Zalew Szczeciński

aktualizacja: 2022-11-25 09:06:33

Zalew Szczeciński jest najprawdopodobniej najbogatszym w gatunki łowisko w naszym kraju. Występują tu niemal wszystkie gatunki ryb karpiowatych, spotykanych w wodach polskich. Bogactwa dopełniają takie drapieżniki jak: okoń, sandacz, miętus, sum, szczupak oraz łosoś i troć wędrowna. Można tu spotkać i rzadsze gatunki jak sieja wędrowna, aloza, certa czy inna, rzadka przedstawicielka rodziny karpiowatych - ciosa, przypominająca pokrojem ciała tropikalne ryby latające. Co prawda, podobnie jak i w innych wodach naszego kraju, złowienie przyzwoitej wielkości węgorza jest coraz trudniejsze, to nadal warto próbować tu szczęścia, tym bardziej, że możemy liczyć na rekordowych rozmiarów miętusa. Zalew Szczeciński to jednocześnie olbrzymie tarlisko, jak i niezwykle żyzne żerowisko ryb.

Widok na zalew lotu ptaka. W tle Gmina Stepnica. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Zalew Szczeciński jest ważnym zbiornikiem wodnym na europejskich szlakach i trasach wędrówek ptaków. Już w lipcu i sierpniu nad Zalewem Szczecińskim pokazują się stada migrujących rybitw zwyczajnych, rybitw czarnych, mew białych i czajek. Jesienią w ogromnych kluczach przelatują gęsi i żurawie. Na wodzie żerują perkozy dwuczube, nurogęsi, bielaczki, ogorzałki, czernice, głowienki, gągoły, krzyżówki, krakwy i kormorany. Zimą kiedy Zalew jest skuty lodem ptaki możemy obserwować na oparzeliskach i na torze wodnym, gdzie lód jest pokruszony przez przepływające statki. Najliczniejsze stada tworzą tam nurogęsi, bielaczki, ogorzałki, głowienki i czernice. W okresie zim Zalew stanowi bazę pokarmową dla bielika. Ryby ogłuszone lub zabite śrubami przepływających statków, przyciągają liczne bieliki. Zdarza się że na jednym drzewie zaobserwować można kilkanaście bielików, a niekiedy można je obserwować w stadkach liczących od 5 do 20 osobników przy upolowanej zdobyczy lub padlinie. Na terenie Gminy Stepnica występuje największe zagęszczenie gniazd i występowania tych rzadkich drapieżników. 

Płytkie wody Zalewu Szczecińskiego w szczególności w  rejonie miejscowości Czarnocin, a także zawsze korzystne  zachodnie wiatry stwarzają najlepsze i najbezpieczniejsze  warunki w Polsce do uprawiania windsurfingu i kitesurfingu.  W Czarnocinie działa Szkoła Aktywnego Wypoczynku "Frajda”.

Żeglowanie po Zalewie to olbrzymia przyjemność, tak dla amatorów, jak i dla profesjonalistów. Gmina Stepnica zapewnia doskonałe, nowoczesne bazy do uprawiania tego sportu. Stepnickie mariny wchodzą w skład Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego – sieci portów i przystani jachtowych w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego, w Szczecinie oraz na wybrzeżu Bałtyku. W samej Stepnicy funkcjonuje Przystań Żeglarska przy Kanale Młyńskim  na ok. 300 jednostek oraz  dwie mniejsze przystanie jachtowe: w Gąsierzynie i Kopicach.

Przecztaj więcej na temat przystani.

Widok na zalew lotu ptaka.. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Widok na zalew lotu ptaka z innej perspektywy. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.