jakości

aktualizacja: 2015-11-24 21:33:53

Herb Gminy Stepnica

Nadrzędnym celem Urzędu Gminy w Stepnicy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb Mieszkańców i innych Klientów poprzez ciągłe podnoszenie poziomu świadczonych usług, wykonywanych przez kompetentną kadrę w sposób uprzejmy i profesjonalny, zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych i standardami międzynarodowymi.

 Uznaję, że system zarządzania jakością stanowi dobre narzędzie doskonalenia pracy Urzędu, w ramach którego zastosowane metody pozwolą skutecznie spełnić wymagania normy PE-EN ISO 9001-2009.

 Realizując powyższe zamierzenia jako Wójt Gminy deklaruję:

  • możliwie jak najszybsze i zgodne z prawem załatwianie spraw wpływających   do   Urzędu,
  • dbałość  o  doskonalenie  komunikacji  między  Urzędem,  a  Klientem,
  • stałe  podnoszenie  kwalifikacji  pracowników.

Zobowiązuję się do podejmowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i jego ciągłe doskonalenie.

5 października 2011 r.
Andrzej Wyganowski
Wójt Gminy Stepnica