PSZOK

aktualizacja: 2020-01-22 22:08:33

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez:

Gminę Stepnica

ul. T. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

Tel. 91 4188521

Fax.91 4188580

mail: sekretariat@stepnica.pl

Lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

-działka nr 321/3 obręb geodezyjny Nad Gowienicą

- ul. Studzienna w Stepnicy (obok oczyszczalni ścieków)

PSZOK czynny w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 14:00

Regulamin PSZOK