Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Łowieckiej

aktualizacja: 2011-08-16 15:10:36

Powstał wspólnym wysiłkiem Koła Łowieckiego "Szarak" w Szczecinie, Urzędu Gminy w Stepnicy oraz Nadleśnictwa Goleniów, przy udziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego skład wchodzi:

 • leśna klasa tj. ławki ze stołami dla słuchaczy i wykładowcy, tablice o tematyce przyrodniczo-leśnej i łowieckiej,
 • izba leśna wraz eksponatami,
 • ścieżka przyrodniczo-leśna.

Na ścieżce stanowiącej pętlę o długości około 2 km prowadzącej przez typowe dla Puszczy Goleniowskiej drzewostany zlokalizowano 12 przystanków o następującej tematyce:

 • drzewa naszych lasów,
 • łąka śródleśna,
 • selekcja i nasiennictwo leśne,
 • budowa lasu,
 • użytkowanie lasu (pożytki z lasu),
 • poradnik grzybiarza,
 • życie leśnych mrówek,
 • budki lęgowe (dokarmianie ptaków),
 • ochrona lasu przed zwierzyną (grodzenie upraw),
 • remiza śródleśna, powalone drzewa,
 • nisze pokarmowe.

Tablice informacyjne umożliwiają omówienie i pokazanie w praktyce przedstawiane zagadnienia. Dodatkowo przed rozpoczęciem wędrówki po ścieżce znajdują się tablice informujące o zasadach obowiązujących przy korzystaniu ze ścieżki, są one identyczne jak w przypadku korzystania z lasu. Ścieżka jest adresowana głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, można ją zwiedzać samodzielnie lub w zorganizowanych grupach po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym leśniczym.