W Szkole Podstawowej w Racimierzu

aktualizacja: 2015-11-24 23:34:49

EDUKACJA EKOLOGICZNA 2011 ROK

ZAJECIA LEKCYJNE

 1. Cykl lekcji w klasie IV na tematy ekologiczne o wodzie, surowcach wtórnych, zanieczyszczeniach powietrza itp. (2008, 2009 r.)
 2. Zajęcia w klasach I-VI o segregacji śmieci, oszczędzaniu wody i energii elektrycznej – prace plastyczne, wystawa
 3. Edukacja ekologiczna w każdej klasie na godzinach wychowawczych i zajęciach lekcyjnych zgodnie z planami dydaktyczno-wychowawczymi
 4. Zajęcia szkolnego Koła Przyrodniczo-Ekologicznego w wymiarze 2 godzin tygodniowo, finansowane w całości przez organ prowadzący:
  • sadzenie drzew i krzewów
  • makiety lasu
  • ścienne gazetki o tematyce ekologicznej
  • zajęcia w terenie (las, pole)

PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW I ICH UDZIAŁ W PROGRAMACH I KONKURSACH O CHARAKTERZE EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM

 1.  Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny „Świetlik” (2009 r.)
 2. Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Organizm a środowisko” w Kliniskach (każ
 3. Międzyszkolny Konkurs „Podchody ekologiczne” w Krępsku
 4. Konkursy plastyczne organizowane przez Nadleśnictwo Goleniów:

* Plastyczny „Las moich marzeń”

 1. Udział w warsztatach fotograficznych organizowanych przez Nadleśnictwo Goleniów (uwrażliwienie na piękno przyrody, szacunek dla środowiska naturalnego zwierząt)

 

INNE DZIAŁANIA

Szkoła:

 1. wzięła udział w akcji „Sprzątanie świata”
 2. zorganizowała obchody „Dnia Ziemi” (gazetki, konkursy na wiersze i prace plastyczne, inscenizacje, moda ekologiczna)
 3. zorganizowała wycieczki:
  • do gospodarstwa agroturystycznego w Machowicy
  • na Górę Zielonczyn, gdzie znajduje się wieża widokowa, będąca elementem systemu ochrony przeciwpożarowej
  • farmę wiatrową w Zagórzu
 4. prowadziła wśród społeczności szkolnej i wiejskiej zbiórkę makulatury i baterii

 

Galeria zdjęć