W Szkole Podstawowej w Racimierzu

aktualizacja: 2015-11-24 23:34:49

EDUKACJA EKOLOGICZNA 2011 ROK

ZAJECIA LEKCYJNE

  1. Cykl lekcji w klasie IV na tematy ekologiczne o wodzie, surowcach wtórnych, zanieczyszczeniach powietrza itp. (2008, 2009 r.)
  2. Zajęcia w klasach I-VI o segregacji śmieci, oszczędzaniu wody i energii elektrycznej – prace plastyczne, wystawa
  3. Edukacja ekologiczna w każdej klasie na godzinach wychowawczych i zajęciach lekcyjnych zgodnie z planami dydaktyczno-wychowawczymi
  4. Zajęcia szkolnego Koła Przyrodniczo-Ekologicznego w wymiarze 2 godzin tygodniowo, finansowane w całości przez organ prowadzący:
    • sadzenie drzew i krzewów
    • makiety lasu
    • ścienne gazetki o tematyce ekologicznej
    • zajęcia w terenie (las, pole)

PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW I ICH UDZIAŁ W PROGRAMACH I KONKURSACH O CHARAKTERZE EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM

  1.  Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny „Świetlik” (2009 r.)
  2. Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Organizm a środowisko” w Kliniskach (każ
  3. Międzyszkolny Konkurs „Podchody ekologiczne” w Krępsku
  4. Konkursy plastyczne organizowane przez Nadleśnictwo Goleniów:

* Plastyczny „Las moich marzeń”

  1. Udział w warsztatach fotograficznych organizowanych przez Nadleśnictwo Goleniów (uwrażliwienie na piękno przyrody, szacunek dla środowiska naturalnego zwierząt)

 

INNE DZIAŁANIA

Szkoła:

  1. wzięła udział w akcji „Sprzątanie świata”
  2. zorganizowała obchody „Dnia Ziemi” (gazetki, konkursy na wiersze i prace plastyczne, inscenizacje, moda ekologiczna)
  3. zorganizowała wycieczki:
    • do gospodarstwa agroturystycznego w Machowicy
    • na Górę Zielonczyn, gdzie znajduje się wieża widokowa, będąca elementem systemu ochrony przeciwpożarowej
    • farmę wiatrową w Zagórzu
  4. prowadziła wśród społeczności szkolnej i wiejskiej zbiórkę makulatury i baterii

 

Galeria zdjęć