Port Rybacki

aktualizacja: 2015-11-24 22:54:43

Stepnica ze względu na położenie nad brzegami Zalewu Szczecińskiego, od początku swego istnienia słynęła z rybołówstwa. Już w XIII wiecznych zapiskach pisano o rybackim charakterze osady.

Widok na port z lotu ptaka. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Historia

Port Rybacki w Stepnicy funkcjonuje od lat 50-tych XX wieku. Jego łączna powierzchnia wynosi 8.410 m2. Ostatnimi czasy zmodernizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dzięki projektowi gmina wybudowała 12 boksów dla rybaków,  komorę chłodniczą  do przechowywania ryb z nową wytwornicą lodu, pomieszczenia socjalne z sanitariatami, zmodernizowała budynek  administracyjny, sieciarnie. Inwestycja pozwoliła unowocześnić nabrzeże wraz z wyciągiem dla łodzi rybackich, place manewrowe, pogłębić basen portowy i wejście do portu, cały zaś teren został oświetlony. Realizacja w/w operacji poprawiła warunki bezpieczeństwa i higieny pracy rybaków.

 "Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy - etap II"
    Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych

Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

Port należy do Gminy Stepnica, ale użytkowany jest przez Spółkę Rybak, w której obecnie pracuje 12 rybaków na 10 łodziach.  Spółka współpracuje z hurtowniami w zakresie odbioru ryb, ale w sezonie od marca do listopada można tu także indywidulanie nabyć świeżą rybkę, prosto z burty, głównie: okonia, płoć, leszcza, sandacza, szczupaka, węgorza oraz miętusa. Ryby poławiane są na wodach Roztoki Odrzańskiej, rz. Odry, Jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego.  W ramach swej działalności rybacy oferują organizację wycieczek indywidulanych oraz grupowych, a także zwiedzanie portu połączonego z zapoznaniem się z pracą rybaka.

Widok na port od strony zalewu. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.