Władze Urzędu

aktualizacja: 2015-11-24 19:46:46

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica - Andrzej Wyganowski
e-mail: burmistrz@stepnica.pl

Z-ca Burmistrza - Stanisława Rzymczyk
e-mail: zastepca@stepnica.pl

Sekretarz Gminy - Mariola Kwiryng
e-mail: sekretarz@stepnica.pl

Skarbnik Gminy - Beata Rogalska
e-mail: skarbnik@stepnica.pl