Program Czyste Powietrze

aktualizacja: 2024-03-14 08:28:18

Liczba złożonych wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze z terenu Gminy Stepnica stan na 30.06.2023 r   

88 wniosków złożonych 

67 zawartych umów 

42 zrealizowanych przedsięwzięć 

523 581,20 zł  kwota wypłaconych dotacji.

 

Liczba złożonych wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze z terenu Gminy Stepnica stan na 31.03.2023 r   

84 wniosków złożonych 

60 zawartych umów 

40 zrealizowanych przedsięwzięć 

466 462,44 zł  kwota wypłaconych dotacji.