Piaski Małe

aktualizacja: 2019-02-04 13:04:40

Sołtys: Grażyna Kaniak

Ilość mieszkańców: 35 osób 

Udając się od Stepnicy w stronę Czarnocina mijamy mniejsze sołectwo tj. Piaski Małe, które położone jest przy brzegu Roztoki Odrzańskiej w Zatoce Stepnickiej. Jest to bardzo mała miejscowość, w której ludzie są bardzo zżyci i przyjaźni.

Główną atrakcją wsi Piaski Małe jest wspaniała przyroda oraz "dzika plaża", która jest wymarzonym miejscem wypoczynku podczas letnich wakacji. Ponad to w miejscowości z powodzeniem można żeglować lub oddawać się różnorakim atrakcjom takim jak wędkarstwo, wycieczki rowerowe po okolicy czy spacery z rodziną.

Rys historyczny

Piaski Małe to wieś o metryce XVIII-wiecznej, założona w 1741 r. na prawie olęderskim. W 1752 r. założono folwark domenalny, który w 1802 r. sprzedano w prywatne ręce. W 1832 r. dokonano ponownej kolonizacji. W 1870 r. wieś liczyła 122 mieszkańców (w większości marynarzy i rybaków). W 1928 r. wieś liczyła 100 mieszkańców (o analogicznej strukturze osadniczej).

Lokalizacja

Piaski Małe to niewielka wieś sołecka położona ok. 2 km na półn.-zachód od Stepnicy, rozplanowana przy lokalnej drodze, wytyczonej wzdłuż linii brzegowej Zalewu Szczecińskiego.

Historyczna forma wsi

Wg. XIX-wiecznych przekazów kartograficznych wieś miała formę złożoną z dwóch, nieregularnych i krótkich rzędówek, wytyczonych na osi SW - NE, połączonych poprzecznym ciągiem komunikacyjnym. W owym czasie była to wieś rybacka, bez śladów XVIII-wiecznej osady olęderskiej. Zadudowa rozlokowana nieregularnie po obu stronach dróg wiejskich, złożona z niewielkich, 2-budynkowych zagród. Po zachodniej stronie wsi rozciągały się - aż do Zalewu - liczne łąki i bagna.

Wieś współczesna

XIX-wieczny układ przestrzenny - w postaci nieregularnej rzędówki -pozostał bez zmian, z pojedynczymi ubytkami w obrębie luźno skompo­nowanych pierzei. Zagrody niewielkie, 2 lub 3-budynkowe; obecnie o charakterze rol­niczym (mało i średniorolnym). Budynki murowane, wzniesione w okresie koń. XIX w. - 1. 20-te XX w. Chałupy lokowane kalenicowe na froncie parceli, 5-osiowe, ze sporadycznie zachowaną historyczną stolarka. Główna droga wiejska obsadzona - szczególnie w części południowej -lipami; między zagrodami założone sady. Całość zespołu rualistycznego bez większych wartości kulturowych.