Modernizacja oświetlenia ulicznego w Stepnicy

aktualizacja: 2019-03-18 09:25:11

Zakończyła się modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Stepnicy. Obecnie 100% lamp w Stepnicy jest typu LED. W ramach zrealizowanego projektu wymieniono 216 opraw oświetlenia ulicznego

wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w ramach projektu to 620 867,77 zł. Dofinansowanie wynosi 527 737,60 zł co stanowi 85% kosztów inwestycji.

Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie Stepnicy realizowana była w ramach 4 zakresów

 1. Zakup i montaż opraw LEDowych. Zakup 150 opraw oświetleniowych typu LED. Zakupione oprawy zostały zainstalowane na słupach energetycznych Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Stepnicy. Nowe oświetlenie zapewni uzyskanie jak najlepszych parametrów oświetlenia drogi, w zależności od jej rodzaju i funkcji komunikacyjnej.

Oprawy LED posiadają istotne zalety:

  • Jakość światła: białe światło o wysokim współczynniku oddawania barw
  • Wysoka trwałość źródeł światła LED w porównaniu do lamp sodowych
  • Wysoka skuteczność świetlna systemu (oprawa + diody LED + zasilacz)
  • Energooszczędność
  • Natychmiastowy ponowny zapłon i 100% strumienia światła po zaniku napięcia – bezpieczeństwo
  • Możliwości pracy w różnych systemach sterowania. Liniowa zależność pomiędzy spadkiem strumienia światła a poborem mocy przez oprawy – dodatkowe oszczędności energii elektrycznej.
  • Nowa technologia z perspektywą rozwoju, brak substancji zagrażających środowisku
 1. Realizacja zakresu ul. Kościuszki i Portowa. Zakres polega na posadowieniu po demontażu istniejących słupów sieci energetycznej 20 słupów oświetleniowych wys. 7 metrów z oprawami oświetleniowymi o mocy 55W i 9 słupów oświetleniowych wysokości 4 metrów z oprawami parkowymi LED o mocy 33W na terenie plaży.
 2. Realizacja zakresu ul. B. Krzywoustego. Podobnie jak wyżej modernizacja polega na wymianie istniejących słupów i lamp oświetleniowych „lampa za lampę”. Zakres obejmuje modernizację oświetlenia na ul. B. Krzywoustego tj. wjazd do Stepnicy w ilości 18 słupów z oprawami.
 3. Zmiana sposobu sterowania. Na terenie Stepnicy zainstalowano system sterowania oświetleniem współdziałający z nowymi oprawami LED. System sam wyliczy optymalny czas załączenia/wyłączenia oświetlenia, dopasuje parametry sterowania dla lata/zimy, dla wszystkich miesięcy, każdego dnia tygodnia. Sterowanie systemem i zmiana danych odbywa się za pomocą smartfona będącego częścią instalowanego systemu. Elementy sterujące zainstalowane zostały w istniejących szafkach sterujących danym obwodem oświetlenia na terenie Stepnicy. Zdalne sterowanie pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie oświetlenia ulicznego a co za tym idzie przyczyni się do oszczędności energii .

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Galeria zdjęć