Podmioty odbierające odpady komunalne

aktualizacja: 2022-06-14 11:30:13

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy

 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stepnica jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. I Brygady Legionów 17C

72-100 Goleniów  

 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. I Brygady Legionów 17C

72-100 Goleniów  

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunale od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stepnica zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami

Słajsino 30

72-200 Nowogard