Program Czyste Powietrze

aktualizacja: 2023-03-28 15:21:02

Liczba złożonych wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze z terenu Gminy Stepnica stan na 30.09.2022 r   

80 wniosków złożonych 

59 zawartych umów 

39 zrealizowanych przedsięwzięć 

457 462,44 zł  kwota wypłaconych dotacji.