Herb

aktualizacja: 2015-11-24 19:20:34

Herb Gminy Stepnica nadany został Uchwałą Nr V/35/90 Rady Gminy w Stepnicy, z dnia 15 września 1990 r. w sprawie herbu gminy Stepnica

Opis herbu Gminy Stepnica wraz z objaśnieniami jego symboliki

Pole tarczy jest pokryte dwiema barwami: cześć prawa niebieską, część lewa – zieloną (zgodnie z zasadami heraldyki strony prawa i lewa określone są z punktu widzenia osłaniającego się tarczą).

Barwa niebieska symbolizuje wody Zalewu Szczecińskiego, a zielona symbolizuje ląd. Obie barwy rozdzielono złotym pasem układającym się w kształcie litery S. Ma to stanowić symbol linii brzegowej i plaży, a jednocześnie jest to pierwsza litera nazwy gminy.

Na niebieskim polu tarczy umieszczony jest srebrny symbol: kotwica, a na polu zielonym dwa symbole złote od góry : sylwetki drzew i kłos zboża. Znaki te mają symbolizować wiodące działy gospodarki Gminy Stepnica. Kotwica symbolizuje porty – handlowy, rybacki i jachtowy. Drzewa – dwa drzew iglaste i liściaste symbolizują leśnictwo i przemysł drzewny. Kłos symbolizuje oczywiści rolnictwo.

W wersji uproszczonej symbole złote mogą być przedstawione kolorem żółtym, a srebrny kolorem białym.

Orazek prezentuje herb Stepnica.