Nagrody w kategorii Ekologia

aktualizacja: 2015-11-24 23:37:21

Stepnica Liderem Recyklingu

Odbieranie nagrody przez Burmistrza. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

W dniu 17 czerwca w Senacie RP Fundacja Promocji Gmin Polskich podsumowała konkurs „Gminny Lider Recyklingu", którego współorganizatorem był Serwis Samorządowy PAP. W konkursie promowane były dobre przykłady organizacji selektywnej zbiórki opadów przez gminy. Na liście laureatów znalazło się 21 gmin z całej Polski, wśród nich Stepnica.  Statuetkę Gminnego Lidera Recyklingu dla Stepnicy odebrał  Andrzej Wyganowski –Wójt Gminy.  

Nasza Gmina została wyróżniona  za organizację kompleksowego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach celowego Związku Gmin R-XXI oraz zaangażowanie w inicjatywy edukacyjne na terenie gminy Stepnica

Eko Gmina 2013

Laureaci konkursu. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Gmina  Stepnica została laureatem w rankingu TAURON EKO GMINA 2013. Tytuł lidera województwa zachodniopomorskiego  w działaniach proekologicznych odebrał Wójt Gminy Stepnica   podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy , który objęty  był Patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

TAURON Polska Energia postanowił stworzyć ranking najbardziej ekologicznych gmin w Polsce. Znaczącym kryterium był zakres podejmowanych działań o charakterze ekologicznym, obejmującym   różnego rodzaju  aktywności  np.  podjęte działania przynoszące oszczędności w zużyciu  energii, czy też realizacja programu usuwania azbestu.  

Nagroda (PDF, 156KB)

Zachodniopomorski Lider Ekologii

W dniu 14-05-2012 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie „Zachodniopomorski Lider Ekologii”. Wśród 12 wyróżnionych gmin znalazła się również Gmina Stepnica. Wygraliśmy w kategorii gmin wiejskich w zakresie gospodarki odpadami. Czek na 100 tys. zł oraz statuetkę z rąk Pani Joanny Książek-Wieder - Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska, odebrał Andrzej Wyganowski - Wójt Gminy Stepnica. 

 Czek na nagrodę. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Konkurs obejmował swoim zakresem przedsięwzięcia inwestycyjne oraz nieinwestycyjne sprzyjające ochronie środowiska w obszarze: gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza i edukacji ekologicznej w latach 2009-2010.

Celem konkursu jest docenienie działalności w zakresie ochrony środowiska poprzez wyłonienie gmin charakteryzujących się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 

II miejsce w konkursie Najbardziej Ekologiczna Gmina 2007

 Czek na nagrodę. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

27 lipca 2007 r. o godzinie 12.00 w sali Anny Jagiellonki Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się uroczyste zakończenie konkursu Najbardziej Ekologiczna Gmina i wręczenie nagród. Gmina Stepnica w kategorii gmin wiejskich zajęła II miejsce, czek na 200 tyś złotych oraz dyplom i pamiątkową statuetkę. Nagrodę z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Norberta Obryckiego