Budowa boisk sportowych

aktualizacja: 2015-11-25 08:51:48

Budowa boisk sportowych w miejscowościach Stepnica, Stepniczka, Miłowo, Łąka i Czarnocin

Inwestycja ta pochłonęła 1.196.988,42 zł brutto, oczywiście przy wsparciu środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wybudowano pięć boisk wielofunkcyjnych, o sztucznej nawierzchni poliuretanowej, przystosowanych do gry w piłkę siatkową, nożną, koszykówkę, tenisa ziemnego. Boiska wyposażono w piłko-chwyty lub ogrodzono, a także

Celem budowy boisk sportowych było umożliwienie spędzenia w aktywny sposób wolnego czasu zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym. Integracja rodzin oraz aktywizacja społeczna mieszkańców nakierunkowana na propagowanie zdrowego stylu życia. Rozbudowa zaplecza umożliwi organizowanie imprez sportowych i spotkań wiejskich.