Utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stepnica

aktualizacja: 2020-03-24 08:19:05

Gmina Stepnica przystąpiła do programu Azbest organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej. Środki pozyskane z ww. funduszu to w 2009 r. 80% dofinansowania, w 2010 r. 100% dofinansowania.

Zadania projektu

Głównym zadaniem projektu było usunięcie pokryć dachowych cementowo - azbestowych, zalegających w głównej mierze na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, w których mieszkają lub przebywają ludzie. W drodze rozstrzygniętych przetargów, zostały wyłonione specjalistyczne firmy, które usunęły i przekazały do utylizacji zalegające na dachach płyty cementowo-azbestowe zwane potocznie eternitem.

Podjęte działania

Działania związane z utylizacją azbestu pozwoliło na usunięcie w roku 2009 z 44 gospodarstw a w roku następnym z 47 gospodarstw  306 ton materiałów azbestowych , co stanowi znaczną część tego materiału znajdującego się na terenie gminy.

Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie wyroby azbestowe należy usunąć do 2030 roku.

Beneficjentami projektu w Gminie Stepnica były zarówno gospodarstwa domowe jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dla których wsparcie ze strony Gminy i WOŚiGW często jest jedyną możliwością na pozbycie się  szkodliwej substancji z otoczenia. Projekt ten skierowany był do  wszystkich zainteresowanych osób z terenu gminy.

Cel przedsięwięcia

Przedsięwzięcie miało  na celu zminimalizowanie czynników szkodliwych, wpływających negatywnie na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Działanie to przyczyniło się również w znacznym stopniu do osiągnięcia celu ekologicznego i pomogło zminimalizować ilość zalegającego azbestu i poprawę komfortu życia mieszkańców gminy.

W roku 2011 zebrano 18,48 Mg odpadów azbestowych. Gmina Stepnica uzyskała na ten cel 100 % dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Łącznie azbest został usunięty z 11 posesji z terenu Gminy Stepnica. 

W roku 2012 zebrano 38,176 Mg odpadów azbestowych. Gmina Stepnica uzyskała na ten cel 100 % dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Łącznie azbest został usunięty z 21 posesji z terenu Gminy Stepnica. 

W roku 2013 zebrano 23,823 Mg odpadów azbestowych. Gmina Stepnica uzyskała na ten cel 100 % dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Łącznie azbest został usunięty z 20 posesji z terenu Gminy Stepnica. 

W roku 2014 zebrano 34,09 Mg odpadów azbestowych. Gmina Stepnica uzyskała na ten cel 100 % dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Łącznie azbest został usunięty z 22 posesji z terenu Gminy Stepnica. 

W roku 2015 zebrano 150,66 Mg odpadów azbestowych. Gmina Stepnica uzyskała na ten cel 100 % dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Łącznie azbest został usunięty z 9 posesji z terenu Gminy Stepnica. 

W roku 2016 z powodu zbyt małej ilości wniosków o utylizację azbestu gmina nie przystąpiła do realizacji programu.

W  roku 2017 Gmina nie przystąpiła do realizacji programu.

W roku 2018  Gmina nie przystąpiła do realizacji programu.

W roku 2019 zebrano  70, 760 Mg odpadów azbestowych. Gmina Stepnica uzyskała na ten cel 70 % dofinansowania , z czego 50 % stanowią środki z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz  50 % środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łącznie z terenu Gminy Stepnica usunięto wyroby zawierające azbest  z 24 posesji.