Pomorska Droga Świętego Jakuba

aktualizacja: 2022-02-23 10:21:54

znak muszelki na drzewie przy Szlaku Świętego Jakuba

Jeden z wielu szlaków pielgrzymkowych, którego uczestnicy mogą dotrzeć do katedry Santiago de Compostela w Hiszpanii, w której według przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba.

Dzięki środkom unijnym w ramach partnerskiego projektu „RECReate - rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku”  i na terenie Gminy Stepnica pojawiły się charakterystyczne dla Jakubowej Drogi żółte muszle na niebieskim tle. Szlak częściowo pokrywa się z drogą rowerową R-66.  Szlak rozpoczyna się od granic gminy miedzy miejscowościami Skoszewo, a Jarszewkiem, następnie wiedzie drogą wojewódzką przez Łąkę i Racimierz, następnie schodzi z drogi asfaltowej tuż przy  stadionie  i prowadzi  drogą z płyt betonowych w stronę rozległego obszaru Łąk Czarnocińskich, pośród podmokłych łąk i torfowisk. Oznakowanie szlaku jest w tym rejonie bardzo utrudnione, głównie z powodu braku obiektów do umieszczenia znaków. Większość terenu stanowią trawiaste obszary depresyjne, położone kilka centymetrów poniżej poziomu morza. Pośród kanałów i rowów melioracyjnych drogą betonową dociera ostatecznie do ’Czarnocina. Całość tego odcinka przebiega po obszarze objętym ochroną w ramach programu NATURA 2000.  

Z Czarnocina do Stepnicy wiedzie asfaltową drogą powiatową, wzdłuż brzegów zalewu, przez Kopice, Gąsierzyno, Piaski Małe, Stepniczkę. W Stepnicy przebiega główną ulicą, aż do skrzyżowania na Bogusławie. Następnie drogą asfaltową w kierunku Widzieńska, ale wcześniej skręca w prawo w kierunku Ośrodka Edukacji Przyrodniczo, Leśnej i Łowieckiej Kotlinka. Teraz wiedzie drogą leśną  przez teren Puszczy Goleniowskiej do pierwszej miejscowości gminy Goleniów–Kąty.   

Więcej na temat szlaku znaleźć można na stronach: Pomorska Droga św. Jakuba. Drogi św. Jakuba w Polsce (pomorskadrogaswjakuba.pl)

 

Wszystkie szlaki w wersji interaktywnej znajdują się na mapie google dostępnej tutaj